Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Επιστολή Αρχιεπισκόπου Αθηνών στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για το ατύχημα στη Ναυτική Βάση...

  Επιστολή Συμπαράστασης προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου για το ατύχημα στη Ναυτική Βάση Ἀθήνῃσι 12ῃ Ἰουλίου 2011 Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί Πάσης Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Χρυσόστομε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν. Μετ’ ὀδύνης βαθυτάτης καί ἐν ἰσχυρᾷ συνοχῇ καρδίας πληροφορηθέντες τό μετά πλήθους θυμάτων καί τραυματιῶν ὀλέθριον συμβάν εἰς τήν ναυτικήν βάσιν τῆς Κυπριακῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς «Ἀντιστράτηγος Εὐάγγελ...

 • Η οντολογία της θεοποιού Χάριτος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δημητρίου Τσελεγγίδη...

   Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΠΟΙΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΜΑΧΟ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ*  *Αποτελεί επεξεργασμένη μορφή μιας παραγράφου της μελέτης μας, Χάρη και ελευθερία κατά την Πατερική Παράδοση του ΙΔ’ αιώνα, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 21-39. Η Χάρη του Θεού κατά την θεολογία και την πνευματική εμπειρία των Πατέρων της Ορθόδοξης Ανατολής αποτελεί θεολογικό όρο με σαφές δογματικό περιεχόμενο. Ο όρος «Χάρις Θεού» στο πλαίσιο της θεολογίας δηλώνει κατά τον ησυχαστή άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μία συγκεκριμένη φυσική και ουσιώδη ενέργεια του Θεού, που όταν γίνεται μεθεκτή, θεώνει χαρισματικώς τους μετόχου...

 • το μνημόσυνο των Αγίων Γερόντων...

  Το Απολυτίκιο της ημέρας Άγιοι Κλαύδιος, Διόδωρος, Ουΐκτωρ, Ουϊκτωρίνος, Παππίος, Σεραπίων και Νικηφόρος 5 Απριλίου Θείας πίστεως, τὴ ἀναλάμψει, ὁ ἐπτάριθμος, Μαρτύρων δῆμος, ὡς λυχνία ἀνεδείχθης ἐπτάφωτος, ταὶς τῶν ἀγώνων ἐνθέοις λαμπρότησι, φωταγωγοῦντες τοὺς πίστει κραυγάζοντας. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος. Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης 6 Απριλίου Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια...

 • Οἱ κυριότερες ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου...

  1. Κάθε χριστιανὸς ὀφείλει ν᾽ ἀγαπᾶ τὸ Θεό. Ὀφείλεις ν᾽ ἀγαπᾶς τὸν Κύριο καὶ Θεό σου μ᾽ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ μ᾽ ὅλη σου τὴν ψυχὴ καὶ μ᾽ ὅλο σου τὸ νοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή (Ματθ. 22, 37). Ἂν μ᾽ ἀγαπᾶτε, τηρῆστε τὶς ἐντολές μου (Ἰω. 14, 15). Ὅποιος ἐγκολπώθηκε τὶς ἐντολές μου καὶ τὶς ἐκτελεῖ, ἐκεῖνος εἶναι ποὺ μ᾽ ἀγαπᾶ. Καὶ ὅποιος ἀγαπᾶ ἐμένα, θ᾽ ἀγαπηθεῖ ἀπὸ τὸν Πατέρα μου καὶ θὰ τὸν ἀγαπήσω κι ἐγὼ καὶ θὰ φανερώσω μέσα του μυστικὰ τὸν ἑαυτό μου (Ἰω. 14, 21). Ὅποιος δὲν μ᾽ ἀγαπᾶ, δὲν τηρεῖ τὶς ἐντολές μου (Ἰω. 14, 24). Ἀγαπᾶτε τὸ Χριστό, ἂν καὶ δὲν τὸν ἔχετε...

 • Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου - Ἡ μαγεία

  ἀπόσπασμα σὲ σύγχρονη ἀπόδοση ἐκ τοῦ ἔργου «Κατὰ τῶνμαγικῶν εἰδῶν» Προοίμιον Ταιριάζει σὲ ὅσα θὰ πῶ παρακάτω, νὰ δανεισθῶ τὸ θρηνητικὸ ἐκεῖνο ρητὸ τοῦ προφήτη Ἱερεμία καὶ νὰ φωνάξω κι ἐγὼ μὲ ὀδύνη: «Ποιὸς θὰ βάλει στὰ μάτια μου πηγὴ δακρύων, γιὰ νὰ κλάψουν πικρὰ τὸ λαὸ τῶν Χριστιανῶν μέρα καὶ νύχτα;». Γιατί ποιὸς μπορεῖ, ἀλήθεια, νὰ μὴν τὸν κλάψει, ὅταν σκεφθεῖ πώς, ἐνῶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ νίκησε μὲ τὸ σταυρικό Του θάνατο ὅλους τοὺς δαίμονες, οἱ Χριστιανοὶ τοὺς ἀναδεικνύουν πάλι νικητὲς καὶ τροπαιούχους μὲ τὶς διάφορες μαγεῖες τους; Καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ μὴ χύσει πικρὰ δάκρυα, ὅταν συλ...

 • Ὅσιος Νικόδημος Ἁγιορείτης - Ἑρμηνεία εἰς τὸ ᾎσμα ᾈσμάτων (ἀπόσπασμα)

  Διὰ ποίαν γυναῖκα ὁμιλεῖ ὁ Σολομὼν εἰς τὸ ᾎσμα ᾈσμάτων; λέγων: «Τίς αὕτη ἡ ἐκκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος, καλὴ ὡς σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ὁ ἥλιος, θάμβος ὡς τεταγμέναι; (στ´ 10). «Ὡς κρίνον ἐν μέσῳ ἀκανθῶν, οὕτως ἡ πλησίον μου ἀνὰ μέσον τῶν θυγατέρων» (β´ 2). «Ἰδοὺ εἶ καλὴ ἡ πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ καλή, οἱ ὀφθαλμοί σου περιστεραί» (α´ 15, δ´ 1). «Ὡς σπαρτίον τὸ κόκκινον χείλη σου, καὶ ἡ λαλιά σου ὡραία, ... ὅλη καλὴ εἶ, πλησίον μου καὶ μῶμος οὔκ ἐστιν ἐν σοί» (δ´ 3, 7). «κοιλία σου θημωνία σίτου πεφραγμένη ἐν κρίνοις... ὁ τράχηλός σου ὡς πύργος ἐλεφάντινος... κεφαλή σου ἐπὶ σὲ ὡς κάρμηλος, ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • >
 • >>