GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Η αποστρατικοποίηση του Αιγαίου στο τραπέζι των συνομιλιών
Ειδήσεις

Ευθέως θέτει το πάγιο απαράδεκτο Τουρκικό αίτημα της αποστρατικοποίησης του Αιγαίου στον Έλληνα πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ο Τούρκος ομόλογος του Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ.

Μάλιστα κάνουν λόγω για παραβιάσεις από Ελληνικά μαχητικά του εναερίου χώρου του Αιγαίου οι οποίες σταμάτησαν εν όψει της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα για να παραβρεθεί στη διάσκεψη περί της κλιματικής αλλαγής.

Στο σύνθετο ζήτημα όπως έχει αρχίσει να εξελίσσεται του Αιγαίου εμπλέκεται πλέον ενεργά με στρατιωτικές ασκήσεις και βλέψεις στα κοιτάσματα και το Ισραήλ οπού τον τελευταίο καιρό έχει έρθει σε σφοδρή αντιπαράθεση με την Τουρκία. Ο Ταγίπ Ερντογάν πρωτού δεχθεί την πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Εάν τυχόν στην ίδια συνάντηση συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, τότε εγώ δεν θα παρίσταμαι.» και στη συνέχεια πρόσθεσε «δεν συνομιλώ, δεν δέχομαι να συνομιλήσω με έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι περήφανος με μια ένοπλη παρέμβαση.»
Όταν στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παραβρεθεί στη διάσκεψη που θα συγκληθεί στην Αθήνα, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός ότι θα μεταβεί στην Ελλάδα μη αφήνοντας έτσι στην Ελλάδα τα περιθώρια μιας συμφιλιωτικής μεσολάβησης.
Είναι απορίας άξιο πως ο Έλληνας πρωθυπουργός γνωρίζοντας τις επεκτατικές διαθέσεις τις Άγκυρας και τις αμφισβητήσεις όσον αφορά στην Ελληνικότητα του Αιγαίου προσκαλεί και στήνει σε αυτή τη χρονική στιγμή τραπέζι έμμεσων διαπραγματεύσεων χωρίς καμία απαίτηση από Ελληνικής πλευράς.

Προφανώς αποδέχεται ή υποκύπτει σε πιέσεις που θέλουν την χώρα να ενδίδει στις άδικες απαιτήσεις του Τουρκικού επεκτατισμού. Μάλιστα συμπίπτει η επίσκεψη αυτή με την επίσκεψη του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ στην Αθήνα μια μόλις ημέρα πριν ο οποοίος κράτησε ίσες αποστάσεις δηλώνοντας:

"Δεν προτίθεμαι να παρέμβω. Καλό είναι οι σύμμαχοι να βρίσκουν μεταξύ τους ειρηνικές λύσεις. Είναι βασική μας αρχή ότι το ΝΑΤΟ δεν αναμειγνύεται σε πιθανές διαφορές συμμάχων. Θεωρούμε ότι αυτές πρέπει να τις επιλύουν μόνοι τους".

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημοτικές εκλογές βρίσκονται και στο στόχαστρο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής η οποία παρακολουθεί στενά και ενεργά τις εξελίξεις στη Θράκη και την Κομοτηνή χαρακτηρίζοντας τους Μουσουλμάνους ως Τούρκους. Την ίδια ώρα αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για την εκμετάλλευση της Μουσουλμανικής μειονότητας της Κω και της Ρόδου ασκώντας πιέσεις στους πολιτιστικούς συλλόγους των Μουσουλμάνων μέσω του προξενείου με σκοπό την αποσταθεροποίησης της ομαλής και αρμονικής συμβίωσης των Ελλήνων κατοίκων των δύο νησιών.

Λοΐζος Λοΐζος

Πληροφορίες http://www.trtgreek.com/trtworld/gr/newsDetail.aspx?HaberKodu=1bacd657-85f4-483b-b0f6-6f69b5ffe8c5

http://www.trtgreek.com/trtworld/gr/newsDetail.aspx?HaberKodu=38c1fc0e-d238-437b-9749-8788ef2fbd50

http://www.elora.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2530:2010-10-21-13-06-50&catid=7:--&Itemid=2