Βρίσκεστε εδώ:

Κοινωνικοπολιτικά

  • Έρευνα για τα ναρκωτικά στη Ρόδο

    Κοινωνική στατιστική έρευνα σε δείγμα 310 πολιτών της Ρόδου που απάντησαν σε μια σειρά ερωτήσεων με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου για τη μάστιγα των ναρκωτικών διενήργησε ο Εκπαιδευτικός της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πρώην Αναπληρωτής Δ/ντής του Δημόσιου ΙΕΚ Ρόδου και Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας της Ν.Δ στην Ρόδο, Γλαρός Ιωάννης προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός ευαισθητοποίησης των κατοίκων του νησιού στο πρόβλημα. Το δείγμα αποτελούν σε ποσοστό 65% γυναίκες και 35% άνδρες ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών που συμμετείχαν σ' αυτήν είναι ηλικίας «41-50» ετών (ποσοστό 36%). Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε ποσοστό 74% είναι υπάλληλοι - μισθωτοί ενώ σε ποσοστό 82% είναι άγαμοι. Η άποψη του υποκειμένου για το ερώτημα εάν η τοξικομανία είναι χρόνια νόσος διατυπώνεται καταφατικά σε ποσοστό 58%, ενώ αρνητικά σε 42%. Το 81% των Πολιτών πιστεύει πως η τοξικομανία επιβάλλει ανάλογη βιολογικού τύπου θεραπεία σε αντίθεση με το 13% που πιστεύει πως δεν επιβάλλει. Το 6% αυτών δεν απάντησαν ή δεν γνώριζαν τι να απαντήσουν. Όσον αφορά τις ψυχοτρόπες ουσίες, ποσοστό της τάξης του 68% των Πολιτών πιστεύει πως οι ψυχοτρόπες ουσίες που γίνονται αντικείμενο τοξικομανιακής χρήσης, καλύπτουν θεμελιακά ελλείμματα στον ψυχισμό του χρήστη σε αντίθεση με το 32%, που δεν είναι της ίδιας άποψης. Το 81% δηλώνει, ότι η τοξικομανία επιβάλλει ανάλογη βιολογικού τύπου θεραπεία σε αντίθεση με το 13% που δηλώνει ότι δεν επιβάλλει. Το 68% δηλώνει, ότι οι ψυχοτρόπες ουσίες που γίνονται αντικείμενο τοξικομανιακής χρήσης καλύπτουν θεμελιακά ελλείμματα στον ψυχισμό του χρήστη ενώ σε ότι αφορά τον ψυχισμό του χρήστη το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει, ότι ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών είναι «Δυστυχισμένος» άνθρωπος (ποσοστό 49%), «Κατακερματισμένος» (ποσοστό 26%) , «Μοναχικός» (ποσοστό 17%), «Κάτι άλλο» (ποσοστό 6%) και «Μονοδιάστατος» (ποσοστό 2%). Ενα 49% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών αποτελεί προϊόν και καθρέπτη της κοινωνίας και της εποχής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει ελπίδα να βγει ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών από τον λαβύρινθο των ναρκωτικών και να ξανακερδίσει τον χαμένο χρόνο του (ποσοστό 94%) σε αντίθεση με το 6% που δηλώνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Σε ότι αφορά τους σκοπούς της θεραπείας απεξάρτησης το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει, ότι η θεραπεία απεξάρτησης του χρήστη ναρκωτικών ουσιών αποβλέπει στο να τον κάνει ικανό, να διαμορφώσει ένα νέο τρόπο ζωής, χωρίς ουσίες και φυγές, με νόημα και αρχές (ποσοστό 54%), το 30% στο να ανασυγκροτήσει την προσωπικότητα του και να ολοκληρώσει την ύπαρξή του και το 16% στο να ομαλοποιήσει της συμπεριφορά του. Αναφορικά με το συναισθηματικό υπόβαθρο των χρηστών οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι κυριαρχεί η ανασφάλεια (ποσοστό 17%), 14% η θλίψη, 11% ο θυμός, από 10% ο πόνος, το κενό και η οργή, από 6% η αγωνία και η ενοχή και 2% άλλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει, ότι ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών νοιώθει να είναι αντιμέτωπος με τους συνανθρώπους του (ποσοστό 42%), με τη νοσταλγία της ταυτότητας του (ποσοστό 22%), με την ιστορία και το νόμο (ποσοστό 17%) και δεν απάντησε ή δεν ήξερε τι να απαντήσει το 2 Το δείγμα ερωτήθηκε και για την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει, ότι δεν πρέπει να αποποινικοποιηθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών χωρίς περιορισμούς (ποσοστό 39%), το 26% να αποποινικοποιηθεί με περιορισμούς, το 19% να μην αποποινικοποιηθεί με περιορισμούς, το 10% δεν έχει αποφασίσει ακόμη και το 6% να μην αποποινικοποιηθεί η χρήση χωρίς περιορισμούς. Στα συμπεράσματα της έρευνας τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Δυστυχώς οι Πολίτες της Ρόδου, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα φαίνεται να μην έχουν αποκρυσταλώσει την έννοια του όρου «Ναρκωτικά» αφού το 58% αυτών δίνουν λάθος απαντήσεις. Γνωρίζουν όμως το τι σημαίνει «εξάρτηση» καθώς επίσης τις σχετικές μορφές θεραπείας απεξάρτησης του χρήστη ναρκωτικών ουσιών. Γενικά διαπιστώνεται σύγχυση. Οι γυναίκες με ποσοστό 16,13% δίνουν σωστότερες απαντήσεις από τους άνδρες. Η Κοινωνία σαν ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων, υπηρεσιών και Κράτους καλείται άμεσα να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Από την έρευνα, προκύπτει ότι δεν πρέπει να αποποινικοποιηθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών χωρίς περιορισμούς (ποσοστό 39%), να αποποινικοποιηθεί με περιορισμούς (ποσοστό 26%), να μην αποποινικοποιηθεί με περιορισμούς (ποσοστό 19%). Το 10% των Πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Τέλος μόλις το 6% των Πολιτών δηλώνει ότι πρέπει να αποποινικοποιηθεί η χρήση χωρίς περιορισμούς»....

    Πηγή


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι