Πληροφορίες

Η σελίδα αυτή είναι μια Ορθόδοξη ομολογία και παρουσία στο ομιχλώδες και βαλτώδες πεδίο του ιντερνετ. Παράλληλα αποτελεί και μια προσπάθεια πνευματικής ενημέρωσης για έναν πιστό. Καλή πλοήγηση.


info[@]pistos[.]gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Το Όνομα σας
 • Το Email σας
 • Το μήνυμα σας
 •  

Βρίσκεστε εδώ:

Κληρικά

 • Ίδρυση Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων στην ...

  Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας συνιστάται Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, με την επωνυμία «Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις», το οποίο θα λειτουργεί ως υπηρεσία του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, εξαρτημένη από αυτό, αυτοτελούς διαχείρισης και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ».

  Η Romfea.gr δημοσιεύει παρακάτω τη αναφέρει το ΦΕΚ:

  Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  1. Έχουσα υπ’ όψει:

  2. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

  3. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας, τας απορρεούσας εκ των Ευαγγελικών Επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους προς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.

  4. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, ιδιαιτέρως τας προς την Νεότητα υποχρεώσεις αυτής.

  5. Την υπ’ αριθμ. 109/8.6.2011 Απόφασιν και την υπ’ αριθμ. 261/25.5.2011 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ευσεβίου.

  6. Την από 29.5.2011 Γνωμοδότησιν του Νομικού Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

  7. Την από 16.6.2011 Απόφασιν Αυτής, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Σάμου και Ικαρίας Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν: «Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις», το οποίον θα λειτουργεί ως εξηρτημένη Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας και θα εδρεύει εις την πόλιν της Σάμου.

  Η λειτουργία του Ιδρύματος τούτου θα διέπεται από τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού:

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  «Περί λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία: «Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις» της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας».

  Άρθρο 1

  Σύσταση−Επωνυμία−Έδρα

  Στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας και υπό την άμεση πνευματική και διοικητική εποπτεία αυτής συνιστάται Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, με την επωνυμία «Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις», το οποίο θα λειτουργεί ως υπηρεσία του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, εξαρτημένη από αυτό, αυτοτελούς διαχείρισης και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Ιδρύματος τούτου είναι η πόλη της Σάμου.

  Το Ίδρυμα θα στεγάζεται και θα λειτουργεί σε ιδιόκτητη έκταση της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία ευρίσκεται στη περιοχή «Παναγίας Κότσικα» και την οποία δώρισε σ’ αυτήν προς το σκοπό αυτό η Ιερά Μονή Παναγίας Βροντά.

  Άρθρο 2

  Σκοποί και μέσα προς επίτευξη αυτών

  1. Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

  α) η εν γένει συμβολή στην πληρέστερη και αρτιότερη πνευματική, ποιμαντική, κατηχητική, ιεραποστολική, κοινωνική και φιλανθρωπική διακονία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Πιστης, Παράδοσης και Διδασκαλίας, β) η συμβολή στην Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή των παιδιών και των εφήβων, γ) η παροχή υγιεινής και ασφαλούς στέγασης και παραμονής, υγιεινής και επαρκούς διατροφής με σωστή ποιοτική σύνθεση, τακτικής ιατρικής παρακολούθησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπηρεσιών καθαριότητας με τήρηση των όρων υγιεινής, διαπαιδαγώγησης, καλλιέργειας, δημιουργικής απασχόλησης, ποιοτικής ψυχαγωγίας, αναψυχής, μέριμνας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιή ανάπτυξη, και αγάπης σε μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται κατά προτεραιότητα, από τις περιφέρειες των Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, και δευτερευόντως και συμπληρωματικώς από τις περιφέρειες άλλων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, δ) η καλλιέργεια της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών, κληρικών και λαϊκών, της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, αλλά και άλλων Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και η ανάπτυξη και συζήτηση θεολογικών και λοιπών θεμάτων.

  2. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι: α) η διοργάνωση και λειτουργία, κατά τούς θερινούς μήνες κάθε έτους, Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας για τα ως άνω πρόσωπα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, β) η διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών ποιμαντικών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, γ) η δημιουργία παραρτήματος εις την Ικαρία, δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

  Άρθρο 3

  Οργάνωση−Διοίκηση−Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την άμεση πνευματική και διοικητική εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) που απαρτίζεται από: α) τον εκάστοτε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, ως Πρόεδρο, β) το νόμιμο αναπληρωτή του Σεβασμιωτάτου (Πρωτοσύγκελλο η Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως), ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, θα αναπληρώνει αυτόν κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεώς του, και θα προεδρεύει του Δ.Σ., γ) τρία πρόσωπα κληρικούς η λαϊκούς, και εκ των τελευταίων άνδρες η γυναίκες, που κατοικούν στην περιφέρεια της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως και διακρίνονται για το ήθος, την πνευματική κατάρτιση και ωριμότητά τους και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της τοπικής Εκκλησίας.

  2. Τα ως άνω τρία τακτικά μέλη του Δ.Σ. (της παραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου) διορίζονται, μαζί με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους μέλη, για μία τριετία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

  Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο, οι δε διορισθέντες, οι οποίοι δικαιούνται πάντως εξόδων παραστάσεως που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου, δύνανται να επαναδιορισθούν.

  3. Μελη του Δ.Σ. που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους η κωλύονται στην άσκηση αυτών, η δεν συμβάλλουν στην εύρυθμη, ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος, η προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Ιδρύματος η παραιτούνται πριν από τη λήξη της θητείας τους, παύονται και αντικαθίστανται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη.

  4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του και εκλέγει τον Γραμματέα και τον Ταμία.

  5. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου η, σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου, η ύστερα από έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο τριών τουλάχιστον μελών του.

  6. Το Δ.Σ., στις συνεδριάσεις του οποίου δύνανται, κατά την κρίση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, να μετέχουν με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου και οι Αρχηγοί των κατασκηνωτικών περιόδων, ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος η, σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος, και δύο από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

  Άρθρο 4

  Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος, στη διαχείριση και αξιοποίηση εν γένει των κάθε φύσης περιουσιακών στοιχείων, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος, και στη διάθεση των πόρων του Ιδρύματος,

  β) Επεξεργάζεται, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος, γ) Συνεργάζεται για όλα τα σχετικά ζητήματα με το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών, τα Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών και τα Διοικητικά Συμβούλια των φιλανθρωπικών, κοινωφελών και λοιπών εκκλησιαστικών και άλλων ιδρυμάτων της περιφέρειας της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, με διαφόρους πολιτιστικούς, επιστημονικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, καθώς και με τη Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και εν γένει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος,

  δ) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και για την εύρυθμη, ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος,

  ε) Προτείνει στο οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει σχετικά, την πρόσληψη από το Νομικό Πρόσωπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως τυχόν έμμισθου προσωπικού − ως επί το πλείστον για τις περιόδους λειτουργίας του Ιδρύματος και μόνον εφόσον το εθελοντικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του−σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και το διορισμό στο αυτό Νομικό Πρόσωπο του εθελοντικού προσωπικού, και εποπτεύει το σύνολο αυτού,

  στ) Καθορίζει τις κατασκηνωτικές περιόδους κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους, οι οποίες είναι διαφορετικές αναλόγως του φύλου των κατασκηνωτών, τον αριθμό των κατασκηνωτών για κάθε περίοδο και το ύψος του ποσού των τυχόν εισφορών συμμετοχής σ’ αυτές, οι οποίες καταβάλλονται−μόνον εφόσον παραστεί ανάγκη−από τους γονείς η τους έχοντες, με απόφαση Δικαστηρίου, την επιμέλεια των κατασκηνωτών, ζ) Αποφασίζει επί των αιτήσεων εισαγωγής στο Ίδρυμα, τις οποίες υποβάλλουν αμφότεροι οι ενδιαφερόμενοι γονείς η οι έχοντες, με απόφαση Δικαστηρίου την επιμέλεια των υποψηφίων κατασκηνωτών, κατόπιν εξετάσεως και των λοιπών δικαιολογητικών (ληξιαρχική πράξη γέννησης του/της υποψηφίου η πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του/της, πιστοποιητικό υγείας του/της υποψηφίου από ιατρό, πιστοποιητικό χρηστοήθειας του/της υποψηφίου είτε από Εφημέριο της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας −είτε από τον οικείο Μητροπολίτη− όταν αυτός/αυτή προέρχεται από την περιφέρεια άλλης Ιεράς Μητροπόλεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλης Ορθόδοξης Εκκλησίας), η) Αποφασίζει επί της αποβολής, κατόπιν ευλόγου αιτίας, κατασκηνωτή από το Ίδρυμα, θ) Αποφασίζει για τη φιλοξενία συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπών ποιμαντικών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, καθώς και για την παραχώρηση, υπό τους όρους που θέτει, των ως άνω εγκαταστάσεων προς χρήση σε άλλους φορείς, των οποίων οι δραστηριότητες δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτές της τοπικής Εκκλησίας, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ύστερα από έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων,

  ι) Καταρτίζει στο τέλος των κατασκηνωτικών περιόδων κάθε έτους τον Απολογισμό γι αυτές, καθώς και στο τέλος κάθε έτους τον ετήσιο Προϋπολογισμό και τον ετήσιο Απολογισμό του Ιδρύματος, τους οποίους και υποβάλλει για έγκριση στο οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, ια) Αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό κατά την κυρίαρχη κρίση του.

  Άρθρο 5

  Αρμοδιότητες Προέδρου−Αντιπροέδρου−Γραμματέα- Ταμία του Δ.Σ.

  1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: α) έχει την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του Ιδρύματος και συντονίζει τα μέλη του Δ.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος, β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής και Εκκλησιαστικής Αρχής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, γ) λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ιδρύματος, συνυπογράφει με το Γραμματέα όλη την αλληλογραφία αυτού και συνυπογράφει με τον Ταμία τα οικονομικής φύσης έγγραφα, δ) συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές η έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τις σε αυτές συζητήσεις και συνυπογράφει με τον Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ε) ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Προσωπικό του Ιδρύματος και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., στ) εν γένει μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.

  2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες αυτού κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεώς του.

  3. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. με τη συνδρομή της Γραμματείας του Ιδρύματος τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος και συντάσσει όλα τα έγγραφα και όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος για την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο και την οποία συνυπογράφει με αυτόν.

  Επίσης τηρεί λοιπά Γενικά Βιβλία, απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιδρύματος, των οποίων την τήρηση ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ. αυτού, το Βιβλίο Κατασκηνωτών και το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ιδρύματος, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εν λόγω πρακτικά τα οποία συντάσσει και φυλάσσει τα έγγραφα, την αλληλογραφία, τα Βιβλία και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

  4. Ο Ταμίας του Δ.Σ. ενεργεί για λογαριασμό του Δ.Σ., έναντι του οποίου είναι υπόλογος, τις διαχειριστικές πράξεις αναφορικά με τα κάθε φύσης περιουσιακά στοιχεία, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.

  Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, καθώς και τα Διπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεως και Εντάλματα Πληρωμής του Ιδρύματος και τα προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά διαχειρίσεως, εισπράττει κάθε έσοδο του Ιδρύματος με διπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεως, θεωρημένα από την οικεία Ιερά Μητρόπολη, τα οποία επίσης συνυπογράφει, όπως άλλωστε και όλα τα οικονομικής φύσης έγγραφα, με τον Πρόεδρο, ευθύνεται για τη φύλαξη των χρημάτων του Ιδρύματος, τα οποία κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό μίας από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην πόλη της Σάμου και της Ικαρίας στο όνομα του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως με την ένδειξη «Δια τις Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις», έχει την ευχέρεια να παρακρατεί εξ αυτών ποσόν αναγκαίο για την κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών δαπανών του Ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και διενεργεί αναλήψεις χρημάτων κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ως Προέδρου.

  Επίσης, τηρεί το Βιβλίο Κτηματολογίου και το Βιβλίο Υλικού.

  Άρθρο 6

  Προσωπικό του Ιδρύματος

  1. Το προσωπικό των υπηρεσιών του Ιδρύματος (διοικητική, υγειονομική, οικονομική−διαχειριστική, ειδική−βοηθητική), το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δ.Σ. αυτού όντας υπόλογο σε αυτό, πρέπει να είναι εξειδικευμένο και επιλεγμένο με κριτήριο και γνώμονα την αγάπη για τη νεότητα, διακρίνεται δε σε εθελοντικό και έμμισθο.

  Στο εθελοντικό προσωπικό, το οποίο διορίζεται στο Νομικό Πρόσωπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, συγκαταλέγονται τα άτομα εκείνα, άνδρες η γυναίκες (αρχηγοί, υπαρχηγοί, κοινοτάρχες, ομαδάρχες, γραμματείς, ιατροί, νοσηλευτές, φύλακας, νυκτοφύλακας, θυρωρός, διαχειριστής, αποθηκάριος, βοηθός διαχειριστή, προμηθευτής τροφίμων, ναυαγοσώστης, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, τεχνίτες, εργάτες−υπάλληλοι καθαριότητας κ.λπ.) που διακρίνονται για το ήθος, την κατάρτιση και ωριμότητά τους, τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της τοπικής Εκκλησίας, και με μόνη τη θέλησή τους και άνευ αμοιβής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα.

  Στο έμμισθο προσωπικό συγκαταλέγονται τα άτομα εκείνα, άνδρες η γυναίκες (μάγειρος/μαγείρισσα και βοηθοί του/της, φύλακας, νυκτοφύλακας, θυρωρός, ναυαγοσώστης, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, τεχνίτες, εργάτες−υπάλληλοι καθαριότητας κ.λπ.) που διακρίνονται ομοίως και προσλαμβάνονται από το Νομικό Πρόσωπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως − ως επί το πλείστον για τις περιόδους λειτουργίας του Ιδρύματος και μόνον εφόσον το εθελοντικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του −απασχολούνται, λαμβάνουν άδειες απουσίας, αμοίβονται και παύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  2. Τη γενική ευθύνη της εύρυθμης, ομαλής, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους σκοπούς του, και του ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των αγαθών που διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του έχει ο αρχηγός κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

  Ο αρχηγός, μεταξύ άλλων, συντονίζει, καθοδηγεί, ενισχύει, επιβλέπει και ελέγχει το προσωπικό των υπηρεσιών του Ιδρύματος (το οποίο δεν αναμειγνύεται σε άλλα θέματα οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και ζωής του Ιδρύματος πέραν των αρμοδιοτήτων του, αλλά είναι έτοιμο να προσφέρει κάθε στιγμή τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αυτού) προς την κατεύθυνση της πληρέστερης άσκησης των καθηκόντων και εν γένει του έργου του και προεδρεύει του Συμβουλίου Κοινοταρχών και του Συμβουλίου Ομαδαρχών.

  Τον αρχηγό επικουρεί στο έργο του και αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας η κωλύματός του, σε όλες τις αρμοδιότητές του ο υπαρχηγός, ο οποίος ενεργεί κατόπιν εντολής του.

  3. Οι θέσεις πάντων των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας αυτού, που καταρτίζει το Δ.Σ. του. Στον εν λόγω Κανονισμό, που εγκρίνεται από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών του προσωπικού, όπως και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

  Άρθρο 7

  Τηρούμενα Βιβλία

  1. Το Ίδρυμα τηρεί, με τη μέριμνα του Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ., τα Γενικά και Διαχειριστικά αυτού Βιβλία, τα οποία πρέπει να φέρουν ξεχωριστή αρίθμηση το καθένα κατά φύλλο και να είναι θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, ήτοι:

  1) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, 2) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ., 3) Βιβλίο Κατασκηνωτών, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των κατασκηνωτών του Ιδρύματος κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, 4) Βιβλίο Ταμείου και αριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθμό Γραμμάτια Εισπράξεως και Εντάλματα Πληρωμής, τα οποία είναι εκτελεστέα εφόσον φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία του Δ.Σ. του Ιδρύματος, 5) Βιβλίο Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος, 6) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά, περιουσιακά στοιχεία, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.

  2. Το Ίδρυμα τηρεί επίσης, με τη μέριμνα μελών του προσωπικού του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας αυτού, Βιβλίο Συμβάντων, Ατομικές Καρτες Υγείας Κατασκηνωτών, Βιβλίο Εκδρομών, Επισκέψεων, Ομιλιών και Διαλέξεων, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού κατά Υπηρεσία και Βιβλίο Εισαγωγής και Εξαγωγής Υλικών Αποθήκης (τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών διαβίωσης).

  3. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Δ.Σ. αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του.

  Άρθρο 8

  Πόροι του Ιδρύματος

  1. Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) οι εκάστοτε επιχορηγήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, καθώς και οι επιχορηγήσεις και υπέρ αυτού εισφορές των Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Ιερών Προσυνημάτων, β) οι τυχόν εισφορές συμμετοχής στις κατασκηνώσεις, οι οποίες καταβάλλονται από τους γονείς η τους έχοντες, με απόφαση Δικαστηρίου, την επιμέλεια των κατασκηνωτών, γ) πρόσοδοι από την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Ιδρύματος, λαχειοφόρων αγορών, εράνων νόμιμα διενεργουμένων κ.α., δ) δωρεές, εν ζωή η αιτία θανάτου, κληρονομίες και κληροδοσίες κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος αλλά περιερχόμενες στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας και ιδία τόκοι από τις καταθέσεις του Ιδρύματος, στ) εισφορές, σε είδος η σε χρήμα, φίλων του Ιδρύματος, ζ) κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχορηγήσεις της Νομαρχιακής η της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων και κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση, η) κάθε άλλη πρόσοδος, σύμφωνη με το Ορθόδοξο Χριστιανικό πνεύμα, που προέρχεται από κάθε είδους δραστηριότητες του Ιδρύματος και κάθε νόμιμη πηγή που δεν κατονομάζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό.

  2. Η περιέλευση οιουδήποτε κινητού η ακίνητου πράγματος στη χρήση του Ιδρύματος γίνεται πάντα στο όνομα του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα, νομή και κατοχή του πράγματος. Στην πράξη δε της μεταβίβασης γίνεται ειδικότερη μνεία και αναφορά με την ένδειξη «Δια τις Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις», που, ως Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, θα έχει την χρήση, για όσο χρόνο υφίσταται, προς εκπλήρωση των σκοπών του.

  3. Οι ανωτέρω πόροι του Ιδρύματος διατίθενται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού, που εγκρίνονται από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για: α) τη φιλοξενία, διαμονή, διατροφή, ιατρική παρακολούθηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξυπηρέτηση, φύλαξη, προστασία, διαπαιδαγώγηση, καλλιέργεια, δημιουργική απασχόληση, ποιοτική ψυχαγωγία, αναψυχή και εν γένει φροντίδα των κατασκηνωτών, β) τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του Ιδρύματος, αλλά και τη διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών ποιμαντικών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, γ) την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης κ.λπ. των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, δ) την κάλυψη των ποικίλων παγίων και λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος, ε) την προμήθεια, διαφύλαξη και συντήρηση του απαραίτητου κατασκηνωτικού και άλλου εξοπλισμού και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και αναλώσιμων προς εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών, στ) τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές του τυχόν έμμισθου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ζ) την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης του Ιδρύματος που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό αυτού κάθε δαπάνης που ανακύπτει και αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών αυτού.

  Άρθρο 9

  Σφραγίδα του Ιδρύματος

  Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα με δύο επάλληλους κύκλους και φέρει στο κέντρο την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ευλογούντος τα παιδία. Στο μεν εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, στο δε εσωτερικό η επωνυμία του Ιδρύματος ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.

  Άρθρο 10

  Κατάργηση του Ιδρύματος

  Το παρόν Ίδρυμα καταργείται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ως Προέδρου, και εφ’ όσον δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές αυτού προϋποθέσεις και την αποστολή του, όταν παρεκκλίνει του σκοπού του η καταστεί αδύνατη η λειτουργία του.

  Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταργήσεως του Ιδρύματος, η χρήση των κάθε φύσης περιουσιακών στοιχείων, η οποία είχε παραχωρηθεί στο Ίδρυμα, επανέρχεται αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως, στην πλήρη κυριότητα του οποίου άλλωστε και αυτά ανήκουν.

  Άρθρο 11

  Έναρξη ισχύος και τροποποίηση του Κανονισμού

  1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  2. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται από την Ιερά Σύνοδο κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για την λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου, που εγκρίνεται από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Δημοσιεύεται δε όπως και ο παρών Κανονισμός.

  Άρθρο 12

  Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

  Ο Πρόεδρος

  † Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

  ...

  Πηγή