GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Προπαγάνδα
Αιγαίο - Κοιτάσματα: Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν
Προπαγάνδα

Άσχετοι με το υπάρχον καθεστώς στο Αιγαίο προτείνουν συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων του

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, ειδικός απεσταλμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ενέργεια στην Ευρασία Ρίτσαρντ Μόρνινγκσταρ που χαρακτηρίζει το Αιγαίο «αμφισβητούμενη περιοχή» γιατί όπως ο ίδιος παραδέχεται δεν γνωρίζει πλήρως το θέμα, σε συνέντευξη του σε δημοσιογράφο της εφημερίδας προκρίνει εμπορική συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στο Αιγαίο,

Περισσότερα...
 
Άδικος διασυρμός της Ελλάδας από τη Δ.Α.
Προπαγάνδα

Με έγγραφες παρατηρήσεις και εκθέσεις ιδεών η οργάνωση ''Διεθνής Αμνηστία'' διασύρει την Ελλάδα με τον χειρότερο τρόπο. Χωρίς την παρουσίαση στοιχειώδους έρευνας ή ρεπορτάζ εκμεταλλεύονται τη δραματική κατάσταση της λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα και βάλλουν ενορχηστρωμένα κατά του Ελληνισμού.

Με άρθρα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου παρουσιάζονται οι Έλληνες σκληροί, άκαρδοι και βιαστές των παιδικών ψυχών καθώς φυλακίζουμε, όπως υποστηρίζουν,  υπό συνθήκες άθλιες και απάνθρωπες σε σημείο που να προσπαθούν να αυτοκτονήσουν

Περισσότερα...
 
Βουδιστές πίσω από το τρο(μα)κτικό
Προπαγάνδα

Φθηνή προπαγάνδα.  Με έκπληξη είδα από το μπλοκ που ''αντικατέστησε'' το τρωκτικό να δημοσιεύει μία ''είδηση'' με τίτλο ''Ο Βουδισμός ήρθε και στην Ελλάδα''. Έκανα κλικ πάνω με πολύ απορία για το τί θα αντίκριζα και το μόνο που είδα ήταν μια διεύθυνση-link μιας ιστοσελίδας βουδιστών που έκανε λόγω για την Ινδό-κινεζική παράδοση ''Κάρμα Κάγκιου''.

Αρχικά μου ήρθε να βάλω τα γέλια για την ηλίθια δημοσίευση αλλά στη συνέχεια

Περισσότερα...
 
Αντιχριστιανικές ταινίες διαφημίζει η ΝΕΤ (video)
Προπαγάνδα

Μάρτυρες παράξενων δημοσιευμάτων γίνονται οι Έλληνες και μάλιστα από τα δελτία ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα η ΝΕΤ προβάλλει μέσω των κεντρικών δελτίων της ρεπορτάζ που διαφημίζουν ουσιαστικά αιρετικές κακοδοξίες που πλήττουν το πρόσωπο και τη Θεία υπόσταση του κυρίου μας  Ιησού Χριστού. 

Προβάλλουν στην Ελλάδα με τον μανδύα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού ίσως, κάποιες Ισπανικές παραγωγές λες και οι Έλληνες είναι λάτρεις του Ισπανικού κινηματογράφου και μάλιστα με αντιχριστιανικό περιεχόμενο...

Περισσότερα...
 
Η 7σέλιδη προκήρυξη της σέχτας τρομοκρατών
Προπαγάνδα

 Άγνωστος τηλεφώνησε στην εφημερίδα «Τα Νέα» και ενημέρωσε τους συντάκτες πως μία προκήρυξη της οργάνωσης «Σέχτα Επαναστατών», βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο.

Συνημμένα:
Η προκήρυξη της Σεχτας [Για τη δολοφονία Γκiόλια] 6312 Kb
Περισσότερα...
 
Ευρωπαίος επίτροπος Μπαρνιέ: Ο Πλανήτης όλος πρέπει να έχει έναν Κυβερνήτη
Προπαγάνδα

Ο νέος Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις και τις Οικονομικές Υπηρεσίες, Γάλλος Μισέλ Μπαρνιέ: «Ο Πλανήτης όλος πρέπει να έχει έναν Κυβερνήτη.»

Για παγκόσμια Διακυβέρνηση μίλησε  η Βαρόνη Κάθριν Άστον, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε Διάλεξη που έδωσε στο Μέγαρο Μουσικής, η κορυφαία αξιωματούχος της Ε.Ε., είπε, παρουσία μάλιστα του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου,  ότι

Περισσότερα...
 
Προβληματίζει η σύναξη των Σαηεντολόγων στη Μύκονο
Προπαγάνδα

Πέραν της οικονομικής κρίσεως, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σήμερα, η Ελληνική Κοινωνία, είναι τα ναρκωτικά. Ακόμη μεγαλύτερο, όμως, είναι τα ψυχοναρκωτικά.

Ήτοι, οι πάσης μορφής αιρέσεις – παραθρησκείες που ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια έχουν διεισδύσει (και) στην Ελλάδα, όπου, κατά κανόνα, δρουν με τον μανδύα των φιλοσοφικών σωματείων, παρασύροντας χιλιάδες πολίτες, ειδικά νέους, στον χώρο του αποκρυφισμού, της μαγείας, του σατανισμού τελικά.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 4 από 6