Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Κηρύγματα

 • Κήρυγμα Κυριακής Γ' Ματθαίου (Περι Θείας πρόνοιας)

  Αγαπητοί μου αδελφοί,
  Ο Μέγας Διδάσκαλος,ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να φροντίζει διά το φθαρτό σώμα του καθώς και δια τα υλικά αγαθά του ματαίου τούτου κόσμου, αλλά δια την
  σωτηρία της ψυχής του και τα αιώνια αγαθά «ά ητοίμασε ο Κύριος τοις αγαπώσιν Αυτόν».

  Η ψυχή είναι πολύ ανώτερη από το σώμα, «τί γάρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;». Ο Πλάστης και Δημιουργός του παντός, λέγει ο των όλων Κύριος πλουσιοπάροχα φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού: «κοιτάξτε τά πετεινά πού πετούν στον αέρα και ίδετε ότι αυτά δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σε αποθήκες για τον χειμώνα, ή τον καιρό της στερήσεως, και όμως ο Πατέρας σας ο επουράνιος τα τρέφει. Εσείς, όμως, αξίζετε πολύ περισσότερα». Πολύ περισσότερο ο Θεός Πατέρας, μεριμνά και φροντίζει δια τούς ανθρώπους, δια τα παιδιά του, της κάθε εποχής, πού είναι τοτελειότερο των δημιουργημάτων Του.

   

  Ο Θεός είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων και δεν κάνει καμία μα καμία διάκριση, αλλά προνοεί δια όλα τα επί γης παιδιά Του: «τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους», και παρέχει τα αναγκαία δια την συντήρησή τους αγαθά πλουσιοπάροχα. Ζητά, όμως, από τους ανθρώπους, ζητά από τα παιδιά Του, τα κατά χάρη να έχουν πίστη στην πρόνοιά Του και να κάνουν καλή χρήση των ποικίλων δωρεών Του, ως καλοί οικονόμοι.

  Πολλοί, όμως, άνθρωποι, αγνώμονες, λησμονούν την αλήθεια αυτήν και στηριζόνται όχι στην αγαθότητα και την αγάπη του αγαθού Θεού Πατέρα, αλλά στις δικές μας ανθρώπινες δυνάμεις, και ζητούν πολλές φορές με δολίους τρόπους να πλουτίσουν, «πλούτου αδηλότητι», και να αυξήσουν την περιουσία τους σε βάρος των συνανθρώπων τους και μάλιστα χρησιμοποιούν πολλάκις μέσα δόλια, και αντεγκλήσεις δικαστικές.

  Δοσμένοι ψυχή τε και σώματι στα πρόσκαιρα και μάταια αγαθά του κόσμου τούτου, οι άνθρωποι αυτοί ,λησμονούν την φωνή του Θεού Πατέρα, πού είπε στον άφρονα πλούσιο: «άφρων, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, ά δε ητοίμασας τίνι έσται;».
  Οι άνθρωποι αυτοί σκληροί και σκληροτράχηλοι δεν πιστεύουν στην θεία πρόνοια και στηρίζονται όχι στην αγάπη και αγαθότητα του Θεού, αλλά στηρίζονται στην προσωπική τους ικανότητα, και πλούτου αδηλότητι και δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι, ο κόσμος αυτός είναι πρόσκαιρος και μάταιος και ότι υπάρχει ένα άλλος κόσμος, κόσμος ουράνιος, κόσμος αγγελικός.

  Η πίστη όμως των χριστιανών στην θεία πρόνοια, στην Πρόνοια του Θεού είναι ανεξάντλητος πηγή ενίσχυσης στον υψηλό και ιερό
  αγώνα της επιγείου ζωής τους και ανοίγει τον δρόμο δια την άλλη ζωή, την ζωή την ουράνιο. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι, η πίστη στην πρόνοια του Θεού Πατέρα, παρέχει στους χριστιανούς την δυνατότητα που θέλουν να γνωρίσουν τον Θεό Πατέρα να προετοιμαστούν να γίνουν τέλειοι χριστιανοί λουσμένοι από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος.

  Ο πιστοί και ενάρετοι χριστιανοί αγωνίζονται, αλλ΄ ενισχύονται, γίνονται ισχυροί αλλά βοηθιούνται από την πίστη ότι, ο Θεός διευθύνει
  τα πάντα και επομένως η αρετή θα θριαμβεύσει κατά της κακίας και δεν υποχωρούν προ των εμποδίων που αναφύονται σ’ αυτή την ζωή.
  « τοις αγαπώσι τον Θεόν παντά συνεργεί εις αγαθόν» λέγει στην προς τους Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος.
  Η πίστη στην Θεία Πρόνοια του Θεού προς τους ανθρώπους δεν επιδέχεται ουδεμία αμφισβήτηση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
  παρουσία του Κυρίου στην γη.

  Αγαπητοί μου αδελφοί,
  Είναι αλήθεια, ότι η πίστη στην θεία Πρόνοια του Θεού, η οποία καταγράφεται στην Αγία Γραφή και διδάσκεται από την Ιερά Παράδοση
  της Εκκλησίας μας είναι αναπόσπαστο μέρος της αληθούς θρησκείας, της οποίας ιδρυτής και θεμελιωτής είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς.
  Αυτή συντηρεί, και κυβερνά τον κόσμο, αυτή κατευθύνει τον άνθρωπο προς ωφέλεια και σωτηρία της ταλαιπωρημένης ψυχής του. Μέγιστο παράδειγμα έχουμε τον πολύαθλο Ιώβ, ο οποίος είχε την ακράδαντο πίστη και έλεγε « ότι ο Θεός είναι ζών αιωνίως και θα τον λυτρώσει από τις θλίψεις της ζωής του».

  Ας έχουμε, λοιπόν, αδελφοί μου, πίστη ακράδαντη και πεποίθηση στην πρόνοια του Θεού, η οποία πλουτίζει και ανυψώνει τον άνθρωπο
  από την γή στον ουρανό, εκεί που δεν υπάρχει ούτε λύπη ούτε στεναγμός αλλά ζωή χαράς και ευλογίας.

  ΑΜΗΝ
  Ο.Λ.Κ.Α.Π.

  Κεφάλαιο 6 (Ἐλεημοσύνη και Προσευχὴ εἰς τὰ κρυφά - Ἡ Κυριακὴ προσευχή - Ἡ νηστεία - Ὁ ἀληθινὸς θησαυρός - Φῶς καὶ σκοτάδι - Μέριμνα καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό)


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι