GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
15χρονος “μάρτυρας Iεχωβά” νεκρός από άρνηση μετάγγισης αίματος
Ειδήσεις

Η αμερικανική εκδοτική εταιρία Σκοπιά (που αυτοπαρουσιάζεται ως μόνη νόμιμη κυβέρνηση του Θεού στη γη, στην οποία πρέπει να υποταχθεί όλη η ανθρωπότητα για να γλιτώσει τη σφαγή του Αρμαγεδώνα), συνεχίζοντας τη θλιβερή παρερμηνεία της Αγίας Γραφής ''οδήγησε'' και άλλο ανήλικο στο θάνατο, επιβάλλοντάς του την άρνηση στη μετάγγιση αίματος!

Ο 15χρονος Joshua McAuley χτυπήθηκε απο ένα αμάξι σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλα είχε χάσει πολύ αίμα, έπρεπε να του γινει μετάγγιση. Ομως

ο Joshua ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και αρνήθηκε να λάβει αίμα. Μετά απο 6 ώρες το παιδί έχασε τη ζωή του και το περιστατικό έχει συγκλονίσει τον κόσμο.

Στους οπαδούς της Σκοπιάς ή στου Μάρτυρες του Γιαχβέ απαγορεύεται η μετάγγιση αίματος καθώς όπως υποστηρίζουν οι Γραφές δεν το επιτρέπουν... 

 

ΠΩΣ "ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ" ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΡΑΦΗ;

1. Παλαιά Διαθήκη, ΛΕΥΙΤΙΚΟ - Κεφάλαιο 17, Στίχος 14..

«Επειδή, η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της· είναι για τη ζωή της· γι' αυτό, είπα στους γιους Ισραήλ: Δεν θα φάτε αίμα από καμιά σάρκα· επειδή, η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της· καθένας που το τρώει, θα εξολοθρευτεί.».


2.Παλαιά Διαθήκη, ΛΕΥΙΤΙΚΟ – κεφάλαιο 7, Στίχος 26 - 27..

«Το ίδιο δεν θα τρώτε ούτε αίμα, είτε πουλιού είτε ζώου, σε κανένα από τα σπίτια σας. Κάθε ψυχή, που θα έτρωγε οποιοδήποτε αίμα, και η ψυχή εκείνη θα απολεστεί από τον λαό της.»

 

ΜΙΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Σύμφωνα με τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός απαγόρευσε στους Ισραηλίτες να τρώνε το αίμα.

Έπρεπε να αφήνουν το αίμα να χύνεται και κατόπιν να τρώνε το κρέας άνευ αίματος.

Το ερώτημα που γεννάται τώρα είναι, γιατί άραγε απαγόρευσε ο Θεός την βρώσιν αίματος;

-Μήπως απαγορεύτηκε ως μια βάναυση πράξη;

-Μήπως για να μην εξαγριωθεί ο άνθρωπος και τρώει τα ζώα ζωντανά;

-Μήπως απαγορεύτηκε με σκοπό την καταπολέμηση της συνήθειας των ειδωλολατρών, οι οποίοι έπιναν αίμα επειδή νόμιζαν ότι με αυτό αποκτούν καταπληκτική δύναμη και ιδιότητες;


Τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρουν δύο λόγους για την απαγόρευση της βρώσεως του αίματος.

1ον, το αίμα είναι η έδρα της ζωής και,

2ον, το αίμα προσφέρεται κατά τις θυσίες προς εξιλασμό.


Αν η έννοια του πρώτου λόγου είναι ο σεβασμός προς την ζωή, τότε η μετάγγιση του αίματος μάλλον επιβάλλεται προς διάσωση και μη καταστροφή της ζωής.

για περισσότερα: orthodoxosapologitis.blogspot.com/2009/10/blog-post.html

& http://ierapostoli.wordpress.com/2010/05/19/metaggisi_aimatos_skopia/