GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Πακέτο συμφωνιών σε κρίσιμους τομείς υπέγραψαν Παπανδρέου-Τζιαμπάο
Ειδήσεις

Από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου   (Φωτογραφία:  Eurokinissi )

Αθήνα
Με την υπογραφή 11 σημαντικών συμφωνιών στους τομείς της ναυτιλίας, του εμπορίου, του πολιτισμού και του τουρισμού, ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η κατ' ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου με τον Κινέζο ομόλογό του Γουέν Τζιαμπάο.

Ο κ. Γουέν τόνισε ότι το Πεκίνο σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις στη χώρα μας, ενώ εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης, ανακοίνωσε ότι η Κίνα επιθυμεί να προχωρήσει στην αγορά νέων ελληνικών ομολόγων.

Χαρακτηριστικό δείγμα του χαρακτήρα της επίσκεψης είναι το γεγονός ότι τον Κινέζο πρωθυπουργό συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Εμπορίου, Πολιτισμού, καθώς και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας.

«Η στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Κίνας αποτελεί μία προνομιακή σχέση που βασίζεται στη βαθιά φιλία των δύο χωρών. Με χαρά διαπιστώνω ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση δεν επηρέασε την οικονομική συνεργασία. Αντίθετα, η βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας» δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση ο Γ.Παπανδρέου.

«Προωθούμε δυναμικά την περαιτέρω συνεργασία και τη σχέση μας με τη Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να εξάρω τη μεγάλη σημασία της ναυτιλιακής συνεργασίας των δύο χώρων» πρόσθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον Γουέν Τζιαμπάο βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στον Πειραιά και άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και η υποστήριξη των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

«Η υπογραφή τόσων συμφωνιών συνιστά ακόμη ένα βήμα στην ενίσχυση των διακρατικών μας συνεργασιών στον επιχειρηματικό και πολιτιστικό τομέα» συμπλήρωσε ο Γ.Παπανδρέου.

Παίρνοντας το λόγο, ο Κινέζος πρωθυπουργός μίλησε με θερμά λόγια για τη χώρα μας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι επέλεξε την Ελλάδα ως πρώτο σταθμό της περιοδείας που ξεκίνησε σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Ο Γουέν Τζιαμπάο αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπεγράφησαν, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία στον τομέα της ναυτιλίας. Όπως ανακοίνωσε, η Κίνα πρόκειται να δημιουργήσει ένα Ταμείο Ανάπτυξης, για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, επενδύοντας 5 δισ. δολάρια.

Σημείωσε, δε, ότι στόχος της Κίνας είναι να βοηθήσει την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωζώνης να αντιμετωπίσουν την οικονική κρίση. Στο σημείο αυτό, παρείχε «ψήφο εμπιστοσύνης» στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, δηλώνοντας πως η χώρα του θα προχωρήσει σε νέα αγορά ελληνικών ομολόγων.

Είπε, επίσης, πως η χώρα του σκοπεύει να αυξήσει τις εισαγωγές ελληνικών προϊόντων και πως στόχος του Πεκίνου είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκεψης

Μετά τη συνάντηση, οι δύο πρωθυπουργοί μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ το βράδυ ο Γ.Παπανδρέου θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του, στο εστιατόριο του Μουσείο της Ακρόπολης.

Την Κυριακή, ο Γουέν Τζιαμπάο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο και τον πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά.

Newsroom ΔΟΛ