Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς καί ἡ διαχρονική μας πορεία

  Ὅλοι μποροῦν νά ἐπιτύχουν τήν θεραπεία· oἱ «ἐν τῷ κόσμῳ» λίγο δυσκολώτερα σέ σχέση μέ τούς μοναχούς. Οἱ ἐντολές, οἱ θεραπευτικές πρακτικές τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, εἶναι κοινές γιά ὅλους (καί γιά τούς μοναχούς καί γιά τούς κοσμικούς). Μποροῦν ὅλοι, ἐάν ὑπάρξει βούληση, ἐπιθυμία καί μετά-νοια  νά καθαρθοῦν, νά φωτιστοῦν καί νά θεωθοῦν.«Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μιλώντας γιὰ τὴν καρδιακὴ καθαρότητα, λέει ὅτι καὶ οἱ ἔγγαμοι μποροῦν νὰ τὴν ἐπιμεληθοῦν, ἀλλὰ φυσικὰ μὲ περισσότερη δυσκολία. Ἄλλωστε ἡ ὕπαρξη πολλῶν ἐγγάμων ἁγίων στὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη ποὺ εἶχαν νοερὰ προσευχὴ ὅπως ἡ προφῆτ...

 • Ἡ ταπείνωση ὡς προϋπόθεση τῆς ὑπακοῆς Γ' (mp3)

  1.Γιά νά δεῖτε μία πιό ἐλαφρά ἔκδοση τοῦ ἱστολογίου (συνιστᾶται ἐάν ἀργεῖ πολύ νά φορτωθεῖ ἡ παροῦσα σελίδα λόγῳ χαμηλῆς ταχύτητας σύνδεσης) κάνετε κλίκ ΕΔΩ (ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-Ἀργή σύνδεση)2.Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου κάνετε κλίκ ΕΔΩ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣῼ E-MAIL).ἤ στή φόρμα πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας.3. Διαβᾶστε: Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας α)Ἀπὸ τὸν Μικρὸ Εὐργετινό Τοῦ ἀββᾶ Ἡσαΐα: Ὅποιος ἔχει ταπεινοφροσύνη, γλῶσσα δὲν ἔχει γιὰ νὰ ἐλέγξει τὸν ἕναν ποὺ εἶναι ἀμελής ἢ τὸν ἄλλον ποὺ εἶναι ἀσεβής· οὔτε μάτια ἔχει, γιὰ νὰ παρατηρεῖ τὰ ἐλαττώματα ἄλλου...

 • H ψυχή δεν πρέπει να συγχύζεται με τους εσωτερικούς πειρασμούς (Ἀγίου Νικοδήμου Ἀγιορείτου)...

  Γιά τήν πνευματική ξηρασία «Είναι πολλά τα καλά που κάνει στην ψυχή η πικρότητα αυτή και ξηρασία η Πνευματική, δηλαδή η στέρηση της Πνευματικής χαράς και γλυκύτητας, αν τη δεχθούμε με ταπείνωση και υπομονή, πράγματα τα οποία αν τα καταλάβαινε ο άνθρωπος, αναμφίβολα δε θα είχε τόση ενόχληση και λύπη, όταν του συνέβαιναν · διότι θα μετρούσε αυτήν την πικρότητα και στέρηση, όχι ως σημείο μίσους, που του δείχνει ο Θεός, αλλά ως σημείο μεγάλη και εξαιρετικής αγάπης · και θα τη δεχόταν σαν εξαιρετική χάρη που του κάνει. Διότι τα παρόμοια πράγματα δε συμβαίνουν, παρά σ’ εκείνους που θέλουν...

 • Ηχητικό Αγιολόγιο 14 Ιουλίου

  Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 14 Ιουλίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) ...

 • 14 Ιουλίου Συναξαριστής

  Ακύλα Αποστόλου, Ιούστου, Ομνησίμου Θαυματουργού, Ιωσήφ Ομολογητού, Ακύλα και Ιλαρίου, Πέτρου του Νέου, Ηρακλείου, Νικοδήμου Οσίου.Ὁ Ἅγιος Ἀκύλας ὁ ἈπόστολοςΒλέπε βιογραφικό του σημείωμα τὴν 13η Φεβρουαρίου, ὅπου συνεορτάζει μὲ τὴ γυναίκα του Πρισκίλλα.Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.Τοῦ Παύλου μαθητής, καὶ συνέκδημος ὤφθης, δεχθεῖς ἐν τῇ ψυχῇ, τὸν τῆς χάριτος λόγον, Ἀκύλα Ἀπόστολε, τοῦ Σωτῆρος διάκονε· ὅθεν ηὔγασας, τοὺς ἐν νυκτὶ τῆς ἀπάτης, καὶ ἠγώνισαι, ὑπὲρ τῆς δόξης Κυρίου· διὸ εὐφημοῦμέν σε.Κοντάκιον  Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.Ἀποστόλων σύνθρονος καὶ συνοδίτης, γεγονὼς Ἀπόστολε, τ...

 • Για να είναι μισθός σου ο Θεός

  Ανάμεσα στους Δασκάλους του Γένους και τους Νεοέλληνες Διαφωτιστές κορυ­φαία θέση κατέχει o Άγιος Nικόδημoς ο Αγιορείτης. Βιβλική μορφή στην όψη, ασκητικός στο ήθος, πολυτάλαντος, πληθωρικός στη συγγραφή – μας άφησε 100 περίπου συγγράμματα, στα οποία αναχωνεύεται ολόκληρη η αγιoπατερι­κή σοφία και παράδοση – σε μια εποχή που ο oρθoλoγισμός της Δύσης πνέει απειλητικός και για τον Ελληνισμό της Τουρκοκρατίας. Σεμνή αναφορά στη μνήμη του – στις 14 Ιουλίου συμπληρώνονται 200 χρόνια από την οσιακή κοίμησή του – τρεις ακτίνες από τις διδαχές του*.Ο άνθρωπος επλάσθη από τον Θεόν«Από τό μηδαμη ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • >
 • >>