Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Κηρύγματα

 • Κήρυγμα Κυριακής Β΄ Ματθαίου

  ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
  «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».

  Ο Κύριος της Δόξης Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, έγινε ανθρωπος «μορφήν δούλου αβών», δια να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο, πού είναι ο χωρισμός και η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό Πατέρα, τον Πλάστη και Δημιουργό του παντός. Έγινε άνθρωπος ο των όλων ποιητής και ως πνευματικός αλιεύς έρριψε τα δίκτυα του θείου λόγου Του στη μαινόμενη υπό της απιστίας και κακίας ανθρωποθάλασσα διά να ανασύρει από τον βυθό της το ανθρώπινο γένος.

  Γι΄ αυτό το μεγάλο και σωτήριο έργο Του ο Μέγας Ψαράς είχε την ανάγκη και την βοήθεια και τη συμμετοχή και ανθρωπίνων οργάνων και προς τούτο ετοίμασε τους πρώτους μαθητές Του, όπως ακούσαμε στην σημερινή ευαγγελική περικοπή.
  Ψαράδες στο επάγγελμα οι πρώτοι μαθητές του Μεγάλου Διδασκάλου. Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης. Η πρόσκληση είναι πρόσκληση θεία, αυτού του Παντοκράτορος Θεού, «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» και θα σας αποστείλω στους «εν σκότει και σκιά θανάτου» πορευομένους ανθρώπους, διά να
  τους φωτίσετε με το φώς της αλήθειας, με το φώς της αιωνίου ζωής.
  Οι απλοί και άδολοι ψαράδες της Τιβεριάδος ανταποκρίνονται στο θείο κάλεσμα και «αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτόν» και έγιναν μαθητές του Ιησού Χριστού, διδάχτηκαν, φωτίστηκαν, αναγεννήθηκαν, ενισχύθηκαν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγιναν οι θεοκήρυκες απόστολοι.
  Αυτοί οι πνευματοφόροι απόστολοι μετά την ανάσταση του Κυρίου εξήλθαν στον κόσμο διά να φέρουν στο ανθρώπινο γένος το φώς, την αλήθεια, την αγάπη, την δικαιοσύνη, την πίστη, την ζωή.
  Το έργο των θεοκηρύκων αποστόλων δεν ήταν μικρό και ευκαταφρόνητο, ήταν και είναι και θα είναι ανά τους αιώνες έργο μεγάλο και θαυμαστό. Διότι, οι απόστολοι μικροί και ασθενείς είχαν να παλέψουν με πολλά και ποικίλα εμπόδια, πλάνες και δεισιδαιμονίες και όμως επέτυχαν στην αποστολή τους.
  Οι άγιοι Απόστολοι νίκησαν τα πάντα με την δύναμη του εσταυρωμένου και αναστημένου Ιησού, τον Οποίο κήρυτταν, πίστευαν και αγαπούσαν χωρίς κανένα φόβο, διότι η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβο.
  Θριάμβευσαν και έφεραν πλήθη άπειρα, λαούς και έθνη στην χριστιανική μάνδρα και έγιναν οι αρραγείς θεμέλιοι λίθοι της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της μόνης πηγής σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, διότι, όπως πολύ σοφά μας λέγει ο Ἁγιος Κυπριανός, εκτός της Εκκλησίας του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία.
  Αυτή η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους έπρεπε να γίνει κτήμα όλων των ανθρώπων, της κάθε εποχής, δια της πίστεως και της αγάπης προς το Θεανδρικό πρόσωπο του θείου Λυτρωτή, ο Οποίος έκλινε ουρανούς και ήλθε στην γη δια να επαναφέρει τον άνθρωπο ξανά στους ουρανούς.
  Ο Κύριος προσκαλεί τους δώδεκα μαθητές του δια το σωτήριο έργο Του, και οι οποίοι, άκουσαν την πρόσκλησή Του και «αφέντες τα δίκτυα» με ζήλο και προθυμία ακολούθησαν Αυτόν· «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».
  Οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν μόνο υποσχέσεις και ελπίδες, και όμως αμέσως ακολούθησαν τον Ιησούν.
  Αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς ας ακούσουμε το κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού που μας καλεί δια των Αποστόλων Του, και των Αγίων Του να γίνουμε πιστά μέλη της Εκκλησίας Του, προκειμένου να βρούμε την σωτηρία της ψυχής μας ,της τόσο ταλαιπωρημένης από τους θορύβους του ματαίου τούτου κόσμου.
  Ας μην μένουμε ψυχροί και αδιἀφοροι στο μέγα κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού, αλλά μετά ζήλου και προθυμίας πολλής, τώρα που έχουμε ακόμα χρόνο, να πλησιάσουμε Αυτόν, που για μάς έκλινε ουρανούς και ήλθε στην γη, η άκρα ταπείνωσις, και με δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως να Του ζητήσουμε την σωτηρία της ψυχής μας.
  Ας μην αναβάλλουμε δια το απώτερο μέλλον την σωτηρία της ψυχής μας, διότι κανείς, μα κανείς δεν γνωρίζει το αύριο. Ας ακούσουμε, λοιπόν, την προτροπή του Κυρίου προς τους μαθητές του: «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων», και ας σπεύσουμε χωρίς αναβολή να γίνουμε και εμείς μέλη τίμια της
  Εκκλησίας Του δια την σωτηρία των ψυχών ημών.
  ΑΜΗΝ.
  Ο. Λ . Κ. Α .Π.

   


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι