GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Στο σκαμνί η Ελλάδα για παραβίαση δικαιωμάτων Αφγανού αιτητή πολιτικού Ασύλου
Ειδήσεις

Στο εδώλιο της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρέθηκε η Ελλάδα, κατηγορούμενη, μαζί με το Βέλγιο, για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην περίπτωση ενός Αφγανού υπηκόου, που ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, αφέθηκε να ζει στο δρόμο χωρίς μέσα βιοπορισμού και ακόμη περιμένει μια συνάντηση με τις ελληνικές αρχές για την ικανοποίηση του αιτήματός του.

Με βάση το νέο Κανονισμό του Δικαστηρίου, στην όλη ακροαματική διαδικασία παρενέβησαν, ως τρίτοι, ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Τόμας Χάμαραμπεργκ, ο Υπατος Αρμοστής της UNHCR για τους πρόσφυγες και τους απάτριδες, η μη κυβερνητική οργάνωση “Παρατηρητήριο του Ελσίνσκι” και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Αγγλίας και της Ολλανδίας.

Από τις 10 Μαρτίου 2010 είχε κριθεί ότι η υπόθεση του Αφγανού MSW έπρεπε να εξεταστεί από την Ολομέλεια σε δημόσια ακρόαση, γεγονός που προδικάζει την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, τόσο κατά της Ελλάδας όσο και κατά του Βελγίου για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, για παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης που απαγορεύουν την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και για παραβίαση του δικαιώματος υποβολής μιας πραγματικής προσφυγής κατά της απέλασής του στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τα όσα εξιστορεί στην προσφυγή του ο MSW και τα οποία έχουν γίνει, κατ' αρχήν, αποδεκτά από το Δικαστήριο, ο προσφεύγων, περνώντας από την Ελλάδα, κατέφυγε στο Βέλγιο, όπου ζήτησε αρχικά να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.

Οι βελγικές αρχές, επικαλούμενες τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙ», ζήτησαν από την Ελλάδα να υποστηρίξει την αίτησή του και παρά τις αντιρρήσεις του τον έστειλαν, στις 15 Ιουνίου 2009, στην Αθήνα, όπου κρατήθηκε σ' ένα δωμάτιο, δίπλα στο αεροδρόμιο, κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.

Τρεις ημέρες αργότερα, οι ελληνικές αρχές τον απελευθέρωσαν, δίχως να δώσουν απάντηση στο αίτημά του για χορήγηση ασύλου και τον άφησαν ουσιαστικά στην τύχη του, αφού χωρίς «χαρτιά» και δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για τα προς το ζειν ο MSW είναι υποχρεωμένος να κοιμάται στο δρόμο.

Κατά τη διαδικασία της δημόσιας ακρόασής του, ο προσφεύγων παρουσίασε, ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, με τα μελανότερα χρώματα τις άθλιες συνθήκες κράτησής του στην Αθήνα και επικαλέσθηκε ότι, στην περίπτωση που απελαθεί στην Καμπούλ, θα κινδυνεύσει άμεσα η ζωή του.

Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν διαθέτει επαρκή πολιτική ασύλου και ότι αυτή η πολιτική λειτουργεί ενάντια στο Κοινοτικό Δίκαιο και τη Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων.

Κατηγόρησε, ακόμη, τις βελγικές αρχές ότι δεν του επέτρεψαν να υποβάλει προσφυγή στην απόφασή τους να μεταφερθεί στην Ελλάδα και να ζητήσει εκεί πολιτικό άσυλο.

Όπως συνηθίζεται, μετά την ακρόαση, το Δικαστήριο έκανε γνωστό ότι, σε μεταγενέστερη μυστική συνεδρίαση του θα εκδώσει την τελεσίδικη απόφαση του.
SIGMALIVE