GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Τραγελαφικές καταστάσεις στην Αθήνα (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Τραγελαφικές καταστάσεις σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας όταν χιλιάδες μουσουλμάνοι (οι περισσότεροι παράνομοι στη χώρα) συγκεντρώθηκαν στις πλατείες και τις κατέλαβαν για πάνω από τέσσερις ώρες προσευχόμενοι για το Κουρμπάν Μπαϊράμ.

Από την άλλη πλευρά εκατοντάδες κάτοικοι του κέντρου που βλέπουν τις γειτονιές τους να γκετοποιούνται αντέδρασαν προσπαθώντας να μεταβούν στα σημεία που κατελήφθησαν χωρίς όμως αποτέλεσμα αφού ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει στους Αθηναίους την πρόσβαση.

Μεμονωμένες φωνές νεοναζιστών και μηδενιστών-εθνικιστών αποτελούν τον κυματοθραύστη στην οποιαδήποτε σπασμωδική αντίδραση οργανώνεται από τους απλούς κατοίκους του κέντρου της Αθήνας που είδαν την πόλη τους μέσα σε λίγα χρόνια να μετατρέπεται σε μια κακόφημη ''πακιστανική'' συνοικία.

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στην Πλατεία Αττικής όταν κάποιος πέταξε προς τους μουσουλμάνους που προσεύχονταν αυγό, ενώ κάποιοι έβαλαν μουσική στη διαπασών αντιδρώντας έτσι στη δημόσια εκδήλωση θρησκευτικής λατρείας.

Είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται η προσευχή σε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Είχε προηγηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και την πλατεία Κοτζιά, με πρωτοβουλία της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας. Η κινήσεις τους αποτελούν κυρίως μέσω πίεσης για τη δημιουργία τζαμιού στην Αθήνα.

Αποτελούν φοβερή παρακμή οι εικόνες αυτές για τη χώρα του φωτός. Μια χώρα που μετέδωσε τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και την οδό για την ψυχική σωτηρία σε όλο τον κόσμο, μία χώρα που το 95% των κατοίκων της ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αυτή η χώρα σήμερα βρίσκεται υπό δεινή αποχριστιανοποίηση προς χάριν της παγκοσμιοποίησης. 

Οι Έλληνες που έχουν σήμερα την παρρησία να ομολογούν την πίστη τους, είναι οι γιαγιάδες και όσοι που πηγαίνουν στις εκκλησίες τις Κυριακές, ορισμένοι ιερείς που δέχονται ανήθικο  πόλεμο γιαυτό από τα ΜΜΕ και μεμονωμένος φωνές στο διαδίκτυο.

Για τους μουσουλμάνους η ομολογία πίστεως είναι το ζητούμενο, πολεμούν γι' αυτό και νιώθουν ότι κάνουν κάτι το ιερό και θεάρεστο. Έτσι λοιπόν δεν διστάζουν οι χιλιάδες μετανάστες που έχουν κατακλείσει την Ελλάδα και οι καθοδηγητές τους να συγκεντρώνονται, να καταλαμβάνουν, να διεκδικούν και να κερδίζουν έναν προδωμένο, αδιάφορο και νεκρό πνευματικά λαό.

Στη σύγχρονη δημοκρατία μας που τα Χριστιανικά ιδεώδη και ιδανικά στην πολιτική έχουν εκλείψει, κοντόφθαλμα σκεπτόμενοι οι εκλεγμένοι και μόνιμοι ταγοί μας λειτουργούν ως άθεοι καθώς και οι δημοσιογράφοι... Είναι λοιπόν απολύτως λογικό οι μουσουλμάνοι να πληθαίνουν, οι Χριστιανοί να συρρικνώνονται με απότερο στόχο της νέας τάξης να γίνουμε σιγά σιγά μια ενοχλητική μειονότητα.

Dim lights

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για το θέμα των γεγονότων στο κέντρο δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να λειτουργήσει τζαμί για τους μουσουλμάνους της αθήνας τους οποίους έβαλε όλους στην ίδια μοίρα και τους χαρακτήρησε έλληνες ενώ απεύγυνε να αναφερθεί στην χρηματοδώτηση του τζαμιού που προβλέπεται να γίνει με χρήματα του έλληνα πολίτη.

Μάλιστα ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση σκέφτεται να μετονομαστεί η πλατεία Ομόνοιας σε πλατεία Αλχαλίλι (αφού ουσιαστικά έχει μετατραπεί) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στο δημοτικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τέτοια θέματα.

Dim lights

Λοϊζος Λοϊζος