GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Λατρεία
Θεία Λειτουργία και κήρυγμα στον Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου Ασγούρου
Λατρεία

Δείτε αποσπάσματα από την Θεία λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου ανήμερα της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου στα Σγουρού της Ρόδου.

Το γραφικό εκκλησάκι επί τουρκοκρατίας μετατράπηκε από τους κατακτητές σε τζαμί αλλά μετά την απελευθέρωση επαναλειτουργεί ως ορθόδοξος ναός.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολουθεί κήρυγμα από τον πατέρα Νεκτάριο Πόκια εμπνευσμένο από τον λόγο του τιμίου Προδρόμου ''μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν''.

Περισσότερα...
 
Ολόκληρος ο πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Φανουρίου στη Ρόδο (video)
Λατρεία

Ρόδος, 26 Αυγούστου 2010

Παρακολουθήστε ολόκληρο τον πανηγυρικό εσπερινό του Αγιου Φανουρίου που τελέσθηκε χοροσταστούντος το σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου στον Ιερο Ναό του Αγίου Φανουρίου στην παλιά πόλη παρουσία πλήθους πιστών.

Στο τέλος της ακολουθίας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη περιφορά της Αγίας του εικόνας στα σοκάκια της παλιά πόλης.

Περισσότερα...
 
Ολόκληρη η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά (video 15-08-2010)
Λατρεία

altΗ Μονή Παναγίας Σουμελά ή Μονή Σουμελά, είναι ένα πασίγνωστο χριστιανικό ορθόδοξο μοναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα, σύμβολο επί 16 αιώνες του Ποντιακού Ελληνισμού.

Σύμφωνα με την παράδοση, το 386 οι Aθηναίοι μοναχοί Bαρνάβας και Σωφρόνιος οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορφές του Πόντου μετά από αποκάλυψη της Παναγίας, με σκοπό να ιδρύσουν το μοναχικό της κατάλυμα.

Περισσότερα...
 
Απόσπασμα από τη Θεία Λειτουργία Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου (video)
Λατρεία

Τελέσθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου στην Ρόδο

Πρώτα: Επιστολή Ά Παύλου προς Κορινθίους θ' 2-10

2 Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

3 Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί.

4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν;

Περισσότερα...
 
Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρoς Χριστού (video)
Λατρεία

Πανηγυρικός εσπερινός τελέσθηκε τήν Πέμπτη 5 Αυγούστου παρουσία πλήθους πιστών στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρoς Χριστού στην Ιξιά της Ρόδου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Αποστόλου.

Παρακολουθήστε αποσπάσματα από την Ιερή ακολουθία.

Περισσότερα...
 
Παράκληση στην Παναγία Καθολική Κρεμμαστής (video)
Λατρεία

Ο Παρακλητικός Κανόνας της Υπεραγίας μας Θεοτόκου τελέσθηκε τήν Τρίτη 3 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής Κρεμαστής Ρόδου.

Χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουρούντι και Ρουάντας κ.Σάββας (Πατριαρχείου Αλεξανδρείας)  συμπροσευχομένου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.Κυρίλλου.

Έψαλλαν ο Πρωτοψάλτης του Ναού Κων/νος Κουκιάς και ο Λαμπαδάριος του Ναού Μιχαήλ Παπαοικονόμου.

Περισσότερα...
 
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 4