Ευαγγέλιο Κυριακής - Κατά Ιωάννην (Κεφ.3, 13-17)

13 Κανεὶς δὲν ἀνέβηκε εἰς τὸν οὐρανόν, παρὰ ἐκεῖνος ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανόν, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν.

14 Ὅπως ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε τὸ φίδι εἰς τὴν ἔρημον, ἔτσι πρέπει νὰ ὑψωθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,

15 ὥστε καθένας ποὺ πιστεύει εἰς αὐτὸν νὰ μὴ χαθῇ, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

16 Διότι τόσον πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε ἔδωκε τὸν Υἱόν του τὸν μονογενῆ, διὰ νὰ μὴ χαθῇ ὅποιος πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

17 Διότι δὲν ἔστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν του εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ καταδικάσῃ τὸν κόσμον, ἀλλὰ διὰ νὰ σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

Στη γλώσσα που γράφτηκε

13 Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ.

14 Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

16 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

17 Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.

Η Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία θέμα σε τηλεοπτικό πάνελ (video)
Απόψεις

Το θέμα της απόπειρας τέλεσης Θείας Λειτουργίας από τον Ελληνοαμερικανό Κρίς Σπύρου ήταν το αντικείμενο της τηλεοπτικής εκπομπής ''πολύ μπλα μπλα'' της Σταματίνας Τσιμτσιλή με καλεσμένο τον βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκο Βελόπουλο.

Παρουσιάστηκε εκτενές ρεπορτάζ με αποσπάσματα από συνέντευξη τύπου του ιδρυτή της ''παγκόσμιας ενορίας της Αγίας Σοφίας'' ενώ ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση του Νίκου Ουζούνογλου προέδρου Οικουμενικής ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών Ελλάδας.

Είναι ίσως η μόνη εκπομπή στην Ελληνική τηλεόραση που ασχολείται με αυτό το ευαίσθητο θέμα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα ακούγονται έστω και στο χαλαρό κλίμα της εκπομπής αυτής.

Να σημειωθεί ότι στις 17 Σεπτεμβρίου ο Κρις Σπύρου έχει δηλώσει πως θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη με μέλη της οργάνωσης του με στόχο να τελέσουν Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία που σήμερα έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Dim lights

Εμμένει η «Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας» στην πρόκληση