GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Πακιστάν: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο χριστιανή με την κατηγορία της «βλασφημίας»
Ειδήσεις

Λαχώρη, Πακιστάν: Μια χριστιανή γυναίκα που ονομάζεται Asia Bibi, καταδικάστηκε σε θάνατο από Τοπικά Δικαστήρια μετά το τέλος μίας δίκης που κράτησε ένα χρόνο, με την κατηγορία της «βλασφημίας» για την οποία την μήνυσαν μουσουλμάνοι χωρικοί από το χωριό Ittanwali, όπου διέμενε εδώ και αρκετές γενιές.

Ενώ εργαζόταν σε αγροκτήματα μαζί με άλλες μουσουλμάνες, κάποιες μουσουλμάνες ξεκίνησαν συζήτηση με την Bibi για τα θέματα της θρησκείας, στις 19 Ιουνίου του 2009.

Οι γυναίκες, που την ονόμαζαν «άπιστη» και τον Χριστιανισμό μια «θρησκεία των απίστων», άρχισαν να την πιέζουν για να γίνει μουσουλμάνα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο κάποιες γυναίκες της ζήτησαν να φέρει λίγο πόσιμο νερό και μετά αρνήθηκαν να το πιουν, πυροδοτώντας μια σειρά από σχόλια και προκαταλήψεις, όπως ότι το νερό που μαζεύτηκε από μια χριστιανική, ήταν "ακάθαρτο".

Η Bibi, 45 ετών, που είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά, υπερασπίστηκε την χριστιανική της πίστη με τις λίγες γνώσεις της και είπε στις μουσουλμάνες ότι ο Χριστιανισμός είναι η μόνη αληθινή θρησκεία, κάτι που στο άκουσμά του έκανε τις μουσουλμάνες να αρχίσουν να φωνάζουν και να την κατηγορούν ότι «μιαίνει τον προφήτη Μωάμεθ».

Οι Μουσουλμάνοι άνδρες που εργάζονται σε διπλανά χωράφια, επίσης, συγκεντρώθηκαν και επιτέθηκαν στην Asia Bibi, η οποία κατέφυγε στο χωριό της και κλείστηκε στο σπίτι της. Ο οργισμένος όχλος των μουσουλμάνοι την ακολούθησε και την έβγαλε έξω από το σπίτι με τη βία και άρχισε να την χτυπάει. Άρχισαν να βασανίζουν και τα παιδιά της, αλλά εν τω μεταξύ κάποιος ενημέρωσε την αστυνομία.

Η αστυνομία πήρε την Bibi στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση εναντίον της σύμφωνα με το άρθρο 295-Β και Γ του Πακιστανικού Ποινικού Κώδικα, αλλά έστειλε μια ομάδα να προστατεύσει τους άλλους χριστιανούς του χωριού Ittanwali.

 

Οι παραβάτες του άρθρου 295 Β και Γ του Κώδικα αντιμετωπίζουν την ποινή της ισόβιας φυλάκισης ή του θανάτου, αλλά είναι η πρώτη φορά, στην ιστορία του Πακιστάν, που δικαστήριο καταδικάζει γυναίκα σε θάνατο.

Η ‘Release International’ μια ομάδα υποστήριξης για διωκόμενους χριστιανούς σε όλο κόσμο έκανε γνωστή την υπόθεση της Bibi και έχει ξεκινήσει μια online αίτηση για την εξασφάλιση της δικαιοσύνης για εκείνη.

Εν τω μεταξύ, το Πακιστανικό Χριστιανικό Κογκρέσο (PCC) έχει εκφράσει την ανησυχία του για την καταδίκη σε θάνατο της Asia Bibi και έχει προσφύγει στον Πρόεδρο του Πακιστάν για να αποσύρει την ψεύτικη υπόθεση ενάντια στην Bibi αμέσως.

Το PCC πιέζει την κυβέρνηση του Πακιστάν να καταργήσει το νόμο περί βλασφημίας και έχει οργανώσει πολλές διαλέξεις στο Πακιστάν και στις ΗΠΑ.


Ο Ashiq Masih, ο σύζυγός της, (φώτο κάτω) είπε ότι η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ , και πιστεύει ότι ο δικαστής δέχθηκε πιέσεις για να κρίνει την σύζυγο του ένοχη .

«Δεν μπορώ να το πιστέψω».

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν είχε ακόμα την καρδιά να πει την κακιά είδηση στα μικρότερα παιδιά του.

"Δεν έχω πει την απόφαση του δικαστηρίου στις δύο νεότερες κόρες μου ", είπε.

"Μου ζήτησαν να πολλές φορές νέα για τη μητέρα τους, αλλά δεν μπορώ να πάρω το θάρρος να τους πω ότι ο δικαστής καταδίκασε τη μητέρα τους σε θάνατο για ένα έγκλημα που ποτέ δεν έχει διαπράξει."

Ο Shahzad Kamran, της χριστιανικής διακονίας ‘Sharing Life Ministry Pakistan’, δήλωσε: «Στην αστυνομία ασκήθηκε πίεση από τον όχλο των μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένων και κληρικών, που ζητούσαν να τους δοθεί η Asia ώστε να την θανατώσουν, επειδή είχε μιλήσει άσχημα για τον προφήτη Μωάμεθ

"Έτσι, η αστυνομία έσωσε τη ζωή της, αλλά στη συνέχεια καταχωρήθηκε εναντίον της, η κατηγορία της βλασφημίας ."

Πρόσθεσε ότι είχε κρατηθεί φυλακισμένη σε απομόνωση για περισσότερο από ένα χρόνο, πριν την καταδίκη της σε θάνατο τη Δευτέρα.

«Η δίκη ήταν καθαρή», είπε. "Ήταν αθώα και ποτέ δεν είπε αυτά τα λόγια".

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πιστεύουν ότι ο νόμος περί βλασφημίας χρησιμοποιείται πια συχνά για να εισάγει διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως είναι και τα εκτιμώμενα τρία εκατομμύρια Χριστιανών , σε μια χώρα 126 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Τον Ιούλιο, κατηγόρησαν δύο χριστιανούς για «βλασφημία» και πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν έξω από ένα δικαστήριο στο Faisalabad (Βλέπε πλήρες άρθρο ΕΔΩ).

Μια έκθεση της αμερικάνικης επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία πέρυσι κατέληξε: «Αν και έχουν υπάρξει περιστασιακά αθωωτικών αποφάσεων για κατηγορούμενους για βλασφημία, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις εκείνοι που αθωώθηκαν έχουν αναγκαστεί να κρύβονται, από το φόβο επιθέσεων θρησκευόμενων εξτρεμιστών".

Ο Αλί Χασάν Νταγιάν, του Human Rights Watch, είπε ότι ο νόμος περί βλασφημίας πρέπει να καταργηθεί.

"Ουσιαστικά ο νόμος περί βλασφημίας χρησιμοποιείται ως εργαλείο δίωξης και δεν έχει τίποτα να κάνει με τη θρησκεία."

"Κάνει τις θρησκευτικές μειονότητες ιδιαίτερα ευάλωτες επειδή συχνά χρησιμοποιείται εναντίον τους."

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ