GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Συνεχίζονται οι επιδρομές στον Άγιο Παντελεήμονα που παραμένει χωρίς σημαία
Ειδήσεις

«Επίθεση» από ομάδες αλλοδαπών κακοποιών σε αλλόφρονα κατάσταση, δέχθηκαν για άλλη μια φορά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, καταστήματα Ελλήνων πολιτών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Κραδαίνοντας σπαθιά και ρόπαλα, Σομαλοί και Αφγανοί κυρίως, μαζί με Παλαιστίνιους, Αλγερινούς και Ιρακινούς, επέδραμαν κατά μιας καφετέριας, ενός κρεοπωλείου (που βρίσκεται δίπλα σε παράνομο τέμενος) και ενός ψιλικατζίδικου που διατηρεί Έλληνας, τα δύο πρώτα στην οδό Αλκιβιάδου.

Όλα έγιναν περίπου στις 12:30 το πρωί, όταν από το πουθενά εμφανίστηκε το πλήθος των αλλοδαπών, τρομοκρατώντας τους πάντες στη γειτονιά.

Μπροστά ήταν οι Αφγανοί και από πίσω ακολουθούσαν οι Σομαλοί, οι οποίοι λίγο αργότερα έκαναν μόνοι τους και δεύτερη επιδρομή χωρίς να προλάβουν όμως να προκαλέσουν φθορές, λόγω της γρήγορης αντίδρασης της ΕΛΑΣ.
Στην καφετέρια οι μαινόμενοι αλλοδαποί έσπασαν τη βιτρίνα και προσπάθησαν να την πυρπολήσουν, με σαφή καταστροφική και ανθρωποκτόνα διάθεση, την ώρα που ήταν γεμάτη με νέα παιδιά, τα οποία εξύβρισαν και απείλησαν.

Η γρήγορη αντίδραση και η χρήση ενός πυροσβεστήρα από το προσωπικό της καφετέριας, έσωσαν την κατάσταση.
Η ΕΛΑΣ, μετά από κλήσεις των κατοίκων, αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε, εκλήσσοντας τους πάντες (ποτέ δεν έρχονται όταν καλούμε την Άμεσο Δράση, μας είπαν οι περίοικοι, καταγγέλλοντας τη στάση των υπευθύνων του ΑΤ της περιοχής, για το οποίο μας λένε κάτι απίστευτες στην κυριολεξία ιστορίες, για τις οποίες θα επανέλθουμε).
Συνελήφθησαν αργότερα από περίπου δέκα αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για «απλές σωματικές βλάβες», «απειλή» και «φθορά ξένης ιδιοκτησίας». Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Σημειώνουμε εδώ ότι ανάλογα επεισόδια έγιναν ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου, κάτι που τα ΜΜΕ απέκρυψαν.

Για να μην αναφερθούμε στο πρότερο συμβάν με τον Σενεγαλέζο, ο οποίος εισέβαλε σε εστιατόριο κραδαίνοντας μαχαίρι και απειλούσε να σφάξει παριστάμενους πολίτες…

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν επίσης ότι οι αλλοδαποί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν καταδιώκονται από τα ΜΑΤ, βρίσκουν καταφύγιο στη Βίλα Αμαλία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια τελεί υπό κατάληψη από αντιεξουσιαστές, οι οποίοι παρέχουν «άσυλο» σε κάθε κατηγορία περιθωριακών και κακοποιών που γυροφέρνουν στην περιοχή.

Αυτά τα λένε οι ίδιοι οι αστυνομικοί στους κατοίκους! Χαρακτηριστικά είναι βέβαια και τα όσα συμβαίνουν στην κοντινή πλατεία Αττικής, όπου οι αλλοδαποί ξήλωσαν τα μάρμαρα και «οικειοποιήθηκαν» και το μηχανισμό ενός συντριβανιού, ενώ δείχνουν και μεγάλη «προτίμηση» σε όλα τα ξύλινα είδη που μπορούν να βάλουν στο χέρι.
Το ανησυχητικό, τονίζουν οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα, είναι το ότι τα μαγαζιά των αλλοδαπών εδώ και λίγες ημέρες είναι κλειστά, κάτι που αποτελεί προάγγελο «δεινών» για την περιοχή και τους εναπομείναντες Έλληνες κατοίκους (κοινώς, αναμένονται επιθέσεις ανάλογου τύπου με αυτή του Δεκαπενταύγουστου).

Τέλος, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες κατά του εφημέριου του ναού του Αγίου Παντελεήμονα π. Μάξιμου, ο οποίος αρνείται να αναρτήσει την ελληνική και τη βυζαντινή σημαία, όπως έχει υποχρέωση. Ο ιερέας αυτός, «αποκρούει» τα παράπονα των κατοίκων λέγοντας ότι υπήρξε ο ίδιος μετανάστης στη Γερμανία, ενώ η επωδός του «μην με πιέζετε, με φέρνετε σε δύσκολη θέση», έχει αρχίσει να κουράζει τους κατοίκους.

Elora.gr