GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Συνεχίζει το Θεάρεστο έργο της η Επισκοπή Μπουρούντι
Ιεραποστολή
There are no translations available.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός θεμελίωσης του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στο Μπορούντι του Κονγκό χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουρούντι, Ρουάντας και Ανατολικού Κονγκό κ. Σάββα.

Η τελετή έγινε ανήμερα της εορτής του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου παρουσία των ντόπιων κατοίκων Ορθοδόξων Χριστιανών.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες από το χαρμόσυνο γεγονός που υποδηλώνει την Ελληνική ανθρώπινη και πνευματική παρουσία και στα πιο δύσβατα σημεία του πλανήτη μας.

 

 

Λίγα λόγια για την Επισκοπή Μπουρούντι

Η Επισκοπή Μπουρούντι και Ρουάντας ιδρύθηκε με Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο τον Οκτώβριο του 2009, περιλαμβάνει τα κράτη Μπουρούντι, ένα από τα φτωχότερα του πλανήτη, την Ρουάντα και το πάντα φτωχό και ταλαιπωρημένο Ανατολικό Κονγκό.

Είμαστε ακόμα στην αρχή, ο δρόμος είναι μεγάλος όμως η ηθική και υλική σας συμπαράσταση μας δίνει κουράγιο να αγωνιστούμε στις δύσκολες αλλά γεμάτες ελπίδα αυτές χώρες.

Η κατάσταση σε αυτή την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών είναι η πιο δύσκολη στην Αφρική.

Τα σημάδια του εμφυλίου και της γενοκτονίας είναι νωπά, χιλιάδες πρόσφυγες, μεταξύ αυτών πάρα πολλά μικρά παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους βρίσκονται στα όρια της ζωής και του θανάτου, αρρώστιες και άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Το Μπουρούντι είναι μια μικρή και πανάκριβη χώρα, εγχώρια παραγωγή δεν υπάρχει αυτό συμβάλει στην μεγάλη φτώχεια. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να αγοράσουν τα λίγα εισαγόμενα προϊόντα ενώ η έλλειψη βασικών αγαθών είναι εμφανής.

Δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το κράτος και σύστημα υγείας δεν υπάρχει, τα πολύ σοβαρά περιστατικά κατευθύνονται στην Κένυα ή την Νότιο Αφρική με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Καθημερινά χάνονται δεκάδες ζωές ιδίως παιδιά τα οποία ήδη ταλαιπωρημένα και υποσιτισμένα δεν αντέχουν οι αποκαμωμένοι οργανισμοί τους να αντιμετωπίσουν ούτε μια απλή ασθένεια. Μαλάρια, τύφος, κίτρινος πυρετός, χολέρα, ηπατίτιδα, AIDS, μαστίζουν αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα παιδιά, έχουν όμως και αυτά δικαίωμα στην ζωή.

Το κράτος δεν έχει την δυνατότητα να παράσχει εκπαίδευση εξ΄ αιτίας της άσχημης οικονομικής κατάστασης και η αμάθεια βρίσκεται στον υψηλότερο δείκτη, όλοι περιμένουν από την Ιεραποστολή και εμείς με την βοήθειά σας προσπαθούμε.

Στην Ρουάντα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και φοβούμαι ότι η περιγραφή δεν θα εκφράσει την υπάρχουσα κατάσταση.

Στο Ανατολικό Κονγκό, το πάντα φτωχό και ταλαιπωρημένο, το αδικημένο ο ανταρτοπόλεμος είναι σε εξέλιξη, ένας πόλεμος συμφερόντων των δυτικών προς εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής.

Η Επισκοπή με την στήριξή σας αναπτύσσει σημαντικό Ιεραποστολικό Κοινωνικό - Ανθρωπιστικό Έργο το οποίο σας παρουσιάζω:

* Λειτουργία Σχολείων στο Ιεραποστολικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου Ουβίρας-Ανατολικό Κονγκό φοιτούν 450 μαθητές στα Δημοτικά και 150 στα Νηπιαγωγεία.
* Διανομή φαγητού στην προσφυγική περιοχή Γκαγκάρας στο Μπουρούντι.
* Διανομή φαγητού στις Αστυνομικές και Δικαστικές Φυλακές του Μπουρούντι.
* Συντήρηση αγάμων μητέρων.
* Υποτροφίες σε 30 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές.
* Περίθαλψη απόρων.
* Παροχή Φαρμάκων.
* Διανομή τροφίμων σε 250 άτομα.
* Διανομή τετραδίων και γραφικής ύλης σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές.

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν οικονομικά υπάρχει λογαριασμός στο όνομα της Ιεράς Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό     146 / 29 61 52 - 05

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον Επίσκοπο στο e-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ή στο Facebook: Episkopi Burundi