GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ιστορία
Η μάχη των Δερβενακίων (26 Ιουλίου 1822)
Ιστορία
There are no translations available.

Μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της Ανεξαρτησίας, στην οποία φάνηκε η στρατηγική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Στις αρχές Ιουλίου του 1822, ένας νέος κίνδυνος ανεφάνη για την Επανάσταση, με την κάθοδο στην Πελοπόννησο ισχυρής τουρκικής δύναμης υπό τον ικανότατο Μαχμούτ Πασά, γνωστότερο ως Δράμαλη.
Ο Σουλτάνος, σε πλεονεκτική θέση μετά την εξολόθρευση του Αλή Πασά, είχε στρέψει την προσοχή του στους επαναστατημένους Έλληνες. Χωρίς να συναντήσει την παραμικρή αντίσταση

Подробнее...
 
36 χρόνια μετά την πρώτη εισβολή του Αττίλα (video)
Ιστορία
There are no translations available.

Δείτε αποσπάσματα από ξενάγηση στο στρατιωτικό νεκροταφείο της Λευκωσίας των πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή.

Εκεί ήταν και το σημείο που καταρρίφθηκε από φίλια Κυπριακά πυρά ένα εκ των αεροσκαφών της Ελληνικής αποστολής βοήθειας ''ΝΙΚΗ''.

Ακολουθεί επίσκεψη στο σημείο όπου περίμεναν τους αγνοούμενου Κύπριους οι οικογενειες τους μετά τις διπλωματικές επαφές στην Οδό Λήδρας.

Подробнее...
 
Μνήμες από την πρώτη γραμμή κατα την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο (video)
Ιστορία
There are no translations available.

alt20 Ιουλίου του 1974,

τα τουρκικά αποβατικά καταφθάνουν στην Κερύνεια της Κύπρου και ο ''πόλεμος'' ξεκινά.

Στα Ελληνοκυπριακά φυλάκια και στις θέσεις μάχης εκείνη την ημέρα είχαν απομείνει λίγες δεκάδες στρατιωτών.

Ο Πέτρος Κουμπιός ήταν ένας εξ' αυτών που παρέμεινε μέχρι τέλους ως Λοχίας Ομάδας ειδικών δυνάμεων σε φυλάκιο μελλοθανάτων και μας εξιστορεί με λιτά λόγια κάποια από τα γεγονότα που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη του...

Подробнее...
 
Η παιδεία στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς,
Ιστορία
There are no translations available.

Η Παιδεία είναι η βάση κάθε Εθνικής και Πνευματικής Αναγεννήσεως, αυτό αποδεικνύει η Ιστορία. Αυτήν την ιερή υπόθεση της Παιδείας, αρρήκτως συνδεδεμένη με την Ελληνοχριστιανική παράδοση, μας άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη οι διδάσκαλοι του Γένους μας και οι αγωνιστές του '21, για να την καλλιεργήσουμε περαιτέρω, να αξιοποιήσουμε τις θυσίες και το μόχθο τους και να κάνουμε την Πατρίδα μας, την Ελλάδα μας άξια των ιστορικών παραδόσεων και του πνευματικού πολιτισμού της.

"Χαρήτ' αδέρφια τη μεγάλη μας γιορτή.

Είν' η γιορτή τη Πίστης και της Λευτεριάς

Подробнее...
 
Σώθηκε η ψυχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι;
Ιστορία
There are no translations available.

Την απάντηση αποκάλυψε στον Μέγα ασκητή Σισώη, που την μνήμη του τιμάει η εκκλησία μας στις 6 Ιουλίου, ο ίδιος ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο.

Ακολουθεί απόσπασμα από ξενάγηση στις εικόνες της Ιεράς μονής Αγίου Ιωάννου της Πάτμου όπου ο πατέρας Συμεών αναφέρεται στον Άγιο Σισώη και στην πνευματική σωτηρία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που αποκαλύφθηκε δια θαύματος στον μέγα ασκητή.

Подробнее...
 
Еще статьи...
  • Η Σφαγή στο Δίστομο (10 Ιουνίου 1944)
  • Το ολοκαύτωμα της Κάσου (video)
  • Εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων (video)
  • Ὁ λόγος τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου πρὸς τοὺς συμπολεμιστές του, τὴν παραμονὴ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως
Первая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>

Страница 5 из 6