GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Tεκταινόμενα
Γέμισε μουσουλμάνους το κέντρο της Αθήνας
Ειδήσεις
There are no translations available.

Eκατοντάδες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, για να προσευχηθούν,  ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας για τον εορτασμό του τέλους του Ραμαζανίου με το «Αΐντ Αλ Φιτρ», στην πλατεία Κοτζιά.

Συγκεκριμένα, τελέστηκε στην πλατεία Κοτζιά το Eid Al-Fitr, η τελευταία προσευχή του Ραμαζανιού μετά τη νηστεία των 30 ημερών, με τη συμμετοχή δύο Ιμάμηδων που προσκλήθηκαν από την Αίγυπτο.Το Ραμαζάνι χαρακτηρίζεται ως ένας από τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ με χαρακτήρα υπακοής, εξιλασμού και προσευχής προς το Θεό.

Подробнее...
 
Μητροπολιτικές συμβουλές στους νέους για την οδήγηση (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος δίνει συμβουλές στους νέους ανθρώπους για τα τροχαία ατυχήματα.

Με αφορμή ένα θανατηφόρο τροχαίο ο Σεβασμιότατος με πόνο ψυχής έγραψε μια επιστολή με συμβουλευτικό χαρακτήρα την οποία κοινοποίησε όλες της εκκλησίες της χώρα και σκοπεύει να ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης των νέων για τους κινδύνους.

Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε Μητροπολίτες να στέκονται με τόση αγάπη κοντά στους νέους που τόση ανάγκη έχουν από πνευματική υποστήριξη.

Подробнее...
 
Θα κάψουν το κοράνιο την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Αμετάπειστος ο επίδοξος «πυρπολητής» του Κορανίου

Oχι μόνο επιμένουν να κάψουν δημοσίως 200 αντίτυπα του Κορανίου, αλλά ανακοίνωσαν τον τόπο και την ώρα: στο Γκέινσβιλ της Φλόριδας στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα) το ερχόμενο Σάββατο, στην ένατη επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Παρά την κατακραυγή στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, ο ιεροκήρυκας Τέρι Τζόουνς και οι λίγοι πιστοί της μικρής Ευαγγελικής Εκκλησίας του στη Φλόριδα εμφανίστηκαν αμετακίνητοι στην απόφαση να ρίξουν στην πυρά αντίτυπα του Κορανίου.

Подробнее...
 
Βοήθεια στα 5 ορφανά εδώ και τώρα (videos)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Στήριξη στα πέντε ορφανά παιδιά που πρόσφατα έχασαν μητέρα και πατέρα στη Λέρο, υποσχέθηκε να δώσει προσεχώς μέσω της  τηλεοπτικής εκπομπής ''Εδώ και Τώρα'' ο δημοσιογράφος Δημήτρης Φρέσκος, μετά και τον θάνατο του θείου των παιδιών από έμφραγμα.

Την δυσάρεστη είδηση που έχει κόψει το χαμόγελο στην τοπική κοινωνία έχουν καλύψει ελάχιστα MME σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο, με αποτέλεσμα μέρα με την ημέρα το κοινωνικό αυτό πρόβλημα να ξεχνιέται.

Подробнее...
 
Υπ. Παιδείας: Κανένας επιπλέον Τούρκος δάσκαλος στη Θράκη
Ειδήσεις
There are no translations available.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Η εκπαίδευση των μειονοτικών εκπαιδευτικών αποτελεί ευθύνη της ελληνικής πολιτείας

Άνοιξε επί της ουσίας η συζήτηση για τη μειονοτική εκπαίδευση; Το ερώτημα αυτό γεννάται κάθε φορά που μία ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας έρχεται να ανακινήσει το ζήτημα της πολύπαθης μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη.

Θετικά στο παραπάνω ερώτημα απαντά το υπουργείο Παιδείας με νέο χθεσινό δελτίο Τύπου,

Подробнее...
 
Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα οἱ Θεοπάτορες (9 Σεπτεμβρίου)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Εορταζόμενο όνομα: Ἰωακεὶμ

Ἡ σύναξη τῶν δικαίων γονέων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία ἐκκλησιαστικὴ παράδοση ὁρίστηκε τὴν ἑπομένη τοῦ γεννεσίου τῆς Θεοτόκου, γιὰ τὸν λόγο ὅτι αὐτοὶ ἔγιναν πρόξενοι τῆς παγκόσμιας σωτηρίας μὲ τὴν γέννηση τῆς ἁγίας θυγατέρας της. «Τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ ἐξαέρῳ οἴκῳ τῆς Θεοτόκου, πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐν τοὶς Χαλκοπρατείοις».

Подробнее...
 
Το χρονικό μιας φόλας (σκληρό για ανήλικους)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Φόλες σε αγρόκτημα στο οποίο φρόντιζαν κουτάβια τα μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης Ρόδου, έριξαν και πάλι κάποιοι ασυνείδητοι με αποτέλεσμα να βρουν φρικτό θάνατο 2 σκυλάκια και να σωθούν στο παρά πέντε άλλα δύο που είχαν δηλητηριαστεί.

Οι κοπέλες που είχαν κατορθώσει από την γέννα των σκυλιών να δώσουν προς υιοθεσία τα μισά από τα κουτάβια που φρόντιζαν, όταν αντίκρισαν το θλιβερό θέαμα έκαναν ότι μπορούσαν με τα πρόχειρα μέσα που διέθεταν για να περισώσουν τα άλλα που υπέφεραν, μεταφέροντας τα σε κατάσταση σοκ στο κτηνιατρείο.

Подробнее...
 
Еще статьи...
  • Συνεχίζεται το δράμα στη Λέρο. Πέθανε και ο 47χρονος γαμπρός του εκλιπόντος πατέρα των 5 ορφανών
  • Έκκληση για να σωθεί ένα 6χρονο αγόρι (video)
  • Αποστασιοποιείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την πρόκληση της ''Παγκόσμιας ενορίας''
  • Eurostat: Μετανάστης ο 1 στους 10 που διαμένουν στην Ελλάδα
  • Στήριξη ζητούν οι συγγενείς των 5 ορφανών (video)
  • Ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και το σχήμα (video)
  • Φώκια ψαρεύει σε κεντρική παραλία της Ρόδου (video)
  • Βουντού σε Νιγηριανές πόρνες στην Αθήνα (Video)
  • Ξύλο σε εκκλησία για το άναμμα των κεριών (video)
  • Τραγωδία στη Λέρο με 5 ορφανά παιδιά
Первая Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 7 из 25