Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (13 Νοεμβρίου)...

  Εορταζόμενο όνομα: Χρυσόστομος Ὁ μεγάλος αὐτὸς πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γεννήθηκε &sigma...

 • Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας (12 Νοεμβρίου)

  «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» λέει ὁ Κύριος στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία. Καὶ τὰ λόγια του αὐτὰ βρίσκουν πλήρη τὴν ἐφα&rho...

 • Ὁ Ἅγιος Βίκτωρ ὁ Μεγαλομάρτυρας (11 Νοεμβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Βίκτωρας, Βικτωρία Ἀνήκει στὸ μαρτυρικὸ χορό, ποὺ μὲ τὸ αἷμα τοῦ πότισε τὸ ζωηφόρο δένδρο τῆς χριστιανικῆς πίστης τὸν δεύτερο αἰώνα μετὰ Χριστόν, ὅταν βασιλιὰς ἦταν ὁ Ἀντωνίνος (160). Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ὑπὲρ τοῦ Εὐαγγελίου, εἶχαν σὰν στάδιο τὴν Ἰταλία. Ἐκεῖ ὁ Βίκτωρ ἔτρεχε σὲ διάφορες πόλεις καὶ ἔσπερνε τὸ λόγο τῆς σωτηρίας. Συλλαμβάνεται γι’ αὐτὸ καὶ ἐκβιάζεται νὰ προσφέρει θυσία στὰ εἴδωλα. ...

 • Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς ὁ Μεγαλομάρτυρας «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» (11 Νοεμβρίου)

  Πολιούχος: Ἡρακλείου Κρήτης, Καστοριᾶς Εορταζόμενο όνομα:  Μηνᾶς Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο στὰ μέσα περίπου τ&omic...

 • Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης (10 Νοεμβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Ἀρσένιος, Ἀρσενία Ὁ Ὁσιότατος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης γεννήθηκε γύρω στὰ 1840 στὰ Φάρασα ἢ Βαρασιό, στὸ Κεφαλοχώρι &ta...

 • Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αἰγύπτου (9 Νοεμβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα:  Νεκτάριος, Νεκταρία Γεννήθηκε τὴν 1η  Ὀκτωβρίου τοῦ 1846 στὴ Σηλυβρία τῆς Θράκης ἀπὸ τὸν Δῆμο καὶ τὴν Βασιλικὴ Κ&eps...

 • Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων οὐρανίων Δυνάμεων (8 Νοεμβρίου)...

  Εορταζόμενο όνομα: Μιχάλης, Άγγελος, Αγγελική, Αγγέλα, Γαβριήλ, Γαβριέλλα, Σταμάτης, Σταματία, Ταξιάρχης Ἡ Ἐκκλησία μας σήμ&...

 • Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργοὶ (1 Νοεμβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Κοσμᾶς, Δαμιανός, Ἀργύρης, Ἀργυρῶ, Ἀνάργυρος Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀσία. Οἱ γονεῖς τους ἦταν ἄριστο π&r...

 • Ὁ Ἅγιος Κλεόπας ὁ Ἀπόστολος ἐκ τῶν 70, Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια (30 Οκτωβρίου)...

  Εορταζόμενο όνομα: Κλεόπας, Ζηνόβιος, Ζηνοβία Ὁ Κλεόπας ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτὸν διαβάζουμε στὸ κατὰ Λ...

 • Μνήμη Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (28 Οκτωβρίου) Εορταζόμενο όνομα: Νεφέλη...

  Διαβάζουμε: «Τῇ αὕτῃ ἡμέρᾳ τὴν ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας ἤτ...

 • Ὁ Ἅγιος Νέστωρ ὁ Μάρτυρας (27 Οκτωβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Νέστορας Ὁ Νέστορας ἦταν πολὺ νέος στὴν ἡλικία, ὡραῖος στὴν ὄψη καὶ γνώριμός του Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Δημητρίου. Ὁ Νέστορας, λοιπόν, βλέποντας ὅτι ὁ αὐτοκράτωρ Διοκλητιανὸς χαιρόταν γιὰ τὶς νῖκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου, ὀνομαζόμενου Λυαίου, μίσησε τὴν ὑπερηφάνειά του. Βλέποντας ὅμως καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πῆρε θάρρος. Πῆγε λοιπὸν στὴν φυλακή, ὅπου ἦταν κλεισμένος ὁ Μεγαλομάρτυρας, καὶ ἔπεσε στὰ πόδια του. «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ Δημήτριε», εἶπε, «ἐγὼ εἶμαι πρόθυμος νὰ μονομαχήσω μὲ τὸ Λυαῖο, γι’ αὐτὸ προσευχήσου γιὰ μένα στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ». Ὁ Ἅγιος, ἀφοῦ τὸν σφ...

 • Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Μυροβλύτης (26 Οκτωβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Δημήτριος, Δημητρούλα Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικός του ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατό&r...

 • Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀπόστολος καὶ Ἀδελφόθεος (23 Οκτωβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Ἰάκωβος Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς γιοὺς τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ ἄλλη γυναίκα, γι’ αὐτὸ ὀνομαζόταν ἀδελφὸς τοῦ &...

 • Ὁ Ὅσιος Ἀβέρκιος ὁ Ἱσαπόστολος καὶ Θαυματουργὸς (22 Οκτωβρίου)

  Ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα μ.Χ. Ἡ ἄμεπτη ζωή του καὶ ἡ καρποφορία τῆς διδασκαλίας του, παρακίνησαν τὸ ποίμνιο νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ γίνει...

 • Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας (21 Οκτωβρίου)

  Λίγα χιλιόμετρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὴ δαντελωτὴ ἀκρογιαλιὰ τῆς Κερύνειας καὶ σὲ ὕψος δυὸ χιλιάδες περίπου πόδια ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλα&si...

 • Ἅγιος Ἀρτέμιος ὁ Μεγαλομάρτυρας (20 Οκτωβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Ἀρτέμιος, Ἀρτεμίαἱ Πολλὲς καὶ σοφὲς ἅγιες μορφὲς παρελαύνουν ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς στορίας τῆς μεγάλης μα&si...

 • Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και η Ελλάς

  Επιστήμων και Χριστιανός «Ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός» Προοίμιον: Φυσιογνωμία μοναδική στην ιστορία &tau...

 • Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Εὐαγγελιστής (18 Οκτωβρίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Λουκᾶς Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν γιατρὸς στὸ ἐπάγγελμα, ὅμως γνώριζε πολὺ καλὰ τὴ ζωγραφι&kappa...

 • Ὁ Ἅγιος Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος (16 Οκτωβρίου)

  Ἦταν ἐπικεφαλὴς ἀξιωματικὸς τῶν ρωμαίων στρατιωτῶν, στὴν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς καταδίκης τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ἐκτελοῦσε τὴ διαταγὴ ...

 • Ὁ Ἅγιος Λουκιανὸς ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας (15 Οκτωβρίου)...

  Εορταζόμενο όνομα: Λουκιανὸς Γεννήθηκε στὰ Σαμόσατα τῆς Συρίας ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, καὶ μὲ ἀνάλογο τρόπο ἀνατράφηκε. Μετὰ τὸ&nu...

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Επόμενη
 • >>

Δημοφιλη αρθρα

Λογοι

Βιντεοθηκη

Λάυρα Αγίου Σάββα Παλαιστίνη
ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ NEWSKOSMOS
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ρόδου Κύριλλος
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ; Δημήτρης Καψάλας (δημοσιογράφος-οικονομολόγος)
Ψαλμός Ν 50
ALITHIA FM π.ΓΑΒΡΙΗΛ 11-9- 2011 ΑΓ.ΟΡΟΣ. Α΄