GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Αμερικανό-Ισραηλινή στήριξη σε Ελλάδα, στο περιθώριο η Τουρκία (video)
Ειδήσεις

Καμπανάκι ΗΠΑ προς Τουρκία

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου στην Αθήνα και  το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ να έχει στραφεί στις δυνητικές επιπτώσεις της, μια προσωπική προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, προς τον Τούρκο πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τα νερά…

Ο Ομπάμα προειδοποίησε ανοικτά τον Ερντογάν, ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να ελπίζει στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ, εάν δεν πραγματοποιήσει στροφή στην πολιτική της και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την πολιτική της έναντι του Ιράν και του Ισραήλ.

Η προειδοποίηση αφορά και στην τουρκική επιθυμία για την προμήθεια Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων Μάχης (UCAV: Unmanned Combat Aerial Vehicles), τύπου Reaper, τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει για την εξουδετέρωση της δράσης του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK). Ο Ομπάμα χωρίς περιστροφές ανέφερε στον Ερντογάν ότι το αμερικανικό Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει τη συναλλαγή.

Η ισορροπία στην περιοχή έχει επιπρόσθετη σημασία δεδομένης και της πρόθεσης των Αμερικανών να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Ιράκ εντός του 2011. Οι αναλυτές έχουν εστιάσει την προσοχή τους στο μέτωπο Κούρδων – Τουρκίας, αφού οι πάντες φοβούνται επανάληψη όσων έζησαν οι Κούρδοι μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων μετά τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, χωρίς να έχει ανατραπεί το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν.

Οι κουρδικές περιοχές δέχτηκαν την επίθεση των στρατευμάτων του Σαντάμ τα οποία χρησιμοποίησαν και χημικά όπλα εναντίον τους, με τη Δύση να παρακολουθεί την κατάσταση μάλλον απαθής. Η ομοιότητα με εκείνη την εποχή έρχεται από το δημοσίευμα του γερμανικού Der Spiegel που μίλησε για «απόδειξη» χρήσης χημικών εναντίον των Κούρδων από τις δυνάμεις της Τουρκίας!

Στα δεδομένα του προβλήματος ξεχωρίζουν η σχεδόν παντελής εγκατάλειψη των Παλαιστινίων από τους Άραβες, λόγω του ότι η απειλή του Ιράν έχει καταστήσει την ισχύ των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων τον πλέον σημαντικό σύμμαχο, αν και παρά φύση, των αραβικών καθεστώτων.

Επίσης, η κατάταξη της «νέο-οθωμανικής» Τουρκίας στις χώρες που δημιουργούν προβλήματα στον αραβικό κόσμο: Αραβικές πρωτεύουσες δεν κρύβουν την ανησυχία τους και την πεποίθησή τους ότι η Άγκυρα κατά βάθος επιθυμεί να αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα! Κι αυτό διότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η Τουρκία θα το χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για να προχωρήσει κι αυτή στην ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, ενέργεια που συνάδει με τις ηγεμονικές περιφερειακές τουρκικές φιλοδοξίες, αν και πολλοί πίσω από τις ενέργειες αυτές διακρίνουν την τουρκική ανασφάλεια για το μέλλον…

Επιπλέον Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές πάγωσαν την αποστολή στην Τουρκία του νέου Αμερικανού πρέσβη Φράνσις Ρικαρντιόνε -ο οποίος είχε παίξει αρνητικό ρόλο για την Ελλάδα την εποχή της κρίσης των Ιμίων- κατηγορώντας τον για ταύτιση με την τουρκική κυβέρνηση.
Υστερα από πολλές συσκέψεις με τη συμμετοχή του προέδρου Μπ. Ομπάμα και του αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι παρά τα προβλήματα με το Ισραήλ, η χώρα παραμένει πιστή σύμμαχος, άρα πρέπει να στηριχθεί με όλα τα μέσα, καθώς η στροφή της Τουρκίας δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας στην περιοχή και επισημάνθηκε επίσης ο κίνδυνος να διαρρεύσει αμερικανική στρατιωτική τεχνολογία σε εχθρικές προς τις ΗΠΑ χώρες και οργανώσεις, όπως το Ιράν και η Χεζμπολάχ.

Ηδη, το Τελ Αβίβ είχε προειδοποιήσει στις αρχές Αυγούστου ότι αμερικανικό πολεμικό υλικό είχε εντοπιστεί σε οργανώσεις του Λιβάνου, προερχόμενο από την Τουρκία. Παράλληλα, φίλο-ισραηλινοί βουλευτές και γερουσιαστές απείλησαν ότι δεν θα επιτρέψουν ξανά την πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία (σημειώνεται ότι η κατοχή της Κύπρου στηρίζεται αποκλειστικά σε αμερικανικό οπλισμό). Τα μέλη του Κογκρέσου απέστειλαν επιστολές στον Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι απαντήσεις που έλαβαν ήταν απόλυτα ικανοποιητικές.

Ενα άλλο τεράστιο πρόβλημα για Αμερικανούς και Ισραηλινούς αποτελεί ο νέος διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος ανέλαβε την ΜΙΤ τον περασμένο Μάιο, θεωρείται θαυμαστής του ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου και των προέδρων της Συρίας και της Τουρκίας. Για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι φανατικός ισλαμιστής με εξτρεμιστικές ιδέες και γι’ αυτό, αποτελεί «κόκκινο πανί».

Ελληνική κούρσα εξοπλισμών εν όψει

Στις σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ζυμώσεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο Ελλάδα Τουρκία και Ισραήλ, σημαντικό ρόλο παίζει και η κούρσα εξοπλισμών στην οποία παρά τις οικονομικές δυσκολίες επιδίδεται η Ελλάδα καθώς τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει η πρώτη φάση του προγράμματος του νέου μαχητικού αεροσκάφους για την Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, η οποία επικαλείται αποκλειστικές πηγές για το σύνολο των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, παζαρεύει εξοπλιστικά προγράμματα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, εν μέσω οικονομικής κρίσης, πράγμα που σημαίνει ότι με τις πλάτες και την παρότρυνση τρίτων (κυρίως του Αμερικανό Ισραηλινού λόμπι) εξασφαλίζει τα οικονομικά κονδύλια παρά το πρόσκαιρο αρνητικό οικονομικό κλίμα σε βάρος της που έχει δημιουργηθεί.

Dim lights

Πληροφορίες από ΗΜΕΡΗΣΙΑ και defencepoint.gr

Το διπλωματικό παρασκήνιο της επίσκεψης Νετανιάχου (video)

Το Αιγαίο στο στόχαστρο