Ευαγγέλιο Κυριακής - Κατά Ματθαίον (Κεφ. 22, 35-46)

35 ἐμαζεύτηκαν γύρω του, καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς, νομικός, τὸν ἐρώτησε μὲ σκοπὸν νὰ τὸν πειράξῃ,

36 «Διδάσκαλε, ποιὰ ἐντολὴ μεγάλη ὑπάρχει εἰς τὸν Νόμον;».

37 Αὐτὸς δὲ τοῦ εἶπε, «Νὰ ἀγαπήσῃς Κύριον τὸν Θεόν σου μὲ ὅλην σου τὴν καρδιὰ καὶ μὲ ὅλην σου τὴν ψυχὴν καὶ μὲ ὅλον σου τὸν νοῦν».

38 Αυτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.

39 Δεύτερη ὅμοια μὲ αὐτήν, εἶναι τὸ, Νὰ ἀγαπήσῃς τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἑαυτόν σου.

40 Ἀπὸ αὐτὰς τὰς δύο ἐντολὰς ἐξαρτῶνται ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται».

Περὶ τοῦ Μεσσίου

41 Ἐνῷ δὲ ἦσαν μαζεμένοι οἱ Φαρισαῖοι, τοὺς ἐρώτησε ὁ Ἰησοῦς,

42 «Τὶ φρονεῖτε διὰ τὸν Χριστόν; Ποίου εἶναι υἱός;». Λέγουν εἰς αὐτὸν, «Τοῦ Δαυΐδ».

43 Αὐτὸς τοὺς λέγει, «Πῶς λοιπὸν ὁ Δαυΐδ, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, τὸν ὀνομάζει Κύριον καὶ λέγει,

44 Εἶπε ὁ Κύριος εἰς τὸν Κύριόν μου, Κάθησε εἰς τὰ δεξιά μου, ἕως ὅτου κάνω τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδιῶν σου;

45 Ἐὰν λοιπὸν ὁ Δαυΐδ, τὸν ὀνομάζῃ Κύριον, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι υἱός του;

46 Καὶ κανεὶς δὲν ἦτο εἰς θέσιν νὰ τοῦ ἀποκριθῇ ἕνα λόγον, οὔτε ἐτόλμησε κανεὶς ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέραν νὰ τὸν ἐρωτήσῃ πλέον.

Στη γλώσσα που γράφτηκε

35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, νομικός, πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων·

36 διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;

37 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.

38 Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.

39 Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

40 Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται.

Περὶ τοῦ Μεσσίου

41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς

42 λέγων· τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν αὐτῷ· τοῦ Δαυῒδ.

43 Λέγει αὐτοῖς· πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον αὐτὸν καλεῖ λέγων,

44 εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;

45 Εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι;

46 Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

Τα βήματα προόδου Άγκυρας - Φαναρίου
Απόψεις

Πριν από περίπου έναν χρόνο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε την Πρίγκηπο. Εγινε ο πρώτος τούρκος πρωθυπουργός που πήγε εκεί, επισκεπτόμενος και το περίφημο Ορφανοτροφείο. Ο κ. Ερντογάν συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε μία κίνηση που όπως απεδείχθη μόνο συμβολική δεν ήταν.

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έβαλαν τότε τις βάσεις μιας άτυπης συμφωνίας, με αμοιβαίο όφελος.
 

Ο πρώτος θα βελτίωνε σημαντικά την έξωθεν καλή μαρτυρία της Αγκυρας στο πεδίο των θρησκευτικών ελευθεριών- κρίσιμο για την ευρωπαϊκή του προοπτική. Ο δεύτερος θα άνοιγε τον δρόμο για την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων του Φαναρίου.

Η Αθήνα καλωσόρισε τα «θετικά βήματα» που πραγματοποιεί η Αγκυρα έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θεωρεί ότι κινούνται στη «σωστή κατεύθυνση». Αυτό τόνισε, μετά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ο κ. Δ. Δρούτσας , ο οποίος επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Φανάρι μετά τη συνάντηση την οποία είχε με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου. Από την πλευρά του, ο κ.κ. Βαρθολομαίος δήλωσε μετά τη συνάντηση αυτή ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο «επιλύονται το ένα μετά το άλλο» και μίλησε για «σταθερά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης» .

Οι παρατηρητές της «δύσκολης σχέσης» Αγκυρας και Φαναρίου σημειώνουν ότι τέσσερα ήταν τα βασικά σημεία της συνεννόησης των κ.κ. Βαρθολομαίου και κ. Ερντογάν. Και στην προώθησή τους έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρέμβαση του αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία την άνοιξη του 2009.

Το πρώτο θέμα αφορούσε την αποδοχή της οικουμενικότητας και της μη επέμβασης στα θρησκευτικά ζητήματα. Σε αυτό, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δήλωση του κ. Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο. «Αν με ενοχλεί η οικουμενικότητα του Πατριάρχη; Φυσικά όχι.Δεν ενόχλησε τους προκατόχους μου,τους προπάτορές μου, και θα ενοχλήσει εμένα;» ήταν η απάντησή του σε σχετικό ερώτημα.

Το δεύτερο ζήτημα ήταν η αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας του Πατριαρχείου. Κομβικό σημείο θεωρείται η ουσιαστική αποδοχή εκ μέρους της Αγκυρας της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την επιστροφή του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου στο Φανάρι. Ουσιαστικά, το ΕΔΑΔ αναγνώρισε με την απόφαση αυτή τη νομική προσωπικότητα του Πατριαρχείου το οποίο μπορεί να έχει πλέον στην κυριότητά του ακίνητη περιουσία.

Το τρίτο σημείο ήταν η παρέμβαση της κυβέρνησης Ερντογάν στο θέμα της εκλογής Πατριάρχη. Η Αγκυρα αποφάσισε να επιτρέψει τη χορήγηση της τουρκικής υπηκοότητας σε μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου που δεν την έχουν, ώστε να διευκολυνθεί η εκλογή όταν αυτή θα γίνει. Η τουρκική νομοθεσία απαιτεί την κατοχή της υπηκοότητας για να εκλεγεί κάποιος Πατριάρχης.

Το τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Πρόκειται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, για το «βαρύ χαρτί» της Αγκυρας και θα το πουλήσει ακριβά. Ηδη, πάντως, τούρκοι αξιωματούχοι έχουν προετοιμάσει το έδαφος με δηλώσεις τους, ενώ η πρόσφατη έκθεση που έγινε εκεί έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.
πληροφορίες από το ΒΗΜΑ