GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Προπαγάνδα
Επίθεση ''Αγιοσοφιτιστών'' στον Οικουμενικό Πατριάρχη
Προπαγάνδα

Τα πυρά της οργάνωσης ''Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας'' δέχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά την ανακοίνωση-αποστασιοποίηση από την κίνηση των Ελληνοαμερικανών, με την πρόφαση πως το Πατριαρχείο δεν γνωρίζει τίποτα για την Θεία Λειτουργία στις 17 Σεπτεμβρίου που προτίθενται να τελέσουν τα μέλη της οργάνωσης στην Αγία Σοφία.

Περισσότερα...
 
Κρέας φοράει κρέας (video)
Προπαγάνδα

Με κρέας ντύθηκε ''κορυφαία'' τραγουδίστρια στο διεθνές παγκόσμιο μουσικό στερέωμα για να παραλάβει το ένα από τα 8 βραβεία του ΜΤV, του μεγαλήτερου μουσικού καναλιού στον κόσμο ενώ το ρεπορτάζ μεταδίδεται και από το CNN.

Η Lady Gaga δήλωσε ότι το έκανε για να στείλει ένα μήνυμα... Χαρακτηριστικά είπε πως αν δεν παλέψουμε για τα δικαιώματα μας θα μείνει μόνο το κρέας στα κόκκαλα μας...

Σε γενικές γραμμές η χυδαία πράξη δεν προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις παρά μόνο σε χορτοφάγους.

Περισσότερα...
 
Ενδημική η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών συμπεραίνουν μελετητές (video)
Προπαγάνδα

Διασύρεται παγκοσμίως η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία λόγω των εκατοντάδων ίσως και χιλιάδων κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης σε σχολεία και ιδρύματα που λειτουργούν σε ευρωπαϊκές χώρες υπό την σκέπη του Βατικανό.

Αυτή τη φορά ανεξάρτητη επιτροπή ερεύνησε 475 καταγγελίες στο Βέλγιο και έφτασε στο συμπέρασμα ότι σε όλα τα ιδρύματα έχει διαπραχθεί και μια κακοποίηση ανηλίκων.

Περισσότερα...
 
Την κερκόπορτα σε Τούρκους δασκάλους άνοιξε η Θάλεια Δραγώνα
Προπαγάνδα

Νέα πρόκληση της γραμματέως του υπουργείου Παιδείας

«Λουκέτο» στην Ελληνική Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης, στην οποία εκπαιδεύονται δάσκαλοι για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, έβαλε το υπουργείο Παιδείας, τουλάχιστον για φέτος.

Ικανοποίησε έτσι το πάγιο αίτημα της Aγκυρας να κλείσει την Ακαδημία και οι εκπαιδευτικοί να διορίζονται από την Τουρκία!

Περισσότερα...
 
Εμμένει η «Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας» στην πρόκληση
Προπαγάνδα

Ραντεβού στην Κωνσταντινούπολη, στις 17 Σεπτεμβρίου, έδωσαν τα μέλη της «Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας». Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρός της κίνησης, Κρις Σπύρου, τόνισε ότι στόχος είναι να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία.

Οπως ελέχθη, θα υπάρχει ιερέας στην αποστολή που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα, ωστόσο δεν διευκρινίστηκε αν υπάγεται σε κάποια αυτόνομη Εκκλησία ή σε κάποιο Πατριαρχείο.

Περισσότερα...
 
Aκραίο ανθελληνικό κλίμα στην Αλβανία
Προπαγάνδα

Ενώ παραδόθηκε στις αρχές και προφυλακίστηκε ο εικοσάχρονος Αλβανός που κατηγορείται ως δράστης της δολοφονίας του ομογενή Αριστοτέλη Γκούμα στη Χειμάρρα γιατί μίλησε ελληνικά, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι το έγκλημα ήρθε ως φυσικό επακόλουθο του εθνικιστικού κλίματος που εξαπλώνεται στην αλβανική κοινωνία, ιδιαίτερα στη νεολαία, με έντονα ανθελληνικά χαρακτηριστικά.

Περισσότερα...
 
Στην TV η συμπλοκή της Βέροιας μία εβδομάδα μετά (video)
Προπαγάνδα

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ρεπορτάζ της ΕΤ3 αν και μία εβδομάδα μετά το σοκαριστικό περιστατικό δεν κάνει καθόλου λόγω για την δικαστική απόφαση και τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους δράστες οι οποίοι πέρασαν στα μαλακά από την Ελληνική δικαιοσύνη αφού δεν τους απαγγέλθηκε κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση αλλά πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο ένας από τους 2 ανήλικους Έλληνες χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρωτίδα και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Η αποσιώπηση του γεγονότος υποδηλώνει τον φόβο γενίκευσης των ταραχών ανά την Ελληνική επικράτεια.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
  • Αιγαίο - Κοιτάσματα: Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν
  • Άδικος διασυρμός της Ελλάδας από τη Δ.Α.
  • Βουδιστές πίσω από το τρο(μα)κτικό
  • Αντιχριστιανικές ταινίες διαφημίζει η ΝΕΤ (video)
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 6