Βρίσκεστε εδώ:

Εκκλησιαστικά

 • ΙΕΡΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΨΑΛΑ ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (του παπαΙσαακ και τωρα του παπαΕυθυμη)

  ΙΕΡΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΨΑΛΑ ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (του παπαΙσαακ και τωρα του παπαΕυθυμη)

  Το Απολυτίκιο της ημέρας

  Άγιοι Κλαύδιος, Διόδωρος, Ουΐκτωρ, Ουϊκτωρίνος, Παππίος, Σεραπίων και Νικηφόρος
  5 Απριλίου

  Θείας πίστεως, τὴ ἀναλάμψει, ὁ ἐπτάριθμος, Μαρτύρων δῆμος, ὡς λυχνία ἀνεδείχθης ἐπτάφωτος, ταὶς τῶν ἀγώνων ἐνθέοις λαμπρότησι, φωταγωγοῦντες τοὺς πίστει κραυγάζοντας. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

  Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
  6 Απριλίου

  Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Εὐτύχιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

  ...

  Αηδόνι


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι