GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ο ΄΄δράκος΄΄ των κεραιών
Ειδήσεις
There are no translations available.

altΜε αφορμή τις δολιοφθορές σε κεραίες παντός είδους και ειδικά των κινητών τηλεφωνιών που προκαλεί άγνωστος το τελευταίο διάστημα στο νησί της Ρόδου θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πολύπλοκο θέμα τις κινητής τηλεφωνίας και να σας μεταδώσουμε τα μέχρι στιγμής γνωστά σε μας δεδομένα.

Όσο αφορά στο περιστατικό συγκεκριμένα μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα έχουν μπει στο στόχαστρο του οι κεραίες στα Αφάντου στα Κολύμπια στις Καλυθιές και στον Προφήτη Ηλία.

Οι τεχνικοί έχουν φτάσει στα όρια τους αφού έχουν επιδοθεί σε συνεχόμενες σκοπιές και περίπολα… Μάρτυρες που τον έχουν δει κάνουν λόγω για εύσωμο άνδρα που κινείται με μαύρο ή ασημί τζιπ και με μηχανή motocross μεγάλου κυβισμού.
Μάλιστα ζητήθηκε και η προστασία από την ασφάλεια ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν και απορρίφθηκε λόγω έλλειψης προσωπικού.

Dim lights

 

Τα πιθανά αίτια…

1.    Ψυχολογικά προβλήματα κτλ
2.    Η στάση ορισμένων μέσων και δημοσιογράφων.
3.    Απολυμένος υπάλληλος
4.    Προσωπικές-οικονομικές διαφορές
5.    Φόβο για την υγεία ή συσχετισμός με ασθένεια.Το ΄΄άναρχο΄΄ τοπίο
Στα ραδιοτηλεοπτικά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και μπαίνει το νερό στο αυλάκι με τους απαραίτητους ελέγχους της ΕΕΤΤ και την δημιουργία πάρκων κεραιών σε απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης έχουν εξαλειφθεί τα φαινόμενα των πειρατών και οι εκπομπές ραδιοφώνων από ταράτσες.
Ωστόσο στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας το τελευταίο διάστημα τα πράγματα δεν είναι απλά καθώς ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια οι κεραίες στις ταράτσες πολυκατοικιών ξενοδοχείων και λοιπών επιχειρήσεων.
Ο αριθμός τους αυξάνεται σιωπηλά και δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό τους πριν από 1 ή 2 χρόνια περίπου αφού ίσως και να έχουν δεκαπλασιαστεί.
Το κόστος του ενοικίου φτάνει τα 3.000 το χρόνο και ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας συνήθως δεν μένει εκεί.
Dim lights

 

H ΄΄δυσφορία΄΄ των κατοίκων
Όταν κανείς αντιληφθεί ότι η δεξαμενή ή η καμινάδα στο απέναντι διαμέρισμα περιέχει μία κεραία κινητής τηλεφωνίας εύλογα αρχίζει τον πόλεμο ώστε να απομακρυνθεί. Τις περισσότερες φορές οι προσπάθειες για το ξήλωμα της κεραίας πέφτουν στο κενό αφού συνήθως υπάρχει μια ΄΄υποτυπώδης άδεια΄΄ αλλά και στην περίπτωση που είναι εντελώς παράνομες πάλι χάνει τις ελπίδες του από την αρνητική σε πολλές περιπτώσεις συμπεριφορά των πολεοδομιών των δήμων και των νομαρχιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση μιας παράνομης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Μ. Μαλλιαράκη  όπου αφού διαπιστώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Τ.  ότι δεν υπάρχει άδεια παραπέμποντας την υπόθεση στην πολεοδομία της Νομαρχίας  για τα περεταίρω η νομαρχία απάντησε εγγράφως στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι δεν κατάφερε να ανέβει στην ταράτσα λόγω αδυναμίας πρόσβασης καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη και οι καταγγελίες πήγαν με αυτό τον τρόπο ‘’περίπατο’’…

Dim lights

Η ΄΄κυψελλοποίηση΄΄ των πόλεων
Είναι καλύτερο για τον ομιλητή του κινητού τηλεφώνου να έχει δυνατό σήμα η συσκευή του καθώς εκπέμπει με λιγότερη ισχύ προς την κεραία υποστηρίζουν κάποιοι.

Ο λόγος που τοποθετούνται τόσες πολλές κεραίες όμως, είναι η δημιουργία της ΄΄κυψελλοποίησης΄΄, με στόχο την εξάπλωση του ασύρματου ίντερνετ που απαιτεί ισχυρό σήμα για την μέγιστη απόδοση του, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ουσιαστικά το μόνο εμπόδιο στις εταιρίες λόγω των τσουχτερών προστίμων που επιβάλλει.

Πριν το 2.000 το μόνο που χρειαζόταν για να νομιμοποιηθεί μια κεραία ήταν η άδεια της πολεοδομίας του δήμου. Από το 2.000 και πέρα χρειάζεται η έγκριση της ΕΕΤΤ και του ΠΕΧΩ  της περιφέρειας, έτσι μπήκαν κάποιες παράμετροι, όρια και κριτήρια τα οποία έγινα πιο αυστηρά το 2006 με αποτέλεσμα οι εταιρείες να βρίσκονται σε διαρκή γραφειοκρατικό αγώνα και να θεωρούνται οι περισσότερες παράνομες αφού λόγω του αριθμού τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν άμεσα.

 

Η ΄΄αληλεγγύη΄΄ των εταιριών
Το επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών και παράνομο από την πλευρά των εταιρειών είναι ότι όταν κάποιος εξασφαλίσει μια άδεια για εκπομπή από ένα σημείο αυτόματα προσκαλεί τις κεραίες και των άλλων εταιρειών, έτσι εξασφαλίζουν περισσότερα κέντρα εκπομπής σε βάρος του καταναλωτικού κοινού κάτι που λίγο τους προβληματίζει όπως συμπεραίνει κανείς εκ του αποτελέσματος.

Όταν το κράτος δίνει άδεια εκπομπής από μια ταράτσα δεν έχει υπολογίσει το γεγονός ότι η ισχύς της ακτινοβολίας θα τριπλασιαστεί τουλάχιστον. Ίσως έτσι να εξηγούνται και τα πολλά κρούσματα ασθενειών που παρατηρούνται σε πολυκατοικίες τριγύρω από τις κεραίες.
Dim lights

 

Το ΄΄μπούκωμα΄΄ των ΜΜΕ
Φυσικά όλα αυτά γίνονται υπό το σκότος που κρατούν σκοπίμως το κοινό τα μεγάλα ΜΜΕ. Εάν παρακολουθήσει κανείς προσεκτικά τις διαφημίσεις των πανελλαδκής εμβέλειας καναλιών ραδιοφώνων περιοδικών και εφημερίδων διακρίνει μόνο εταιρείες κινητών τηλεφώνων και τράπεζες πλέον να φιγουράρουν σχεδόν αποκλειστικά. Ακόμα και τα μεγάλα πόρταλ και μπλόγκ του ελληνικού Ίντερνετ βγαίνουν ΄΄κερδισμένα΄΄ από την σιωπή τους…

 

Η γυάλινη σφαίρα
Η κατάσταση προς τη νέα εποχή δείχνει να είναι μονόδρομος αν και στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Το πέπλο μικροκυμάτων για λόγους ασφάλειας ελέγχου και του ευρύτερου σχεδίου έχει απλωθεί…

περοσσότερα για την κινητή τηλεφωνία μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=7

Του δημοσιογράφου Λοϊζου Λοϊζου
 

Attachments:
Νομος περί της κινητής τηλεφωνίας [2006] 703 Kb