Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Κηρύγματα

 • Κήρυγμα Γ' εβδομαδος νηστειών

   

  ekklhsia orthodojiaΑγαπητοί μου αδελφοί,

  Η Εκκλησία μας υψώνει σήμερα στο μέσο των Ναών το Τίμιο και Ζωοποιό Ξύλο, τον  Σταυρό, και ψάλλει: «τον Σταυρόν Σου Προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν».

  Άπαξ δια παντός επάνω στο ξύλο του Σταυρού έπαθε ο απαθής την Θεότητα υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους.

  Ο επί του ξύλου της ατίμωσης θάνατος του Θεανθρώπου Ιησού είναι η ζωή των πιστών, διότι  δια του θανάτου του Ιησού Χριστού καταργήθηκε το κράτος του Διαβόλου, το κράτος της κακίας, του φθόνου και της απάτης.

  Έκτοτε, χωρίς την χάρη και την ευλογία του αγιασθέντος υπό του αίματος του Σωτήρος Χριστού Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο άνθρωπος θα είναι   αδύναμος να  αντιμετωπίσει  στις απατηλές ενέδρες του Διαβόλου και των αγγέλων αυτού που τον περικυκλώνουν

  Δια τον λόγο αυτό, η φιλόστοργος  Μητέρα πάντων ημών Εκκλησία ,υψώνει σήμερα το τρισμακάριστο Ξύλο, τον Ζωοποιό του Κυρίου Σταυρό στο μέσο της  Αγίας  και Μαγάλης  Τεσσαρακοστής  και καλεί τα πιστά παιδιά της να τον προσκυνήσουν και να ζητήσουν την χάρη και ευλογία του Σταυρωθέντος Ιησού Χριστού.

  Εάν οι άνθρωποι  δεν ατενίζουν με πίστη πάντοτε ζέουσα , ιδιαιτέρως αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το Ζωοποιό Ξύλο του Σταυρού, αποξενούνται  του υψηλού  προορισμού τους , που είναι η σωτηρία της πονεμένης ψυχής τους.

  Δυστυχώς, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι  τυρβάζουν  περί πολλών πραγμάτων και δεν ατενίζουν  με πίστη και δεν σηκώνουν  στους ώμους τους  με  αυταπάρνηση τον τετραμερή Σταυρό του Κυρίου ,ώστε παρ΄ Αυτού να αντλήσουν  δύναμη, ελπίδα και ζωή πνευματική.

  Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι της  πολυτάραχης  αυτής εποχής επιδίδονται περισσότερο και  προσβλέπουν  στα πρόσκαιρα και μάταια αγαθά του κόσμου τούτου  πού «σής  και βρώσις  αφανίζει και όπου  κλέπται διορίσσουσι και κλέπτουσι» και αδιαφορούν και δεν αγωνίζονται δια την σωτηρία της ψυχής τους.

  Η δύναμη της αυταπάρνησης παρέχει  την πλήρη σωτηρία της ψυχής του  κάθε ανθρώπου  ,γιατί  με την αυταπάρνηση, όπως την ορίζουν  οι αψευδείς λόγοι του Κυρίου Ιησού ,στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν …..και απαρνησάσθω  εαυτόν», ο άνθρωπος αποκόπτεται από τις κακές πράξεις και επιθυμίες, οι οποίες δηλητηριάζουν την ψυχή και την οδηγούν στο θάνατο τον πνευματικό.

  Ο Θεός Πατέρας έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο ,και  « εγένετο ο άνθρωπος ψυχήν ζώσαν» χωρίς να δεσμεύσει ο Δημιουργός  την ελευθερία του  άνθρωπου αλλά ελεύθερος  να  πορεύετα, εν Αγίω Πνεύματι ,ο άνθρωπος ὀλες τις ημέρες της ζωής αυτού και να πράττει το καλό, το αγαθό, το   ευάρεστο στο Θεό.

  Ω! πόση αξία, ηθική και τιμή έχει ο χριστιανός, ο οποίος απαρνείται τον εαυτό του και ακολουθεί τον Σωτήρα Χριστό. Ο άνθρωπος ο χριστιανός αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό και προσπαθεί δια της Εκκλησίας του να απαλλαγεί από τις κακίες, από τα μίση και τα πάθη που τον οδηγούν στη απώλεια τον θάνατο.

  Ο  χριστιανός απαρνούμενος το εγώ του, τον εαυτό του και εργαζόμενος το αγαθό, τω Θεώ . πληρούται  από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και λέγει εκείνο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος προς τους Γαλλάτας, «ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμοί Χριστός».

  Αγαπητοί μου αδελφοί,

  όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη της αρετής της αυταπάρνησης, διότι, δυστυχώς, κλίνουμε φυσικώς προς το κακό και τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Η φύση είναι κοινή σε όλους μας αν και κάθε ένας από εμάς έχει τον δικό του χαρακτήρα και διαφέρει ο ένας από τον άλλο.

  «Ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού», όμως εμείς πρέπει να απαρνηθούμε τα του κόσμου τούτου, πρόσκαιρα και απατηλά, και να σηκώσουμε στους ώμους μας τις αγαθές και σωτήριες εκείνες αρετές, την αγάπη, την σωφροσύνη, την υπομονή, την υπακοή, την ελεημοσύνη, και τότε, πραγματικά, το φορτίο μας θα είναι ελαφρύ σ΄αυτήν την ζωή αλλά και στην μέλλουσα.

  Η ζωή του κάθε ενός από εμάς είναι πάλη και αγώνας κατά της αμαρτίας του και  ψεύδους του κόσμου τούτου. Σήμερα παρά ποτέ άλλοτε κυριαρχεί στον κόσμο το κακό, η πλάνη, η απάτη, το ψεύδος, η κακία, η πονηρία, η φιλαργυρία, ο νεοπλουτισμός, η αδιαφορία, ο εγωισμός.

  Εμείς οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, δυστυχώς, είμαστε δούλοι της αμαρτίας, δούλοι των παθών μας και δεν θέλουμε να κατανοήσουμε ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι βραχύς, σήμερα είμαστε και αύριο φεύγουμε δια το ταξίδι το αιώνιο και «μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες άρτι»,  μας λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

  Αγαπητοί μου αδελφοί,

  Ο Ιησούς Χριστός ήλθε, ανέβηκε και έπαθε επάνω στον Σταυρό Του εκουσίως  δια την δική  μας  σωτηρία. ΄Ηλθε και έγινε  υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού και να εξαγοράσει τις  αμαρτίες μας ,γενόμενος λύτρο αντί πολλών με την Σταυρική Του θυσία,  «υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας»

  Το Εσφαγμένο αρνίο της Αποκαλύψεως ,ο Κύριος της Δόξης μας προσκαλεί στον υψηλό και σωτήριο αγώνα κατά της αμαρτίας ,των παθών και των επιθυμιών  και τέλος αφού απαρνηθούμε τον εαυτό μας, το εγώ μας να τον ακολουθήσουμε.

  Η σημαία του Κυρίου μας είναι αιματόβρεκτος, είναι σημαία αγώνων κατά της κακίας, κατά του μνησικάκου  Διαβόλου, ας την κρατήσουμε ψηλά και μάλιστα αυτές τις Άγιες ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δια να δυνηθούμε και να φθάσουμε και να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη και την Ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου, «Ου η χάρις και το άπειρον έλεος μετά πάντων ημών», αδελφοί μου. ΑΜΗΝ.

  Ο. Λ.Κ.Α. Π.

   


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι