GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Tεκταινόμενα
Τον σκότωσε το κινητό
Ειδήσεις

Μια τραγωδία συγκλόνισε το χωριό Μπάντα της Ινδίας, καθώς τραγικό θάνατο βρήκε ένας  23χρονος Ινδός από ισχυρή έκρηξη του κινητού του.

Το κινητό που χρησιμοποιούσε το θύμα ανατινάχτηκε και ο 23χρονος Gopal Gujjar, υπέστη σοβαρά τραύματα στο δεξί αυτί, το λαιμό και τους ώμους τα οποία τον οδήγησαν στον θάνατο.

Μάρτυρες του περιστατικού δεν υπήρχαν και είναι πιθανότατα η πρώτη φορά στη χώρα που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό όταν το κινητό δεν φορτίζεται.

Περισσότερα...
 
Η μουσουλμάνα νύφη το σκασε
Ειδήσεις

Η τελετή του γάμου έγινε και φαινόταν όλα καλώς καμωμένα, μόνο που η νύφη αλλιώς σχεδίαζε το υπόλοιπο της ζωής της. Έτσι προφασιζόμενη την ανάγκη να επιστρέψει στο σπίτι για να φρεσκαριστεί, δεν γύρισε ποτέ κι από τότε την αναζητούν, ενώ πολλά είναι τα σενάρια.

Στην σημερινή ιστορία μας, ο γάμος έγινε κανονικά με τον ιμάμη όπως προβλέπεται και όλοι περίμεναν το γαμήλιο γλέντι να χαρούν το ζευγάρι με τα παραδοσιακά έθιμα.

Περισσότερα...
 
Εκκλησιαστικός έρανος για τη στήριξη της 46χρονης που πρέπει να χειρουργηθεί στο Υγεία (video)
Ειδήσεις

 Έρανο οργανώνει την Κυριακή 22 Αυγούστου στον Δήμο Πεταλούδων της Ρόδου η ενορία Παραδεισίου για την βοήθεια της 46χρονης που πάσχει από καρκίνο και πρέπει να υποβληθεί σε εγχείρηση στο κεφάλι στο νοσοκομείο Υγεία.

Ο Πατέρας Μιχαήλ κάλεσε όλους του πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής για να συνδράμουν και με τη βοήθεια των πιστών θα συνδράμουν για τη στήριξη της ταλαιπωρημένης άπορης οικογένειας.

Περισσότερα...
 
Σοκαριστικές εικόνες από διάσωση πλημμυροπαθών στην Κίνα. Σε θανατηφόρο καύσωνα η Ιαπωνία (video)
Ειδήσεις

Πάνω από 1500 άνθρωποι χαθήκαν στις πλημμύρες και στις κατολισθήσεις στην Κίνα. Τα νερά είναι τόσο ορμητικά που ούτε οι διασώστες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά.

Στο Πακιστάν η ανθρωπιστική βοήθεια καθυστερεί να φτάσει με αποτέλεσμα να χάνονται καθημερινά ζωές και να απειλούνται από επιδημίες χιλιάδες παιδιά.

Περισσότερα...
 
Πόλεμος για την τιμή του ψωμιού (video)
Ειδήσεις

Βρήκαν ψωμί οι κερδοσκόποι
Πόλεμος για την τιμή του ψωμιού έχει ξεσπάσει στην ελληνική αγορά με φόντο το ράλι τιμών στα σιτηρά. Οι  αλευροβιομήχανοι δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών στα άλευρα, γεγονός που θα οδηγήσει σε  αυξήσεις και στην τιμή του ψωμιού, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κίνησή τους αυτή είναι επιβεβλημένη.

Περισσότερα...
 
Απελπιστική η κατάσταση στο Πακιστάν (video)
Ειδήσεις

20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη και έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Παρότι γίνονται προσπάθειες για να φτάσει σε όλους τους πλημμυροπαθείς η ανθρωπιστική βοήθεια κάτι τέτοιο φαντάζει υπεράνω των ανθρωπίνων δυνατοτήτων εξ' αιτίας του μεγέθους του προβλήματος.

Το χειρότερο είναι ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι δυσοίωνες καθώς αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις.

Περισσότερα...
 
Αστραπες και βροντές στη Ρωσία πλημμύρες στην Ανατολική Ευρώπη (video)
Ειδήσεις

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα φέτος το καλοκαίρι έχουνη γίνει πιο έντονα από ποτέ. Στη Ρωσία σημειώθηκε πτώση της θερμοκρασίας από τους 40 βαθμούς Κελσίου στους 25 και αστραπές και βροντές πήραν την θέση του καύσωνα.

Την ίδια ώρα στην Ανατολική Ευρώπη ισχυρές ασυνήθιστες βροχοπτώσεις προκάλούν πλημμύρες και καταστροφές. Στην Πορτογαλία την ίδια ώρα μαίνονται μεγάλες πυρκαγιές.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
  • Αμερικανό-Ισραηλινή στήριξη σε Ελλάδα, στο περιθώριο η Τουρκία (video)
  • Πακιστάν, Κίνα, Ρωσία και Βραζιλία υπό δοκιμασία (video)
  • Συνάντηση Παπανδρέου - Ιερόνυμου ανήμερα της Παναγιάς (video)
  • Δηλώσεις Ερντογάν για την Παναγία Σουμελά (video)
  • Παραδόθηκε ο δολοφόνος του ομοεθνή στη Χιμάρα (video)
  • Το διπλωματικό παρασκήνιο της επίσκεψης Νετανιάχου (video)
  • Μητέρα 3 παιδιών ζητάει βοήθεια για να σωθεί η 46χρονη μαμά της (video)
  • Πεύκο καταπλάκωσε 20 άτομα σε πανηγύρι (video)
  • Μαρτυρίες από τον Αττίλα ΙΙ
  • Ελπιδοφόρα δάκρυα στον Ορθόδοξο κόσμο
Έναρξη Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 11 από 25