GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Γλίτωσε η Ιστορία, όχι και τα Θρησκευτικά
Ειδήσεις
There are no translations available.

Αντέδρασε ο Αρχιεπίσκοπος, στέλνοντας «μήνυμα» σε όσους του καταλογίζουν αφωνία
«Ας ακούσουμε τη φωνή σου πριν να είναι αργά» τον συμβούλευσε ο Καλαβρύτων

Μετά το φιάσκο της απόπειρας εξοβελισμού της Ιστορίας, που τελικά προ των έντονων αντιδράσεων οδήγησαν στον… εξοβελισμό της κυρίας Θάλειας Δραγώνα, το υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι έχει αποφασίσει την κατάργηση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των Θρησκευτικών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά τις πιέσεις ιεραρχών και θεολόγων, αποφάσισε να βγει μπροστά για να μην τον κατηγορήσουν ότι συναινεί.

Ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα μπορούσε να μείνει απαθής στις «προθέσεις» της υπουργού να είναι τα Θρησκευτικά προαιρετικό μάθημα, μετά μάλιστα και την αφόρητη πίεση που του άσκησαν οι αρχιερείς και η θεολογική κοινότητα.

Γι’ αυτό και έστειλε «μήνυμα» στην υπουργό Παιδείας από τη Θεολογική Σχολή, ότι αν προχωρήσει στην κατάργηση των Θρησκευτικών ως υποχρεωτικού μαθήματος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλες αντιδράσεις.

«Μας έχουν αναστατώσει όσα ακούγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για την προαιρετική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Ούτε η ΔΙΣ ούτε κανένας ιεράρχης είναι δυνατόν να σταθούν άφωνοι σε ένα τέτοιο θέμα», είπε ο Αρχιεπίσκοπος, στέλνοντας μήνυμα στην Άννα Διαμαντοπούλου πως θα βρει απέναντί της ακόμη και τον ίδιο.

Ο κ. Ιερώνυμος απάντησε εμμέσως και σε όσους τον κατηγορούν για «αφωνία» και ανοχή σε όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις. «Δεν είμαστε άφωνοι. Αγρυπνούμε και παρακολουθούμε σοβαρά και όπως πρέπει όλα τα θέματα.
Η μάχη και ο αγώνας πρέπει να γίνονται συστηματικά και ουσιαστικά, όχι για τον θόρυβο και το φαίνεσθαι, αλλά για το είναι και το αποτέλεσμα», τόνισε.
Για να προλάβει τα χειρότερα (και να δεσμεύσει κατά κάποιον τρόπο δημοσίως την Άννα Διαμαντοπούλου) υποστήριξε πως η υπουργός Παιδείας του έχει υποσχεθεί πως πριν παρθεί κάποια απόφαση για το μάθημα των Θρησκευτικών θα προηγηθεί διάλογος με την Εκκλησία.

Σκληρή απάντηση

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων δεν πείστηκε με τα λεχθέντα από τον Αρχιεπίσκοπο και σε ανακοίνωσή του καταφέρθηκε εναντίον του με πολύ σκληρή γλώσσα.
«Δεν υπάρχουν κάποιοι που τον παρουσιάζουν άφωνο τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι άφωνος! Η φωνή της Εκκλησίας δεν ακούγεται σε κανένα από τα καυτά θέματα» είπε.

Για τα όσα υποστήριξε ο Αρχιεπίσκοπος για συστηματική δουλειά, ο κ. Αμβρόσιος τον κατηγόρησε για εσκεμμένη καθυστέρηση στην αντίδρασή του: «Καμιά φορά οι αποφάσεις των επιτροπών, των ειδημόνων και των σοφών βγαίνουν όταν πια δεν χρειάζονται!
Το έγκλημα έχει πια συντελεσθεί! Κάνω μια πρόβλεψη: Και την παραθέτω σαν πρόκληση προς τον Μακαριώτατο: Η κυβέρνηση θα καταργήσει το μάθημα των Θρησκευτικών και ο Αρχιεπίσκοπος ακόμη θα συσκέπτεται συστηματικά με τους ειδικούς για να διατυπώσει τα επιχειρήματα!
Είναι η ώρα της μάχης! Τον θέλουμε λοιπόν στο πεδίο της μάχης και όχι στα σπουδαστήρια και τα… συσκεπτήρια!».

Ο Μητροπολίτης σχολίασε και την υπόσχεση που έχει δώσει η Άννα Διαμαντοπούλου στον Αρχιεπίσκοπο: «Η υπουργός Παιδείας και… λιγάκι των Θρησκευμάτων, κυρία Διαμαντοπούλου, έχει ήδη δηλώσει ότι στα θέματα της Παιδείας η Εκκλησία δεν μπορεί να ανακατεύεται.
Αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα της Πολιτείας! Ποια εκ των δύο αυτών θέσεων ισχύει; Θα μας επιτρέψει ο αγαπητός μας Μακαριώτατος να Του υπομνήσουμε ότι πολιτική είναι η τέχνη του επιστημονικώς ψεύδεσθαι!
Ο καιρός πολύ σύντομα θα αποδείξει ποιος εκ των δυο μας έχει δίκιο!».

Ο Αμβρόσιος κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο να αντιδράσει τουλάχιστον στην ανέγερση ισλαμικού τεμένους στον Ελαιώνα με έξοδα της Πολιτείας. «Βαρεθήκαμε πια να ακούμε το τραγούδι του Μακαριωτάτου σε στυλ ”bouche fermee”», υπογράμμισε ο Καλαβρύτων.
«Ας ακούσουμε και μια φορά τη βροντερή φωνή του. Είναι ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας! Να την ακούσουμε εγκαίρως και όχι όταν θα έχουμε ενώπιόν μας τετελεσμένα γεγονότα! Τότε δεν θα έχει αξία η φωνή Του».

Αφουγκράζεται

Προσεκτική και «άτονη» στάση κρατά ο Αρχιεπίσκοπος και για την κάρτα του πολίτη, όταν οι περισσότεροι Μητροπολίτες έχουν εκφράσει ανοικτά την, υπέρ ή κατά, άποψή τους. Αντίθετα ο κ. Ιερώνυμος, σε συνάντησή του με αστυνομικούς που δεν δέχτηκαν τη νέα τους ταυτότητα, είπε πως «η Εκκλησία συμφωνεί με κινήσεις που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Ήξεις αφήξεις, δηλαδή, για να μη δυσαρεστηθεί η κυβέρνηση και να μην αντιδράσει ο κόσμος. Με λίγα λόγια ο Αρχιεπίσκοπος ήθελε να αφουγκραστεί τις αντιδράσεις και των δύο πλευρών, να δει προς τα πού… γέρνει η βάρκα και μετά να ταχθεί υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς.
Γιατί η απάντησή του πολύ εύκολα μπορεί να… αναγνωστεί ανάποδα και να υποστηρίξει πως «στην περίπτωση της κάρτας του πολίτη δεν βλέπουμε να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επομένως δεν έχουμε καμία αντίρρηση να την πάρει ο κόσμος»…

Οι Μητροπολίτες που έχουν ταχθεί ανοικτά κατά της κάρτας του πολίτη είναι ελάχιστοι. Ένας από αυτούς, ο Κηφισιάς (ο νεώτερος στην ιεραρχία), είχε το σθένος να μην περιμένει την επίσημη θέση της Εκκλησίας και αποφάσισε μαζί με τους κληρικούς της Μητρόπολής του να μην παραλάβουν την κάρτα του πολίτη.

Και για τα δύο θέματα, διδασκαλία Θρησκευτικών και κάρτα του πολίτη, ο Αρχιεπίσκοπος περιμένει τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μετά θα χαράξει τη στρατηγική του.
Η Αρχή (για το θέμα των Θρησκευτικών) κλίνει προς την προαιρετική διδασκαλία του μαθήματος, εκτιμώντας πως με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τα δικαιώματα των αλλόθρησκων μαθητών!
Στην περίπτωση της κάρτας του πολίτη η Εκκλησία έχει αναθέσει και σε ειδική ομάδα επιστημόνων τη διερεύνηση για το αν παραβιάζονται ή όχι τα προσωπικά δεδομένα.
Η απόφαση της Επιτροπής θα εξαρτηθεί κατά πολύ και από την ετυμηγορία της ανεξάρτητης αρχής.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ