Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Κοινωνικοπολιτικά

 • Τοῦρκος δημοσιογράφος ἀποκαλύπτει τὸ σχέδιο τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος

   Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη

  Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

  Τὸ σχέδιο τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος

  Στὸ ἄρθρο μας τῆς προηγούμενης Παρασκευῆς, μὲ ἀφορμὴ τὸν πνιγμὸ 61 λαθρομεταναστῶν σὲ θαλάσσια περιοχὴ στὰ ἀνοικτά της Ἐφέσου, ὅταν ἡ βάρκα ποὺ τοὺς μετέφερε στὴ Σάμο χτύπησε σὲ βράχια καὶ βυθίστηκε, ἀναφερθήκαμε στὸ ἐθνικὸ σχέδιο τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδος σὲ μία ἰσλαμικὴ χώρα.

  Γιὰ ὅσους θεωροῦν ὑπερβολὴ μία τέτοια ἀναφορά, τοὺς πληροφοροῦμε ὅτι κάτι τέτοιο δὲν εἶναι ἁπλῶς πιθανό, ἀλλὰ εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ συμβεῖ, ἂν δὲν ἀντιστραφοῦν τὰ δημογραφικὰ δεδομένα καὶ ἂν δὲν σταματήσει τὸ ἑλληνικὸ κράτος τὴν εἰσβολὴ λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα.

  Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἤμασταν ἀπολύτως συγκεκριμένοι στὸ προηγούμενο ἄρθρο μας, νὰ γίνουμε τώρα:

   

   Ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει ἐπειγόντως νὰ φέρει τὸ θέμα στὶς ἁρμόδιες ἐπιτροπὲς τοῦ ΟΗΕ, μὲ στόχο νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ ἐμπλοκὴ κρατῶν στὴ διακίνηση λαθρομεταναστῶν ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὶς ἐμπλεκόμενες χῶρες.

  Ἐπίσης, ὡς ἄμεσο μέτρο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπανεισδοχή, ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ε.Ε. τὴν ἐγκατάσταση δυνάμεων της FRONTEX στο τουρκικὸ ἔδαφος, στὶς ἀκτὲς ἀπ’ ὅπου γίνεται ἡ διακίνηση, γιὰ νὰ περιοριστεῖ τὸ…

  φαινόμενο.

  Καὶ πάλι ἐπειδὴ ζοῦμε στὴ χώρα πού, δυστυχῶς, ὑπάρχουν καὶ δροῦν πολιτικὲς δυνάμεις που δεν βλέπουν -ἢ δὲν θέλουν νὰ δοῦν- τὸ πρόβλημα, λειτουργώντας ἐξ ἀντικειμένου ὡς ὑποστηρικτικὸς παράγων τῶν ἐθνικῶν σχεδίων τῆς Ἄγκυρας καὶ ὡς πραγματικὸς δούρειος ἵππος τῆς διάλυσης τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, παραθέτουμε παρακάτω μετάφραση ἄρθρου τοῦ Τούρκου δημοκράτη δημοσιογράφου Ἐσὲρ Καρακᾶς, ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα STAR, ἀμέσως μετὰ τὸ πολυνεκρὸ ναυάγιο τῶν λαθρομεταναστῶν.

  Ἐπειδὴ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν κρίση τῶν ἀναγνωστῶν τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, δὲν προβαίνουμε σὲ ἰδιαίτερο σχολιασμό, ἀφοῦ τὰ πράγματα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους.

  Ἂς ἐλπίσουμε ὅσα λέει ὁ Τούρκων δημοκράτης, νὰ μὴν ἀντηχοῦν σὲ ὦτα μὴ ἀκουόντων -ἐξ ἀντικειμένου- ἐθνοκτόνων Ἑλλήνων ἢ ἑλληνόφωνων πολιτικῶν:

  Αὐτὰ ποὺ δὲν λέγονται -καὶ δὲν γράφονται- γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες

  Τοῦ Ἐσὲρ Καρακᾶς

  Τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ζήσαμε δύο μεγάλες τραγωδίες στὴν Τουρκία. Ἡ μία εἶναι ἡ πολυνεκρὴ ἔκρηξη στὶς στρατιωτικὲς ἀποθῆκες πυρομαχικῶν στὸ Ἀφιόν.

  Αὐτὴ ἡ ἔκρηξη, εἴτε ὀφείλεται σὲ δολιοφθορὰ τοῦ ΡΚΚ εἴτε σὲ λάθος, δείχνει τὴν τραγικὴ κατάσταση τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ)…

  …Ἡ συγκεκριμένη ἔκρηξη, ποὺ στοίχισε τὴ ζωὴ σὲ 25 νέους μας, φαίνεται ὅτι ὤθησε σὲ δεύτερο πλάνο τὴν τραγωδία τῶν 61 Ἰρακινῶν, Σύρων καὶ Παλαιστινίων λαθρομεταναστῶν ποὺ πνίγηκαν στὶς ἀκτὲς τοῦ νομοῦ Σμύρνης.

  Στὴν πραγματικότητα, δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος ἂν τὸ θέμα δὲν πῆρε τὴ θέση ποὺ θὰ ἔπρεπε στὴ ΜΜΕ λόγω τῆς ἔκρηξης στὸ Ἀφιὸν ἢ ἂν αὐτὸ ἔγινε γιὰ κάποιον ἄλλο λόγο.

  Τὸ θέμα τὸ παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὸν τύπο, ἀφοῦ δὲν ἔχουμε ἄλλες πηγές. Πέθαναν 61 ἄνθρωποι καὶ κινδύνεψαν ἄλλοι τόσοι και κανεῖς δὲν λέει καὶ δὲν γράφει τίποτα για τὰ γεγονότα ποὺ προηγήθηκαν τοῦ ναυαγίου.

  Ἡ ἴδια ἀφωνία καὶ σιωπή, στὴν πραγματικότητα ἡ ἴδια ἔλλειψη εἰδήσεων καὶ ἄρθρων παρατηρεῖται καὶ σὲ ὅλα τὰ ἀντίστοιχα πολυνεκρὰ ἀτυχήματα μὲ θύματα λαθρομετανάστες ποὺ ἔγιναν στὸ παρελθόν.

  Γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀδικήσω, μόνο ἡ Ἀϋσὲ Μποχιουρλὲρ (Ayse Bohurler) δημοσίευσε ἕνα ὡραῖο ἄρθρο γιὰ τὸ θέμα, στὶς 9 Σεπτεμβρίου, στὴν ἐφημερίδα Γενι Σαφάκ (Yeni Safak). Ἄλλο ἄρθρο ἢ ἀνάλυση γιὰ τὸ θέμα δὲν εἶδα πουθενά, ἐκτὸς καὶ ἄν μου ξέφυγε κάποιο.

  Ἀπὸ τὶς εἰδήσεις ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸν τύπο μαθαίνουμε ὅτι οἱ λαθρομετανάστες ποὺ πνίγηκαν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ διασώθηκαν ἀπὸ τὸ ναυάγιο, εἶχαν διανυκτερεύσει σὲ ξενοδοχεῖα τῆς συνοικίας Μπασμανὲ (Basmane), τῆς Σμύρνης.

  Τὸ πρωὶ ξεκίνησαν ἀπὸ ἐκεῖ, μεταφέρθηκαν στὴν ἀκτὴ (μὲ λεωφορεῖα, ἡ ἀπόσταση εἶναι 70 χλμ, σ.τ.μ.), ἐπιβιβάστηκαν στὴ βάρκα μὲ σκοπὸ νὰ ἀποβιβαστοῦν σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος καὶ ἐκεῖ ἔγινε τὸ ἀτύχημα. Ἡ βάρκα τοὺς χτύπησε στὰ βράχια καὶ βούλιαξε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάσουν τὴ ζωὴ τοῦ 61 ἄνθρωποι.

  Οἱ περισσότεροι ποὺ γνωρίζουν τὸ θέμα τῆς διακίνησης τῶν λαθρομεταναστῶν, πιστεύουν ὅτι ἡ βάρκα ἔπεσε στὰ βράχια σκοπίμως, ἐνῶ τὸ πιὸ πιθανὸν εἶναι ὁ καπετάνιος τῆς βάρκας νὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ τὴν ἐγκατέλειψαν.

  Ἔχει ἤδη σχηματιστεῖ δικογραφία εἰς βάρος τοῦ καπετάνιου καὶ τοῦ βοηθοῦ του καὶ λέγεται ὅτι θὰ δικαστοῦν 61 φορὲς ἰσόβια ὁ καθένας τους (στὸ νοῦ μου ἔρχονται οἱ δολοφόνοι τῶν ἑπτὰ μελῶν τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος Τουρκίας TIP καὶ οἱ ποινὲς ποὺ τοὺς ἐπεβλήθησαν).

  Ὅμως ἐδῶ τίθενται ὁρισμένα ἐρωτήματα.

  Αὐτοὶ οἱ πολὺ παραπάνω ἀπὸ ἑκατὸ λαθρομετανάστες απο ποὺ καὶ πῶς μπῆκαν στὴν Τουρκία καὶ πῶς ἔφθασαν ἀπὸ τὰ νότια σύνορά μας μέχρι τὴ Σμύρνη;

  Λέγεται ὅτι ὁ καπετάνιος καὶ ὁ βοηθὸς τοῦ ἦλθαν μὲ τὸ καράβι τους ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη.

  Ποιοι καὶ πῶς ἔκαναν τὴ διοργάνωση αὐτῆς τῆς ἐπιχείρησης;

  Θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολὺ σημαντικά, ὅμως πιὸ σημαντικὸ καὶ ἐνδιαφέρον θεωρῶ τὸ γεγονὸς ὄτι κανεις ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα τῆς λαθρομετανάστευσης, τὸ ὁποῖο κρατεῖται μονίμως σὲ δεύτερο πλάνο.

  Όπως γίνεται καὶ μὲ τὴ διακίνηση τόνων ναρκωτικῶν.

  Κατὰ τὴν ἄποψή σας τὸ θέμα αὐτὸ ἀφορᾶ μόνο τοὺς ὁδηγοὺς φορτηγῶν καὶ τὰ ἐκπαιδευμένα σκυλιὰ τῆς Ἀστυνομίας; Εἶναι δυνατὸν τὴ διακίνηση ναρκωτικῶν τὴν κάνουν μόνοι τους οἱ ὁδηγοὶ τῶν φορτηγῶν;

  Τοὺς λαθρομετανάστες ποιὸς τοὺς βοηθάει νὰ μποῦν στὴν Τουρκία καὶ ποιοὶ κάνουν τὰ στραβὰ μάτια; Γιὰ παράδειγμα, ἂς ποῦμε ὅτι μπῆκαν στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ ἀπὸ τὸ Κίλις.

  Πώς κατάφεραν νὰ φθάσουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μέχρι τὴ Σμύρνη;

  Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν χρηματοδοτῶν τῆς τρομοκρατίας τοῦ ΡΚΚ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς διακίνησης λαθρομεταναστῶν καὶ ναρκωτικῶν;

  Εἶναι δυνατὸν νὰ μεταφέρονται καὶ νὰ διακινοῦνται τόσο μεγάλες ποσότητες ναρκωτικῶν ἀπὸ τὴ χώρα μας, χωρὶς τῆς συνεργασία μέρους τῶν ἀνδρῶν τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας;

  Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ διακινητὲς νὰ καταφέρνουν νὰ περνοῦν τόσα σημεῖα ἐλέγχου ποῦ ὑπάρχουν στοὺς ὁδικοὺς ἄξονες, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς ὅτι διακινοῦνται τόσοι λαθρομετανάστες; Πῶς ξεπερνοῦν αὐτὰ τὰ ἐμπόδια οἱ διακινητές;

  Ὁ ἀξιότιμος κύριος ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ποῦ δίνει μαθήματα δημοσιογραφία στοὺς δημοσιογράφους, δὲν θὰ ἔκανε καλύτερα τὴ δουλειά του, ἂν μᾶς ἐξηγοῦσε πῶς μπῆκαν στὴν χώρα και πῶς ἔφθασαν οἱ συγκεκριμένοι μετανάστες μέχρι τὴ Σμύρνη, χωρὶς νὰ τοὺς ἀντιληφθεῖ κανείς;

  Γνωρίζουμε ὅτι τὸ ζήτημα τῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι ἕνα διεθνὲς ζήτημα, ὅμως γνωρίζουμε ἐπίσης ὄτι η διακίνηση τῶν λαθρομεταναστῶν δὲν θὰ ἦταν δυνατὴ χωρὶς τὴ συνεργασία κάποιων ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος….

  Ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς διακίνησης ναρκωτικῶν καὶ λαθρομεταναστῶν μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἂν βοηθήσουν τὰ τμήματα ἐκεῖνα τοῦ κράτους ποὺ δὲν ἐμπλέκονται στὶς διαδικασίες αὐτές.

  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἀπαλλαχτήκαμε ἀπὸ τὴν Ἐργενεκὸν καὶ ἀπὸ τὴ Βαριοπούλα μὲ τὴ βοήθεια ὁρισμένων στελεχῶν τῶν ΤΕΔ ποὺ δὲν εἶχαν διαφθαρεῖ.

  Ὅμως, αὐτὸ ποὺ δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ΜΜΕ κρατάει σὲ δεύτερο πλάνο τὰ ζητήματα τῆς διακίνησης ναρκωτικῶν καὶ λαθρομεταναστῶν καὶ δὲν δείχνει κανένα ἐνδιαφέρον!…

   Αὐτὰ λέει ὁ Ἐσὲρ Καρακᾶς. Ἐμεῖς ἁπλὰ νὰ προσθέσουμε ὅτι στὴν Τουρκία ὁ τύπος καὶ τὰ ΜΜΕ κατὰ παράδοσιν πειθαρχοῦν σὲ ἐθνικὰ ζητήματα, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι τὸ σχέδιο ἰσλαμοποίησης τῆς Ἑλλάδος.

  Εἴπαμε, ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω…

  Οἱ -αὐτοχριζόμενοι- δημοκράτες στὴν Ἑλλάδα ἀκοῦνε;

  Κυριακάτικη Δημοκρατία

  To ἄρθρο τοῦ Ἐσὲρ Καρακᾶς στὴν ἐφημερίδα ΣΤΑΡ

  infognomonpolitics.blogspot.gr


  ...

  national pride


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι