GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μάυρα σύννεφα στο Αιγαίο. 'Ολο το διπλωματικό παρασκήνιο της επίσκεψης Ερντογάν
Ειδήσεις

Περί Αιγαίου

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις σύμφωνα με τις δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών αλλά και όπως προκύπτει από τα περισσότερα ΜΜΕ πλην της >, εξελίχθηκε η επίσκεψη Ερντογάν. Η Ελληνική κυβέρνηση εκφράζει ικανοποίηση από τις επαφές ενώ η Τουρκική κρατάει στάση σιωπηλή

Η είδηση που επικρατεί είναι ότι οι διερευνητικές επαφές για το θέμα της υφαλοκρηπίδας συνεχίζονται αργά αλλά σταθερά χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικότερα ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ναι μεν ο στόχος είναι να υπάρξουν «συγκεκριμένα αποτελέσματα σύντομα», προσπάθησε όμως να κατεβάσει τους τόνους και τις υπερβολικές φιλοδοξίες ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ως το τέλος του 2010.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο κ. Ερντογάν απέφυγε να απαντήσει και εκείνος στη σχετική ερώτηση. Οταν ήρθε η σειρά του, απάντησε λακωνικά: «Συμμερίζομαι πλήρως τις δηλώσεις αυτές» ήταν το σχόλιό του. Η κίνηση Παπανδρέου θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μία απόπειρα να κοπάσει η φημολογία, που έχει αναπαραχθεί αρκετά από τον τουρκικό Τύπο το τελευταίο διάστημα, ότι ως το τέλος του έτους θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα στις διερευνητικές επαφές.

Ουδεμία αναφορά έγινε πάντως στην αποκλιμάκωση της έντασης στον εναέριο χώρο του Αιγαίου που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Άγκυρα. (!) Την απάντηση στο γιατί να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την άγκυρα οι αερομαχίες και όχι την Ελλάδα που θίγεται από αυτές ίσως δίνουν τα όσα ισχυρίζεται η > περί σιωπηλής αλλαγής του σημερινού καθεστώτος του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα η εφημερίδα αναφέρει:

Στην πραγματικότητα η ιδέα αυτής της παράπλευρης διμερούς συνεννόησης για το Αιγαίο έχει τις ρίζες της στις αρχές της άνοιξης του 2010, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες πληροφορίες -τις οποίες είχε καταγράψει η «Ε»- περί προώθησης συμφωνίας με την Τουρκία, «βάσει της οποίας το ανατολικό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, εντός του FIR Αθηνών, θα μετατραπεί σε περιοχή αποφυγής έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία…».

Οι συναντήσεις, που διεκόπησαν τώρα, αφορούσαν ακριβώς αυτό το περιεχόμενο και μάλιστα κατά τρόπο συγκεκριμένο, για την επίτευξη μιας συμφωνίας «μείωσης της έντασης» ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
Η επιχειρηθείσα «διαπραγμάτευση» Αθήνας – Αγκυρας οδηγούσε κατ’ ουσίαν στην επιβεβαίωση παραχωρήσεων προς την Τουρκία που έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη, χωρίς η παρούσα κυβέρνηση να αντιδρά ακόμα και σήμερα.

Η ουσιαστική αλλαγή και δυσμενέστατη για την Ελλάδα επήλθε τον Αύγουστο του 2006, όταν το ΝΑΤΟ (όπως κατ' επανάληψη έχει αναφέρει η «Ε») με δύο διαταγές (SHAPE Aegean Islands Policy και Standard Operating Procedure) απαγόρευσε σε ελληνικά αεροσκάφη να πετούν υπεράνω ή να προσγειώνονται στα ακόλουθα νησιά: Λήμνο, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Σύμη, Κω και Καστελόριζο.

Mε άλλα λόγια, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, με την απαγόρευση πτήσεων το ΝΑΤΟ καθορίζει ότι τα νησιά ανατολικά από τον 25ο μεσημβρινό δεν έχουν ελληνική κυριαρχία.

Ετσι, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που τα ελληνικά μαχητικά πετάνε ανατολικά από τη μέση του Αιγαίου, ενώ κατά κανόνα αναχαιτίζονται από τα τουρκικά, με το αιτιολογικό ότι παραβίασαν τις διαταγές του ΝΑΤΟ ή η Αγκυρα εκδίδει ανακοίνωση ότι τα ελληνικά μαχητικά παραβίασαν την κυριαρχία της Τουρκίας, σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά.

Η κυβέρνηση ουδέποτε έφερε το θέμα της απαράδεκτης αυτής πολιτικής του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο στη Συμμαχία, ώστε να ανατραπεί αυτή η ανίερη συμμαχία ΝΑΤΟ - Τουρκίας.

Δεν το έπραξε ούτε και χθες κατά τις συναντήσεις των ΥΠΕΞ και ΥΕΘΑ με τον γεν. γραμματέα του ΝΑΤΟ Ράσμουσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για την προετοιμασία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο, όπου εκεί μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο θέμα.

Αντιθέτως οι δύο υπουργοί εξέφρασαν χθες την πλήρη συμφωνία τους με το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ και δεν εξέφρασαν την παραμικρή δυσφορία τους, ούτε άφησαν ανοιχτό περιθώριο μη συμφωνίας, αν δεν διορθωθεί η απαράδεκτη από το 2006 πολιτική του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.

Όπως και να έχει η κυβέρνηση οφείλει σύντομα να δώσει απάντηση σε αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας.

 

Τα υπόλοιπα θέματα

Κατά τα άλλα συζητήθηκαν επίσης θέματα θρησκευτικών ελευθεριών και μειονοτήτων. Και ο κ. Ερντογάν υπενθύμισε τη διαδικασία μεταβίβασης του Ορφανοτροφείου της Πριγκίπου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη χορήγηση τουρκικής ιθαγένειας σε μέλη της Ιεράς Συνόδου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα και εφόσον βρεθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, η Θεολογική Σχολή ης Χάλκης.
Το ουσιαστικότερο σημείο το οποίο προέκυψε από τις κοινές δηλώσεις των κκ. Παπανδρέου και Ερντογάν ήταν η συνεργασία των δύο χωρών στο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Οι δύο πρωθυπουργοί συνέδεσαν το θέμα αυτό με τη φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίων που επιθυμεί η Αγκυρα και βλέπει με θετικό μάτι η Αθήνα, προκειμένου να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση στα νησιά του Αιγαίου.

Ουσιαστικά, η συμφωνία έχει τρία σημεία, όπως τα παρουσίασε και ο κ. Παπανδρέου σε σύντομη συνομιλία του με Έλληνες δημοσιογράφους. Το πρώτο αφορά την προσπάθεια αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο σχετίζεται με την προώθηση από την Ελλάδα του αιτήματος της Τουρκίας για φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων, στο πλαίσιο φυσικά της Συνθήκης Σένγκεν. Και το τρίτο είναι η επιτάχυνση της υπογραφής Συμφωνίας Επανεισδοχής ΕΕ- Τουρκίας για την οποία οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

 

Στη σκιά της αντιπυραυλικής ασπίδας

Όλα αυτά εξελίσσονται στη σκιά των Νατοϊκών πιέσεων προς την Τουρκία για τη φιλοξενία αντιπυραυλικής ασπίδας στο έδαφος της. Οι δισταγμοί της Αγκυρας να υιοθετήσει την αμερικανική πρόταση για εγκατάσταση μέρους της αντιπυραυλικής ασπίδας σε τουρκικό έδαφος έρχονται να προστεθούν στην ενόχληση που ήδη διατυπώνεται από τις ΗΠΑ για την προσέγγιση Τουρκίας - Ιράν, αλλά και για την κρίση στις σχέσεις με το Ισραήλ, η οποία δεν δείχνει να εκτονώνεται. Με αυτά τα δεδομένα, αναλυτές εκτιμούν ότι η Αγκυρα δεν θα πρέπει να εκπλαγεί εάν δει, πριν από το τέλος του χρόνου, το ψήφισμα για τη γενοκτονία των Αρμενίων, που επί σειρά ετών δεν έχει περάσει στο Κογκρέσο, να υιοθετείται αυτή τη φορά.

Η Τουρκία εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτική έναντι της εγκατάστασης της αντιπυραυλικής ασπίδας, ενώ έχει ζητήσει, εφόσον προχωρήσει, να μην υπάρχει σαφής αναφορά σε κάποια γειτονική χώρα. Οι ενδοιασμοί αφορούν το Ιράν, το οποίο ΗΠΑ και ΝΑΤΟ «δείχνουν» ως πηγή πυρηνικής απειλής. Η πολιτική ηγεσία της γείτονος προβάλλει ως επιχείρημα των δισταγμών της και τον κίνδυνο να καταστεί το έδαφός της στόχος, από τη στιγμή που θα φιλοξενεί μέρος της εγκατάστασης για την αντιπυραυλική ασπίδα. Πάντως, αναλυτές προσδίδουν στις επιλογές που θα κάνει τελικά η Αγκυρα στο συγκεκριμένο θέμα χαρακτήρα «βαρόμετρου», που θα δείξει εάν η Τουρκία απομακρύνεται από τη Δύση και στρέφεται όλο και περισσότερο προς Ανατολάς. Οπως αναφέρουν, ένα «ναι» ή ένα «όχι» σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ θα είναι σαφές δείγμα για την ταυτότητα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας και του προς ποια πλευρά κλίνει, σε ποιο κόσμο ανήκει.

TO BHMA - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=22/10/2010&id=216071
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=362551&ct=32&dt=23/10/2010
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_23/10/2010_419870