Βρίσκεστε εδώ:

Εκκλησιαστικά

 • Γέροντας Παίσιος. 1) Ἡ ὑπομονή στούς πειρασμούς εἶναι ἡ σωτηρία 2)Ἡ θεραπεία τοῦ ἐλκοπαθοῦς Γιωργάκη 3) Ὁδηγίες τοῦ Γέροντα γιά τίς περι

  Μᾶς ἔλεγε τί νά κάνουμε, ὅταν ἔχη κάποιος ἀπό μᾶς σοβαρή ἀρρώστια. ‟Ἀμέσως, καί ὁ ἀσθενής καί οἱ γύρω του, ὅλοι, ν’ ἀρχίζετε προσευχή. Νά τό κοινοποιῆτε σ’ ὅλους τούς ἀδελφούς καί ν’ ἀρχίζουν προσευχή, πολλή προσευχή, καρδιακή προσευχή. Νά τό ἀναθέτουμε τό πρόβλημα στό Θεό. Ἀπό κεῖ καί πέρα θά τό ἀναλαμβάνει ὁ Θεός. Τότε, ὅ,τι καί νά γίνη, εἴτε γίνει καλά ὁ ἄρρωστος εἴτε «φύγει», αὐτό θά εἶναι μέσα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄν, ὅμως, δέν κάνουμε προσευχή, τότε ἡ ἀρρώστια θά ἐξελιχθεῖ κατά τούς φυσικούς νόμους.  Στήν περίπτωση τοῦ καρκίνου ἡ φυσική ἐξέλιξη τῆς ἀρρώστιας εἶναι, σέ λίγους μῆνες, νά ἐπέλθη ὁ θάνατος. Ἄν, ὅμως, προσευχώμαστε, τότε θά ἐπεμβεῖ ὁ Θεός καί, εἴτε θά γίνει ὁ ἄνθρωπος καλά εἴτε θά τόν πάρε ὁ Θεός, ἀνάλογα μέ τό συμφέρον τῆς ψυχῆς του. Γι’ αὐτό, ὅταν κάνουμε προσευχή, δέν πρέπει νά στενοχωρούμεθα γιά τό ἀποτέλεσμα, ἄν ὁ ἄρρωστος δέ γίνη καλά, διότι αὐτό θά εἶναι σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ,ὅμως, δέν κάνουμε προσευχή, ὁ Θεός παραχωρεῖ, δηλαδή τραβιέται στήν ἄκρη (τότε ἔκανε μία κίνηση, ὅπως ὅταν τραβιώμαστε στήν ἄκρη γιά νά περάση κάποιος) καί ἀφήνει τούς φυσικούς νόμους νά δράσουν μόνοι τους’’.

  Εἶχε σκοτωθεῖ ἡ ἀδελφή μου σέ αὐτοκινητικό δυστύχημα τό 1993. Πῆγα στόν παππούλη καί τοῦ τό εἶπα. ‟Ἔ, λέει, μή στενοχωριέσαι. Ἐκείνη ἀνέβηκε τώρα στό «τρένο». Δέν πᾶν νά γαυγίζουν τά σκυλιά. (Ἐννοοῦσε τά ἐναέρια τελώνια). Ἅμα μπῆς στό «τρένο», ὕστερα δέν ἔχεις κίνδυνο. Τά σκυλιά ἀπ’ ἔξω δέν μποροῦν νά κάνουν τίποτε. Ἄς το, πάει ἐκείνη, μή στενοχωριέσαι’’. Ἔτσι μέ ἀνέπαυσε καί ἡσύχασα.


  Ἀπόσπασμα ἀπό το βιβλίο Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994 Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου Ἐπισμηναγός Ε.Α. ἐκδόσεις Ἁγιοτοκος Καππαδοκία.
   
  Εὐχαριστοῦμε θερμά τὸν κ. Νικόλαο Ζουρνατζόγλου για τὴν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ βιβλίο
  ...

  Αναβάσεις


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι