GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ομπάμα: ‘Εχθροί’ όσοι δεν υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση
Ειδήσεις

Άρθρο από: The Economic Collapse

Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε γνωστό από τα mainstream μέσα ενημέρωσης, ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την Παγκοσμιοποίηση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βομβάη της Ινδίας, που ‘έβγαζαν μάτια’.

Καθώς συζητούσε τις νέες πραγματικότητες του παγκόσμιου εμπορίου στο 2010, ο Ομπάμα προειδοποίησε «εκείνους που βλέπουν την παγκοσμιοποίηση ως απειλή» και μίλησε για τον «ενοποιημένο κόσμο», στον οποίο όλοι πλέον ζούμε. Αλλά είναι η συγχώνευση ολόκληρου του κόσμου σε μια παγκόσμια οικονομία,

σε ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και σε μία παγκόσμια αγορά εργασίας πραγματικά το καλύτερο πράγμα για τον αμερικανικό λαό;

Για τις δύο τελευταίες δεκαετίες, όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν προαναγγείλει τα οφέλη από τη συγχώνευση της αμερικανικής οικονομίας με τον υπόλοιπο πλανήτη. Ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, ο Μπιλ Κλίντον, ο Τζορτζ Μπους τζούνιορ και ο Μπαράκ Ομπάμα έχουν όλοι επίμονα υποστηρίξει την αναδυόμενη Μία Παγκόσμια Οικονομία. Οι πρόεδροι έχουν κάνει χρήση διαφορετικών όρων για την περιγραφή αυτής της διαδικασίας, όπως «παγκοσμιότητα», «παγκοσμιοποίηση», «ενοποιημένος κόσμος», «παγκόσμια οικονομία» και ακόμα "Μία Νέα Παγκόσμια Τάξη", αλλά όλα αυτά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Όλοι αυτοί οι πρόεδροι έχουν επιδιώξει να ενσωματώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη πιο βαθειά στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έδειξε πολύ καθαρά πώς αισθάνεται για την Παγκοσμιοποίηση, όταν έκανε την ακόλουθη δήλωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βομβάη ....

Dim lights

"Αυτό θα κρατήσει την Αμερική στα πόδια της. Η Αμερική θα πρέπει να ανταγωνιστεί. Πρόκειται να διεξαχθεί μία πάλη στο εσωτερικό των ΗΠΑ μεταξύ εκείνων που βλέπουν την παγκοσμιοποίηση ως απειλή και εκείνων που αποδέχονται ότι ζούμε σε έναν ανοιχτό ενοποιημένο κόσμο, ο οποίος έχει προκλήσεις και ευκαιρίες. "

Αυτό είναι κάτι για το οποίο ο Ομπάμα προφανώς έχει κάνει αρκετές σκέψεις. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια της ίδιας ομιλίας, προειδοποίησε ότι όσοι υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να "διαφυλαχθούν" από εκείνους που θα επιδιώξουν να βάλουν εμπόδια για την πλήρη ενοποίηση των οικονομιών του κόσμου ....

"Εάν ο αμερικανικός λαός αισθάνεται ότι το εμπόριο είναι απλώς ένας μονόδρομος όπου όλοι πωλούν στην τεράστια αγορά των ΗΠΑ, αλλά εμείς δεν μπορούμε ποτέ να πουλήσουμε ό, τι φτιάχνουμε οπουδήποτε αλλού, τότε οι πολίτες των ΗΠΑ θα αρχίσουν να σκέφτονται ότι αυτό είναι μια κακή διαπραγμάτευση για εμάς και θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα μεγαλύτερο ένστικτο προστατευτισμού και στα δύο μέρη, όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικάνων. Έτσι, αυτό είναι από το οποίο πρέπει να προφυλαχθούμε».

Αλλά σε αυτή τη νέα «παγκόσμια οικονομία», δεν σημαίνει θέσεις εργασίας που φεύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατευθύνονται προς τα αναπτυσσόμενα κράτη με φρενήρη ρυθμό; Φυσικά, αλλά προφανώς υποτίθεται ότι απλά θα πρέπει να το βουλώσουμε και να δεχθούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, ο Ομπάμα λέει ότι η επίμονα υψηλή ανεργία είναι «μία νέα φυσιολογική κατάσταση» την οποία πρέπει όλοι μας να συνηθίσουμε.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ