Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Εκκλησιαστικά

 • Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Έβδομη συνομιλία (ερωτ. 177)


  177. Πότε θα έλθει το τέλος του κόσμου κατά την Αγία Γραφή καί τους Αγίους Πατέρας;

  Όταν οί μαθητές ρώτησαν τον Χριστό, πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου, Εκείνος τους είπε: «Περί της ημέρας καί ώρας εκείνης ουδείς οίδεν, ουδέ οί άγγελοι των ουρανών, ει μη ό Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. 24,36 Λουκ. 17,20). Άλλα με τα σημεία τα όποια τους φανέρωσε ό Σωτήρ, στους Αποστόλους καί Προφήτες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει.
  Κάποιος ρώτησε ένα μεγάλο θεολόγο καί πνευματικό πατέρα: «Πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου;». Καί εκείνος απάντησε: «όταν θα κορυφωθεί ή αμαρτία καί τα κακά έργα». Οί φοβερές αμαρτίες πού θα κυριαρχήσουν τότε στην γη θα είναι: Ή απιστία, ή αμφιβολία στην ύπαρξη του Θεού, ή άρνησης του Θεού, ό εξευτελισμός καί ή γελοιοποιήσεις σε ότι είναι άγιο καί χριστιανικό, ή ακολασία τόσο των νέων
  Όσο καί των γερόντων καί προπαντός θα υπερίσχυση τότε ο σοδομιτισμός δηλαδή ή παρά φύσιν ακολασία, ή πορνεία μεταξύ συγγενών καί όλα τα φοβερά οργιά των μολυσμένων παθών, όπως λέγουν οί Άγιοι Πατέρες καί όπως φαίνονται στις ημέρες μας.
  Άκουσε Τι λέγει ό Θεός στην Γένεση: Κραυγή Σοδόμων καί Γομόρρας πεπλήθυνται προς με, καί αί άμαρτίαι αυτών μεγάλαι σφόδρα (Κεφ.18,20). Καί παρακάτω λέγει: «Ύψώθη ή κραυγή αυτών έναντι Κυρίου, καί άπέστειλεν ημάς Κύριος έκτρίψαι αυτήν» (Κεφ. 19,13). Στους έσχατους καιρούς θα απλωθεί ή πολυμίσητη στον Θεό σοδομιτική αμαρτία καί μετά θα έλθει μεγάλο πυρ στο τέλος του κόσμου να κατάπαυση το κακό.
  Άλλες αμαρτίες πού θα αιχμαλωτίσουν τον κόσμο πριν από το τέλος του κόσμου θα είναι: Το μίσος καί ή κακία μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των συζύγων, των γονέων καί παιδιών των, πού θα φθάνουν κάποτε καί στον φόνο το μίσος των γονέων κατά των παιδιών καί ό φόνος των βρεφών από την κοιλιά της μητέρας των (εκτρώσεις) κατόπιν εγκλήματα καί ταραχές χωρίς δίκες ώστε θα φονεύονται καί θα ζημιώνουν ό ένας τον άλλον χωρίς καμιά ενοχή το φοβερό πάθος της μέθης, οι απολαύσεις του κόσμου, οί ασωτίες ή διάλυσης των οικογενειών, το μίσος μεταξύ των εθνών, των αρχόντων καί βασιλέων, ή απιστία μεταξύ των αδελφών, των συζύγων, των οικογενειών, αρχόντων καί λάου, τα όποια θα προκαλέσουν τον φοβερό αποκαλυπτικό πόλεμο.
   Κατόπιν, ή αύξησης στο κατακόρυφο των ψευδοπροφητών, των αιρετικών, των «μέντιουμ», οί όποιοι ονομάζονται από τον Κύριο «ψευδόχριστοι» (Ματθ. 24,24), θα εξαπατούν πολλούς χριστιανούς καί θα κάνουν απατηλά σημεία με την δύναμη του σατανά. Έπειτα, θα έλθουν οί μεγάλες ταραχές, πείνες, ασθένειες αθεράπευτες, φρίκη καί σύγχυσης σ' όλο τον κόσμο, λόγω των οποίων θα πεθαίνουν οί άνθρωποι από τον φόβο τους.
  Θα ακολουθήσουν επίσης αποκαλυπτικά σημεία στο σύμπαν. Ό ήλιος θα σκοτιστεί, ή σελήνη ομοίως, τα αστέρια θα πέσουν, το φως θα ελαττωθεί (Ματθ. 24,29), ή θάλασσα καί οί ωκεανοί θα υψώσουν σε απίθανο σημείο τα κύματα των καί τα θηρία της γης θα μουγκρίζουν από την πείνα καί τον φόβο.
   Για όλα αυτά τα αποκαλυπτικά σημεία της συντέλειας των αιώνων γράφει ό προφήτης Ησαΐας (κεφ. 6,10,13), ό Σοφονίας, ό Δαβίδ, ιδιαίτερα στο 10ο Κάθισμα, ό προφήτης Ζαχαρίας, ό Δανιήλ (κεφ. 8-11), ό Εζεκίας (κεφ. 37-38), ό άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος (κεφ. 24,25), ό Λουκάς στο κεφ. 21, ό Απόστολος Παύλος στις επιστολές του Β' προς Θεσσαλονικείς καί Β' προς Τιμόθεο, ή Α' Πέτρου, ή Αποκάλυψις καί αλλά.
  Ό άγιος Ανδρέας Καισαρείας, στην μετάφραση της Αποκαλύψεως λέγει ότι γυναίκα λαμπροφορεμένη όπως ό ήλιος είναι ή Εκκλησία. Ό ήλιος είναι λαμπάδα του Αγίου Πνεύματος, ή σελήνη ύπό τους πόδας αυτού συμβολίζει τον παρόντα αιώνα, ό όποιος μεταβάλλεται σαν την σελήνη οί δύο πτέρυγες της γυναίκας είναι οί δύο Διαθήκες της Εκκλησίας ή γη είναι ή ταπείνωσης το θηρίο πού διεξάγει πόλεμο με τους αγίους είναι ό σατανάς με όλη την πομπή αυτού, καί ό ποταμός, πού τρέχει από το στόμα του θηρίου εναντίον της Εκκλησίας, είναι οί αναρίθμητοι πειρασμοί πού εκσφενδονίζονται από τον σατανά καί τους υπηρέτες του κατά των χριστιανών με σκοπό να τους θανατώσουν με την αμαρτία.

  Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980

  Πηγή στο διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

  ________________________________________________


  Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

  Διαβάστε τα υπόλοιπα πατώντας  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα

  ...

  Αναβάσεις


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι