GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Επικίνδυνη αποστολή
Ειδήσεις

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Πετς, την έδρα του Πατριαρχείου της Σερβικής Εκκλησίας, το οποίο βρίσκεται στο Κόσοβο. Χιλιάδες Σέρβοι αναμένεται να περάσουν μέσα από τις υπό αλβανικό έλεγχο περιοχές του Κοσόβου και να φτάσουν στο Πετς για να παρακολουθήσουν την ενθρόνιση. Ανάμεσά τους θα είναι ο πρόεδρος της Σερβίας, Μπόρις Τάντιτς.

Η αλβανική ηγεσία του Κοσόβου δέχτηκε να πραγματοποιηθεί η τελετή ενθρόνισης υπό την προϋπόθεση ότι

η σερβική κυβέρνηση δε θα επιχειρήσει να μετατρέψει τη θρησκευτική τελετή σε πολιτική εκστρατεία. Η προειδοποίηση των Αλβανών φαίνεται ότι λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τη φιλευρωπαϊκή ηγεσία στο Βελιγράδι, καθώς, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το σερβικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο B92, ο Τάντιτς δεν πρόκειται να συνοδεύεται από κυβερνητικά στελέχη.

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν εμπιστεύονται καμία πλευρά και αποφάσισαν να αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να εμποδίσουν τυχόν βιαιότητες που θα επισκίαζαν την τελετή ενθρόνισης του πατριάρχη Ειρηναίου. Στην κατεύθυνση αυτή, ενισχύθηκε ο αριθμός των Ιταλών στρατιωτών που θα περιφρουρήσουν το Πατριαρχείο του Πετς.

Ωφελεί η ομαλή διεξαγωγή
Ολοι θα μείνουν ικανοποιημένοι από την ειρηνική ολοκλήρωση της τελετής. Για τους Σέρβους θα αποδεικνυόταν ότι είναι έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα για το Κόσοβο και στις σχέσεις τους με την ΕΕ, έπειτα και από την απόφασή τους να πάψουν να ζητούν επανάληψη των διαπραγματεύσεων για το καθεστώς του και να αποδεχτούν το αίτημα των Βρυξελλών να ξεκινήσουν συνομιλίες με την ηγεσία του για πρακτικά ζητήματα, όπως η ελεύθερη μετακίνηση Κοσοβάρων από τη Σερβία και η ελεύθερη πρόσβαση των Σέρβων στις εκκλησίες τους στο Κόσοβο. Για την αλβανική ηγεσία του Κοσόβου, θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση ότι καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να μη θιγούν τα δικαιώματα των περίπου 120.000 Σέρβων που ζουν στο Κόσοβο και ότι μπορεί να θέσει υπό έλεγχο τις ακραίες φωνές. Η ειρήνη ανάμεσα στις διαφορετικές εθνότητες και τους πιστούς διαφορετικών θρησκευμάτων αποτελεί άλλωστε κλειδί για το μέλλον του Κοσόβου. Για την ΕΕ και τις ΗΠΑ, η ομαλή διεξαγωγή της τελετής ενθρόνισης του Ειρηναίου θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση της έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα και στην επιτυχή έκβασή τους. Μάλιστα, η Δύση κινητοποιεί τη διπλωματική μηχανή της, καθώς η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε έπειτα από συνάντησή της με την ομόλογό της στην ΕΕ, Κάθριν Αστον, ότι σκοπεύει να επισκεφτεί το Βελιγράδι και την Πρίστινα τις επόμενες ημέρες.

Σύννεφα στο διάλογο
Προς το παρόν δεν έχουν οικοδομηθεί μέτρα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε Σέρβους και Κοσοβάρους, ώστε να υπάρχουν ελπίδες για συμφωνία. Αντιθέτως, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση είναι τεταμένη στο Κόσοβο. Σπίτια Σέρβων βομβαρδίστηκαν στο βόρειο τμήμα, που παραμένει υπό σερβικό έλεγχο. Αν τυχόν ξεσπάσουν βιαιότητες στο Κόσοβο σήμερα, θα είναι αβέβαιο το μέλλον της πρωτοβουλίας που η ΕΕ έχει αναλάβει για να φέρει τους Σέρβους και τους Αλβανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ενα άλλο «αγκάθι» στην πρωτοβουλία είναι το ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών στο Κόσοβο, κάτι που θα οδηγούσε σε καθυστέρηση της έναρξης του διαλόγου για μερικούς μήνες. Το ενδεχόμενο προέκυψε έπειτα από πληροφορίες ότι επίκειται η παραίτηση του πρωθυπουργού Χασίμ Θάτσι, ο οποίος επικρίνεται για τον τρόπο ιδιωτικοποίησης του οργανισμού τηλεπικοινωνιών και της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.agelioforos.gr