Πληροφορίες

Η σελίδα αυτή είναι μια Ορθόδοξη ομολογία και παρουσία στο ομιχλώδες και βαλτώδες πεδίο του ιντερνετ. Παράλληλα αποτελεί και μια προσπάθεια πνευματικής ενημέρωσης για έναν πιστό. Καλή πλοήγηση.


info[@]pistos[.]gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Το Όνομα σας
 • Το Email σας
 • Το μήνυμα σας
 •  

Βρίσκεστε εδώ:

Εκκλησιαστικά

 • Επιστολή Εστίας Πατερικών Μελετών προς τον Καθηγούμενο και Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου

  Καί πῶς θά μεταφέρει ἡ σκηνοθέτις στό κοινό τή «μυστηριακή ἀτμόσφαιρα» πού ὀνειρεύεται; Ἀσφαλῶς μέ τή νέα τεχνολογία. Διαβάζουμε : «Προκειμένου ὁ χῶρος τοῦ σπηλαίου νά μετατραπεῖ σέ θέατρο πού θά μπορεῖ νά φιλοξενήσει τό κοινό, μεγάλος ἠλεκτρονικός ἐξοπλισμός θά ὑποστηρίξει τίς σκηνοθετικές ἀνάγκες. Γεννήτριες, κομπρεσέρ, προτζέκτορες καί σχεδιασμός εἰδικῶν ἐφέ θά χρησιμοποιηθοῦν προκειμένου ἡ ʺἈποκάλυψηʺ νά μεταφερθεῖ στόν...φυσικό της χῶρο, ἐνῷ παράλληλα θά γίνει μελέτη φωτισμοῦ καί ἤχου».

  Νομίζετε, Πανοσιολογιώτατε, ὅτι χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός ὅλων αὐτῶν τῶν μελλόντων νά συμβοῦν εἰς τό ἱερό Σπήλαιο ἀνοσίων; Ἐμεῖς ταπεινῶς φρονοῦμε πώς, ὄχι. Ἀληθεύει ὄντως τό δημοσίευμα ὅτι «ἡ παραχώρηση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ χώρου ἔγινε μέ τήν ὑποστήριξη τῆς πνευματικῆς ἠγεσίας τοῦ νησιοῦ, ἡ ὁποία ἔδωσε τή σχετική ἄδεια προκειμένου νά παρουσιαστεῖ τό σημαντικό αὐτό ἔργο»;
  Μετά τίς παραπάνω παρατηρήσεις μας, πρέπει νά σᾶς ἐπισημάνουμε τά κάτωθι :

  * Πιστεύουμε ὅτι ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι τό Ἱερό Σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως δέν ἀποτελεῖ κανενός ἰδιοκτησία γιά νά τό μεταχειρίζεται καθείς κατά τό δοκοῦν. Πέραν τῆς ὑπαγωγῆς του στήν τοπική κανονική δικαιοδοσία ἀνήκει στήν Καθόλου Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἄρα σέ σχέση μέ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο νά τηροῦνται ὁ αὐτονόητος σεβασμός, ὁ καθαρτικός φόβος πρός τά ἱερά μας καί τά σεβάσματά μας καί οἱ θεῖοι καί ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας.

  * Εἶναι ἐντυπωσιακό γιά τό ἦθος τοῦ ἕλληνα νομοθέτη τό γεγονός ὅτι ἀπαγορεύει μέ τό ἄρθρο 1 τοῦ νόμου 2946/2001 τήν «προβολή ὑπαίθριας διαφήμισης... σέ ἀρχαιολογικούς χώρους, ἱστορικούς τόπους καί στή ζώνη προστασίας γύρω ἀπό αὐτούς...σέ μνημεῖα στόν περιβάλλοντα χῶρο τους...σέ κοιμητήρια, κτίρια ἱερῶν ναῶν κάθε θρησκείας καί δόγματος καθώς καί στόν περιβάλλοντα χῶρο τους...». Ἄν ὁ κοσμικός νομοθέτης διατηρεῖ αὐτή τή συστολή καί τό σεβασμό γιά κάθε, κατά τήν ἐκτίμησή του ἱερό τόπο, ποιά θά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων καί δή τῶν κληρικῶν ἀπέναντι σ’αὐτό τό μοναδικό μνημεῖο καί ἱερό τῆς πίστεώς μας; Φαίνεται πώς μᾶς θάμπωσαν καί μᾶς φόρτωσαν μέ μειονεκτικό θαυμασμό οἱ συντελεστές γιά τό θεατρικό τους τερατούργημα καί λησμονήσαμε τά αὐτονόητα.

  * Αὐτά τά αὐτονόητα πού συνέχουν τήν ψυχή κάθε ὀρθοδόξου περιφρουροῦν καί οἱ θεῖοι καί ἱεροί Κανόνες, ὅταν ἐμποδίζουν νά γίνονται συμπόσια («ἀγάπες» τῶν χριστιανῶν) μέσα στούς ναούς (ΟΔ΄τῆς ΣΤ΄ Οἰκ.Συν.), ὅταν ἀπαγορεύουν σέ ὁποιουσδήποτε ἀνθρώπους νά μένουν «ἀδιακρίτως» στούς «ἱερούς τόπους» πού βρίσκονται πλησίον τῶν ναῶν καί ἐπιτάσσουν νά «ἐξωθοῦνται» (94ος τῆς ΣΤ’), ὅταν ἀπαγορεύουν στούς ἱερούς περιβόλους τῶν ναῶν νά γίνεται ἐμπόριο (ΟΣΤ’τῆς ΣΤ΄). Ὅταν λοιπόν οἱ θειότατοι Πατέρες προστατεύουν μέ τούς ἱερούς Κανόνες τόν περιβάλλοντα χῶρο τῶν ναῶν, τί θά λέγουν βλέποντας ἱερεῖς καί ἐπισκόπους νά κάμουν θέατρο τό ἱερό Σπήλαιο ἀλλοιώνοντας τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας ;

  * Γνωρίζετε, τέλος, τόν σκανδαλισμό τῶν χριστιανῶν ἀπό τή βεβήλωση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν μέ μιά ἄλλη ʺθεατροποίησηʺ, ὅπου πλήν τῆς μετατροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ σέ μουσική θεατρική σκηνή, τό Ἅγιο Βῆμα κατάντησε χῶρος γιά καμαρίνια τῶν τραγουδιστῶν, ὅπου ἄνδρες καί γυναῖκες ἄλλαζαν ροῦχα!

  Σᾶς παρακαλοῦμε, ἅγιε Καθηγούμενε, μή συνεχίζετε αὐτόν τόν κατήφορο φέροντας τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως... ἐν τόπο ἁγίῳ». Τό ἀποτέλεσμα τέτοιων ἐνεργειῶν θά εἶναι, πλήν τῶν οἰκονομικῶν ὠφελημάτων τοῦ νησιοῦ σας καί τῆς συμπορεύσεως τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας μέ τό κοσμικό φρόνημα, ἡ μεθοδευμένη ἀποϊεροποίηση τῶν πάντων, ἡ μεγαλύτερη ἀποστασία τῶν ἀστηρίκτων ἀνθρώπων πού θά ʺβολευτοῦνʺ μέ τίς γερμανικές ἑρμηνεῖες τῆς Ἀποκαλυπτικῆς Ἀλήθειας καί ἡ βαθιά ἀπογοήτευση τῶν πιστῶν ἀπό τήν πνευματική του ἡγεσία.

  Γι’ αὐτό κάνετε, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή, μιά προσπάθεια γιά νά ἀποτρέψετε τήν ἱεροσυλία στόν ἱερό Τόπο τοῦ Ἁγίου Σπηλαίου προβάλλοντας τήν ἀλήθεια τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, προτάσσοντας τήν Ἱερά ὀρθόδοξη Παράδοση καί ἐνθυμούμενος ὅτι ὁ Ἠγαπημένος Μαθητής τοῦ Κυρίου ἐπ’οὐδενί θά μποροῦσε νά παρευρεθεῖ στό ἑτοιμαζόμενο θεατρικό ἀνοσιούργημα καί νά εὐλογήσει τή βεβήλωση τοῦ Σπηλαίου του.

  Εὐλογεῖτε,
  Μετά τιμῆς

  ...

  Πηγή