GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Η αντιχριστιανική βία των Ισλαμιστών επεκτείνεται επικίνδυνα
Ειδήσεις

Διαστάσεις αντιχριστιανικής υστερίας φαίνεται πως λαμβάνει η άνοδος του ισλαμισμού στη Μέση Ανατολή αλλά και στις γειτνιάζουσες περιφέρειες όπως ο Ρωσικός Βόρειος Καύκασος όπου υπερτερεί το μουσουλμανικό στοιχείο.

Έτσι μέσα σε δύο ημέρες, καταγράφεται ένα μακελειό στη Βαγδάτη, από επίθεση ισλαμιστών της Αλ Κάιντα στη Βαγδάτη σε Ασσυροχαλδαική Εκκλησία (έχει υπαχθεί στη δικαιοδοσία του Πάπα της Ρώμης) αλλά και η χθεσινή πυρπόληση τριών εκκλησιών στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο βόρειο Καύκασο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Στην επίθεση στη Βαγδάτη, οι ισλαμιστές εισέβαλλαν κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης Λειτουργίας και κράτησαν ως ομήρους τους 100 εκκλησιαζόμενους σε μία πολιορκία τύπου Μπεσλάν μέχρι που η έφοδος της ιρακινής αστυνομίας την ήρε με τραγικό απολογισμό 52 νεκρούς και 67 τραυματίες, στην πλειοψηφία τους άμαχοι.

Ήταν η πιο αιματηρή επίθεση με χριστιανικό στόχο από την εποχή της εισβολής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ το 2003.

«Είναι μία απόπειρα να αναγκασθούν οι χριστιανοί του Ιράκ φύγουν και να μείνει η χώρα δίχως χριστιανούς», δήλωσε ο ιρακινός υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ουιζντάν Μικαέλ, που ανήκει και ο ίδιος στην άλλοτε ευημερούσα χριστιανική κοινότητα του Ιράκ, η οποία προ της αμερικανικής εισβολής αριθμούσε 1.500.000 ψυχές επί συνόλου 30.000.000 της χώρας.

Στο «μέτωπο» του Καυκάσου, άγνωστοι ισλαμιστές πυρπόλησαν τρεις εκκλησίες στην αυτόνομη ρωσική δημοκρατία της Καρατσαγεβο-Τσερκεσίας η οποία γειτνιάζει με τις «ανήσυχες» δημοκρατίες του Νταγκεστάν και της Τσετσενίας.

Δύο από τις εκκλησίες ήταν Ρωσικές ορθόδοξες και μία προτεσταντική και οι ρωσικές αρχές αποδίδουν τον βανδαλισμό σε πυρήνες ισλαμιστών, ομογάλακτων των ισλαμιστών ανταρτών που έχουν μεν σχεδόν εξουδετερωθεί στην Τσετσενία αλλά εξακολουθούν να δρουν στο γειτονικό Νταγκεστάν.

Ως στόχος πιθανολογείται η μικρή χριστιανική κοινότητα που κατοικεί στην Καρατσαγεβο-Τσερκεσία, η μόνη ευάριθμη στις προαναφερόμενες μουσουλμανικές πληθυσμιακά ρωσικές δημοκρατίες του Καυκάσου.

Ινφογνόμων