GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Σε τραγωδία κατέληξε η απόπειρα προσέγγισης ακτιβιστών στη Γάζα
Ειδήσεις

Μακελείο στο το τουρκικό πλοίο «Mavi Marmara», το οποίο δέχθηκε επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν το θάνατο «τουλάχιστον 10 ατόμων» και τον τραυματισμό τεσσάρων στρατιωτών (ένας από σφαίρα) που δέχτηκαν επίθεση με πυρά όταν ένας από τους επιβαίνοντες άρπαξε το όπλο ενός στρατιώτη.

Δεν είναι σαφές αν οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ από πρόθεση ή αν το όπλο εκπυσοκρότησε.

Πάντως, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής του ισραηλινού στρατού αυτή η απειλή θεωρείται ότι στρέφεται κατά της ζωής του στρατιώτη και επιτρέπει τη χρήση ένοπλης βίας.

Το ισραηλινό ραδιόφωνο ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική λογοκρισία απαγόρευσε τη μετάδοση κάθε πληροφορία για τους νεκρούς και τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Ισραήλ..

Για βίαιη αντίσταση από ακτιβιστές που κρατούσαν ξύλα και μαχαίρια, μιλά η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ενώ η Jerusalem Post μιλά για έξι τραυματισμένους στρατιώτες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ στα ισραηλινά μέσα, οι ακτιβιστές επιτέθηκαν με μεταλλικές ράβδους σε μέλη της ομάδας καταδρομέων την ώρα που επιβιβάζονταν στο πλοίο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μπενιαμίν Μπεν-Ελιέζερ, δήλωσε ότι «οι εικόνες σίγουρα δεν είναι ευχάριστες. Μπορώ μόνο να εκφράσω τη λύπη μου για τις απώλειες».

Η ισραηλινή αστυνομία αύξησε το επίπεδο συναγερμού στη χώρα για να αντιμετωπίσει «πιθανές ταραχές» ανάμεσα στους άραβες Ισραηλινούς, μετά την στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των πλοίων, ανακοίνωσε αστυνομικός εκπρόσωπος.

Ο Ισμαήλ Χανίγια, πρωθυπουργός της Χαμάς η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας καταδίκασε την «βάρβαρη επίθεση» και κάλεσε τον ΟΗΕ να παρέμβει υπέρ των ακτιβιστών.

Ακόμη η Χαμάς κάλεσε σήμερα τους Αραβες και τους μουσουλμάνους σε εξέγερση μπροστά στις πρεσβείες του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, με αφορμή την αιματηρή επέμβαση.

 

«Το Ισραήλ θα πληρώσει τις συνέπειες» της αιματηρής επιχείρησης διαμηνύει η Τουρκία

    Ακτιβιστές στο πλιίοπ «Μαρμαρά» λίγο πριν καταληφθεί από τους Ισραηλινούς στρατιώτες
Ακτιβιστές στο πλιίοπ «Μαρμαρά» λίγο πριν καταληφθεί από τους Ισραηλινούς στρατιώτες (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

 Τελ Αβίβ, Ισραήλ
Ραγδαία όξυνση και «ανεπανόρθωτες συνέπειες» στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας φέρνει η αιματηρή ένοπλη επίθεση του ισραηλινού ναυτικού σε πλοία τα οποία μετέφεραν εφόδια στη Γάζα, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα ή δεκαπέντε, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επιβαίνοντες στα πλοία.

Η Τουρκία σε μία πρώτη αντίδραση για το κατάληψη που συνέβη νωρίς το πρωί της Δευτέρας διαμαρτυρήθηκε έντονα, ζητώντας επειγόντως εξηγήσεις. «Η κατάληψη είναι απαράδεκτη», υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών και συνεχίζει καταδικάζοντας «τις απάνθρωπες πρακτικές του Ισραήλ».

«Το λυπηρό αυτό επεισόδιο αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στις διμερείς μας σχέσεις», τονίζει η ανακοίνωση που αναφέρει ακόμα ότι «το Ισραήλ θα χρειαστεί να υποστεί τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς».

Το τουρκικό υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι, κατά τα πρώτα στοιχεία, δύο πολίτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν από την επιχείρηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκειται συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου απόντος του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών που βρίσκονται σε επίσκεψη στη Βραζιλία. Επιπλέον η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ στο υπουργείο για να δώσει εξηγήσεις.

Τα νέα από την αιματηρή επιχείρηση προκάλεσαν βίαιες διαδηλώσεις. Δεκάδες άτομα προσπάθησαν να καταλάβουν το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, μεταδίδει το CNN-Turk.

επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από Associated Press, ΑΠΕ/Reuters

 

Το Ισραήλ καλεί τους υπηκόους του να εγκαταλείψουν την Τουρκία

Δραματικές είναι οι συνέπειες μετά το φονικό ρεσάλτο των Ισραηλινών κομάντο στα πλοία της διεθνούς νηοπομπής, σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας.
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, ζητώντας από τους Ισραηλινούς υπηκόους να εγκαταλείψουν την Τουρκία για λόγους ασφαλείας.

Οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ, που εδώ και καιρό είναι εξαιρετικά τεταμένες εξ αιτίας της πολεμικής "συμπεριφοράς" του Τελ Αβίβ κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, οξύνονται ακόμη περισσότερο με απρόβλεπτες συνέπειες. 

zougla.gr