GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Tεκταινόμενα
Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης παρά τις πιέσεις αρνήθηκε φέτος για μια ακόμη φορά να λάβει μέρος στη Σύνοδο της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ
Απόψεις
There are no translations available.

Από τον Βασίλη Μπόνιο
Πως μπορεί να προμηθεύθηκαν Ελληνες τρομοκράτες, το υλικό υψηλής τεχνολογίας που απαιτεί φοβερή τεχνογνωσία; Αν οι ξέμπαρκοι τρομοκράτες της Σέχτας η του Επαναστατικού Αγώνα, είχαν πρόσβαση σε τέτοιο υλικό, γιατί δεν το χρησιμοποιούσαν τόσα χρόνια; Το υλικό παραπαίμπει σε τεχνογνωσία (παρακράτους) μυστικών υπηρεσιών και φυσικά δεν εννοούμε τις δικές μας. Ο Χρυσοχοίδης εξαιτίας της εξάρθρωσης της “17Ν”, είναι ο πιο προβεβλημένος διεθνώς Ελληνας πολιτικός της κυβέρνησης μετά τον Παπανδρέου.

Подробнее...
 
Έρευνα για το θρησκευτικό συναίσθημα των λαών στην Ευρώπη
Απόψεις
There are no translations available.

Πρώτοι στην προσευχή οι Έλληνες ...

Τα μεγαλύτερα ποσοστό θρησκευτικότητας στην Ευρώπη παρουσιάζει η Ελλάδα, καθώς οι μισοί σχεδόν από τους Έλληνες δηλώνουν πολύ θρήσκοι (42,1%) και προσεύχονται πολύ (46,2%). Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, από το τμήμα της Πανευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας με τη συμμετοχή και του ΕΚΚΕ  ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει συστηματική σχέση με την εκκλησία.

Подробнее...
 
Στον κικεώνα της ενημέρωσης
Απόψεις
There are no translations available.

Το χάος φέρνουν στο μυαλό, των μη στερεωμένων στην ορθόδοξη πίστη ανθρώπων, οι σωρεία των άχρηστων πληροφοριών που βομβαρδίζουν καθημερινά ‘’ξεπουλημένα’’ ΜΜΕ και ‘’παρακμιακές ’’ ιστοσελίδες, ηθελημένα και μη.

Подробнее...
 
Αγάπη=θεραπεία
Απόψεις
There are no translations available.

Τό Πάθος καί η σταυρική θυσία τού Χριστού είναι φανέρωση καί εκδήλωση τής μεγάλης αγάπης τού Θεού πρός τό ανθρώπινο γένος. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον ώστε τόν μονογενή υιόν αυτού έδωκε, ίνα πάς ο πιστεύων εις αυτόν μή απόληται, αλλ' έχη ζωήν αιώνιον» (Ιω. γ', 16).

Έτσι, η ενανθρώπηση καί κυρίως τό Πάθος καί ο Σταυρός δείχνουν τήν αγάπη τού Θεού καί όχι τήν δικαιοσύνη, όπως εμείς τήν θεωρούμε.

Подробнее...
 
Οι άντρες λένε περισσότερα ψέματα…
Απόψεις
There are no translations available.

Οι άντρες λένε συχνότερα ψέματα απ’ ό,τι οι γυναίκες και επιπλέον αισθάνονται και λιγότερες ενοχές γι’ αυτά, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση. Ωστόσο, θεωρούν τις γυναίκες καλύτερες ψεύτρες, διότι οι ίδιοι γίνονται συχνότερα αντιληπτοί όταν ψεύδονται!

Подробнее...
 
Το Μουντιάλ των αντιθέσεων
Απόψεις
There are no translations available.

Αν θέλουμε να δώσουμε μια διάσταση- που δεν ξεφεύγει από την πραγματικότητα- του Μουντιάλ στη Νότια Αφρική, αυτή θα είχε τον τίτλο «το Παγκόσμιο Κύπελλο των αντιθέσεων». Από τη μια τα όμορφα, σύγχρονα χλιδάτα στάδια, οι λιμουζίνες, τα ακριβά ξενοδοχεία, τα λαμπερά πρόσωπα των Ευρωπαίων και το πολύχρωμο πλήθος. Και από την άλλη οι πένητες ιθαγενείς που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, η ανέχεια, οι εργάτες που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί.

Подробнее...
 
Νέα δεδομένα στη Μέση Ανατολή
Απόψεις
There are no translations available.

altΤου Στέφανου Κωνσταντινίδη
Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να επιβάλει νέες κυρώσεις στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα σήμανε την αποτυχία της τουρκικής διπλωματίας να προτείνει, με τη βοήθεια της Βραζιλίας, μια λύση στο πρόβλημα αυτό παρακάμπτοντας το Συμβούλιο και κυρίως τα μόνιμα μέλη του. Επιπλέον η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας έρχεται ως συνέχεια της επιδείνωσης των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ και ασφαλώς δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα νέα αυτά δεδομένα φρενάρουν την νεο-οθωμανική τουρκική εξωτερική πολιτική,

Подробнее...
 
Еще статьи...
  • Εις θάνατον καταδικασμένη η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης
  • Παπαπαόκι στη σέντρα...Η ''Εκκλησία'' στην Εξέδρα(video)
  • Το πρόβλημα ταυτότητας της Τουρκίας
  • Περί της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος
  • Τα Ευρωπαϊκά έθνη στη μέγγενη
  • Η βλασφημία…
  • Όλα όσα συμβαίνουν, είναι θέλημα Θεού;
  • Η αλήθεια για τη λεγόμενη “Νέα Εποχή”
  • Έρευνα για τον Χριστιανισμό στην Τουρκία (video)
  • Οι Μουφτήδες και ο Πατριάρχης
Первая 24 25 Следующая > Последняя >>

Страница 24 из 25