GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Αγώνας για την ανοικοδόμηση του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στο Ground Zero
Ειδήσεις

HΠΑ: Η υπόθεση της ανέγερσης εκ νέου του Αγ. Νικολάου κοντά στο Ground Zero, χρησιμοποιείται ως “εργαλείο” αντιπαράθεσης, στην υπόθεση της ανέγερσης τζαμιού στην περιοχή του Μανχάταν.

Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της ανοικοδόμησης της ελληνορθόδοξης εκκλησίας Άγιος Νικόλαος, η οποία καταστράφηκε με την πτώση των δίδυμων πύργων στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Σε συνδυασμό με το ζήτημα της ανέγερσης τεμένους και ισλαμικού κέντρου κοντά στο “Σημείο Μηδέν” του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάταν, προβάλλονται πλέον και σε αμερικανικά ΜΜΕ τα εμπόδια που θέτουν οι αρμόδιες αρχές της πόλης για την ανέγερση του ναού.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο μέρος που βρισκόταν η μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Τζορτζ Πατάκι (ο οποίος μαζί με τον πρώην δήμαρχο Ρούντι Τζουλιάνι είχαν δώσει διαβεβαιώσεις στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την ανέγερση της εκκλησίας) και ο Ελληνοαμερικανός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Λονγκ Άιλαντ για την ομοσπονδιακή Βουλή Τζορτζ Δήμος εμφανίστηκαν αντίθετοι με την οικοδόμηση του ισλαμικού κέντρου, κατηγορώντας παράλληλα τις αρμόδιες αρχές ότι παρεμποδίζουν την ανοικοδόμηση του ελληνορθόδοξου ναού, του μοναδικού οίκου λατρείας που καταστράφηκε κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Ο κ. Πατάκι κάλεσε τις Λιμενικές Αρχές της Νέας Υόρκης και της Νέας Υερσέης, που είναι υπεύθυνες για τη συνολική ανοικοδόμηση της περιοχής, να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή , με σκοπό να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης της εκκλησίας στο οικόπεδο επί της οδού Ελευθερίας, όπως είχαν αρχικά υποσχεθεί. “Εννιά χρόνια μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα , ενώ τα άλλα τμήματα του σχεδίου ανοικοδόμησης σχηματίζονται, όχι μόνο δεν έχει γίνει καμία πρόοδος για να ξαναχτιστεί ο Άγιος Νικόλαος, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση με την Λιμενική Αρχή”, τόνισε ο πρώην κυβερνήτης.
Ο κ. Δήμος υποστήριξε ότι “το Ισλαμικό κέντρο θα χτιστεί με χρήματα από τη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που απαγορεύει στους πολίτες να φορούν σταυρό ή το αστέρι του Δαυίδ”, όπως είπε.

Στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο ο επίσκοπος Φασιανής Αντώνιος, ο οποίος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στη διαμάχη για το Ισλαμικό Κέντρο, σημειώνοντας ότι “είναι ατυχές που χρειάστηκε μια διαμάχη για ένα ισλαμικό κέντρο ώστε να δοθεί προσοχή στην εκκλησία”.

Στο μήνυμά του ο Προκαθήμενος της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής ανέφερε ότι “η Ομογένεια θα συνεχίσει τον αγώνα της για την ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου”, προσθέτοντας: “Ο Ναός, που ανεγέρθη το 1916 από μια ομάδα Ελλήνων μεταναστών, δεν εξυπηρετούσε μόνο τις λατρευτικές ανάγκες των ενοριτών του, αλλά αποτελούσε ιερό χώρο και για πολίτες διαφορετικής εθνικής καταγωγής και θρησκευτικής πίστης, που εργάζονταν στην ευρύτερη περιοχή και οι οποίοι σταματούσαν συχνά για να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν. Η Αρχιεπισκοπή και το Συμβούλιο της ενορίας του Αγίου Νικολάου παραμένουμε αποφασισμένοι για την ανοικοδόμηση του Ναού στην οδό 130 Liberty Street, σε εκπλήρωση τής από καιρού επιτευχθείσας συμφωνίας με την Πολιτεία και τις Λιμενικές Αρχές”.

Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη ελληνοαμερικανική οργάνωση, η ΑΧΕΠΑ, ζήτησε από την Λιμενική Υπηρεσία Νέας Υόρκης και Νέας Υερσέης να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου με απώτερο στόχο την έκδοση άδειας για να ξαναχτιστεί η εκκλησία. Ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Νίκος Καρακώστας δήλωσε ότι “η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι απογοητευμένη και εξαγριωμένη από τις αναφορές παραγόντων της Λιμενικής Υπηρεσίας Νέας Υόρκης και Νέας Υερσέης ότι η πρόταση για ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν “είναι νεκρή”".

EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ