GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Tεκταινόμενα
ΣΔΟΕ: Λίστα με 1.300 γιατρούς που έπαιρναν μίζες
Ειδήσεις
There are no translations available.

Στα ίχνη του μεγαλύτερου σκανδάλου στον τομέα της Υγείας βρίσκονται οι ελεγκτικές αρχές. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες της «Η», στα χέρια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών βρίσκεται εδώ και πέντε μήνες μέρος της λίστα στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα περίπου 1.300 γιατρών που χρηματίζονταν από πολύ γνωστή ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία για να προωθούν φάρμακα και άλλα είδη της συγκεκριμένης εταιρείας σε ασθενείς, επιβαρύνοντας με τη μέθοδο αυτή τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία.

Подробнее...
 
Aνεξάρτητη νησιωτική αρχιεπισκοπή προωθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Ειδήσεις
There are no translations available.

Tον δικό του «Καλλικράτη» φαίνεται πως έχει κατά νου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καθώς εντείνονται παρασκηνιακά οι κινήσεις του Φαναριού για την απόσχιση μητροπόλεων από την Εκκλησία της Ελλάδος και την προσάρτηση τους στη σημερινή Μητρόπολη Ρόδου που υπάγεται απευθείας στο Πατριαρχείο με το καθεστώς της ημιαυτονομίας, όπως η Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Подробнее...
 
Η Ελληνική διαφθορά στην Γαλλική τηλεόραση (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Εκτενές ρεπορτάζ που διήρκεσε πάνω από μισή ώρα προβλήθηκε σε ώρα αιχμής στη Γαλλική τηλεόραση.

Στην εκπομπή ''Envoye speciale'' του Γαλλικού καναλιού France-2 παρουσιάστηκαν  τα στοιχεία της Ελληνικής φοροδιαφυγής, διαφθοράς, ατιμωρησίας και έλλειψης κρατικής οργάνωσης που εξακολουθούν να βασιλεύουν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Με τίτλο "H χρεωκoπία της Eλλάδας" έγινε ιδιαιτερη αναφορά στα σκάνδαλα, με μεγαλύτερο -όπως επισημαίνεται- αυτό της Siemens,

Подробнее...
 
Κηδεύτηκε ο επίσκοπος Αλικαρνασού Εμμανουήλ (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Μάμαντος ο επίσκοπος Αλικαρνασσού (Εμμανουήλ Αλευροφάς) με τιμές εν ενεργεία Μητροπολίτου.

Η σωρός του μεταφέρθηκε επί στρατιωτικού οχήματος συνοδεία στρατιωτικού αγήματος. Η μπάντα του δήμου Kαλυμνίων μαζί με την μπάντα του δήμου Λακατάνιας παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλικαρνασσού κ. Εμμανουήλ, (Αλευροφάς) συμπλήρωσε εφέτος πεντηκονταετή εκκλησιαστική διακονία.

Подробнее...
 
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Ζηλανδία μετά τα 7,4 Ρίχτερ
Ειδήσεις
There are no translations available.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (4:35 τοπική ώρα) στην Νέα Ζηλανδία, 30 χιλιόμετρα δυτικά από την πόλη Κράιστσερτς.

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι με βάση το ιστορικό των σεισμών και των τσουνάμι στην περιοχή, εκτιμά το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Οι Αρχές πολιτικής προστασίας έχουν κινητοποιηθεί για τυχόν προβλήματα. Πάντως, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί και δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, αν και οι Αρχές σημειώνουν ότι κάποιοι μετέβησαν σε νοσοκομεία για ελαφρές περιπτώσεις.

Подробнее...
 
Επείγουσα διάσκεψη του ΟΗΕ για την άυξηση των τιμών στα τρόφιμα (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Η απαγόρευση εξαγωγής σιτηρών από τη Ρωσία δεν θα αρθεί στο τέλος του έτους, αλλά θα έχει ισχύ τουλάχιστον έως τη συγκομιδή του 2011 γνωστοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Ρώσος πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως για την εξαγωγή σιτηρών αν δεν υπάρχει πρώτα ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση των αποθεμάτων γεγονός που έκανε τους ειδικούς του ΟΗΕ να συγκαλέσουν επείγουσα διάσκεψη για να συζητηθούν μέτρα για τον έλεγχο των τιμών των τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Подробнее...
 
Αποστολή καμικάζι της NASA θα πέσει στον Ήλιο
Ειδήσεις
There are no translations available.

«Για πρώτη φορά, θα μπορέσουμε να αγγίξουμε, να γευτούμε και να μυρίσουμε τον Ήλιο» (Φωτογραφία: NASA)
Ουάσινγκτον

Η NASA ξεκίνησε το σχεδιασμό ενός διαστημικού σκάφους σε μέγεθος αυτοκινήτου που θα καταστραφεί πέφτοντας στην υπέρθερμη ατμόσφαιρα του Ήλιου -η αυτοκτονία του ίσως προσφέρει απαντήσεις σε δύο ερωτήματα που βασανίζουν τους αστροφυσικούς εδώ και δεκαετίες.

Подробнее...
 
Еще статьи...
  • Ο διωγμός των Τσιγγάνων. 100.000 υπολογίζονται να έρθουν στην Ελλάδα (videos)
  • Σύλληψη αλλοδαπών που έκλεβαν Σούπερ Μάρκετ (video)
  • Στο σκαμνί η Ελλάδα για παραβίαση δικαιωμάτων Αφγανού αιτητή πολιτικού Ασύλου
  • Βεβήλωσαν και έκαψαν εκκλησία στον Αλισσό
  • Ο Οκουμενικός Πατριάρχης ζητάει να επαναλειτουργήσει η Θεολογική σχολή (video)
  • Είδαν με βιοσυνθετικό κερατοειδή χιτώνα (video)
  • Μετά την Παναγία Σουμελά σειρά έχει η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Άκνταμαρ (video)
  • Η Παιδική παχυσαρκία
  • Ευθανασία σε pitbull με Kαλά-Aζάρ (video)
  • Έξι νεκροί από πυρά τοξικομανη που ήταν σε κατάσταση αμοκ (video)
Первая Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 8 из 25