Βρίσκεστε εδώ:

Κληρικά

 • Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταδικάζει τη βεβήλωση ...

  Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταδικάζει τη βεβήλωση ... Το Πατριαρχείον Ιεροσολυμων, η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία της Αγίας Γης, εκαλλιέργησε δια μέσου των αιώνων τον εν εν ισότητι και αμοιβαίω σεβασμώ διαθρησκειακόν διάλογον και εστήριξε την άνευ διακρίσεως συμβίωσιν και συνεργασίαν τών  Ιουδαίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων.

  Συνεχίζον την συμφιλιωτικήν και ειρηνευτικήν αυτήν αποστολήν του, το Πατριαρχείον καταδικάζει τας πράξεις βεβηλώσεως, αι οποίαι προσφάτως μόλις διενεργήθησαν υπό αγνώστου εις βάρος και ζημίαν του Χριστιανικού και Μουσουλμανικού Κοιμητηρίου της Ιόππης.

  Το Πατριαρχείον ελπίζει ότι αι έρευναι της Ισραηλινής Αστυνομίας δια την εξεύρεσιν των ενόχων θα φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, χάριν της επικρατήσεως της δικαιοσύνης, της ανεξιθρησκείας και της ειρήνης εις την Αγίαν Γην.

  ...

  Πηγή: romfea.gr