Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Κηρύγματα

 • Κυριακή των Αγίων Πατέρων

  «Εγὼ τους δοξάσαντάς με αντιδοξάσω»

  Αγαπητοί μου αδελφοί,
  Κυριακή των Αγίων Πατέρων και η επι γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία από περάτων έως περάτων της Οικουμένης συναθροισμένη ψάλλει με ύμνους και ωδές πνευματικές ´ « τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, τα πάγχρυσα στόματα του Θεού Λόγου. Νικαίας το καύχημα και οικουμένης το αγλάϊσμα Οι Αγιοι Πατέρες, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος μη φειδόμενοι κόπους, πόνους, κακουχίας, πανταχού παντού και πάντοτε με την κατά Χριστό ζωή τους, το παράδειγμά τους και την διδασκαλία τους διατράνωναν το Αναστάντα Ιησού, «Υιόν του Θεού, Ομοούσιον, και συναΐδιον, προ των αιώνων όντα». Ορθώς, λοιπόν, σήμερα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τιμά και ψάλλει «Την ετήσιον μνήμην σήμερον, των θεοφόρων πατέρων, των εκ πάσης της οικουμένης συναθροισθέντων, εν τη λαμπρά πόλει Νικαέων, των Ορθοδόξων τα συστήματα, ευσεβούντες πιστώς εορτάσωμεν».
  Οι ΄Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τίμησαν τα Άγια του Κυρίου Πάθη, ύμνησαν την Αγία Αυτού Ανάσταση, προσκύνησαν την Αγία Αυτού Ανάληψη, δόξασαν το Άγιο και προσκυνητό Όνομά Του και δογμάτισαν το Θεανδρικό Αυτού πρόσωπο.
  Με την διδασκαλία τους κατατρόπωσαν του θεομάχου Αρείου την διδασκαλία, και τον Χριστό Μονογενή Υιό του Πατρός τρανώς ωμολόγησαν, και ο δωροδότης Κύριος τους δοξάσαντας αυτόν αντεδόξασε και στεφάνωσε με το αμαράντινο της δόξης στεφάνι.
  Δια όλους λοιπόν και δι ένα έκαστο των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων Πατέρων είναι δυνατό να λεχθεί άριστα εκείνο, το υπό του Κυρίου λεχθέν «Πάτερ ους δέδωκάς μοι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απώλετο, ειμή ο υιός της απωλείας», και το οποίον οι άγιοι Πατέρες τήρησαν αλώβητο, ακέραιο, μη δεχόμενο τροπή υφιρμών η διαίρεση Ετσι δια τους πιστούς η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας είναι
  ανεξάντλητος πηγή, είναι ο ανόθευτος κρουνός της θεολογίας, την οποία θεολογία πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει και Ομολογεί Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο.
  Οι Άγιοι Πατέρες αληθινοί ποιμένες και διδάσκαλοι εθεολόγησαν, όπως μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «αλιευτικώς και όχι αριστοτελικώς, πνευματικώς, αλλ΄ ού κακοπραγματικώς, εκκλησιαστικώς, αλλ΄ ού αγοραίως, ωφελίμως, αλλ΄ ου επιδεικτικώς».
  Και σήμερα σ’ αυτή την παγκοσμοποιημένη εποχή των πολλαπλών θεωριών και εξελίξεων οι διάδοχοι αυτών, πού θεία χάριτι ενεπιστεύθη σ΄αυτούς η πανσθενής του Κυρίου βουλή, την διαποίμανση του λογικού Αυτού ποιμνίου πρέπει να διδάσκουν, να επαγρυπνούν, να ενεργούν και να προσέχουν ως άγρυπνοι φύλακες. Πρέπει αδιαλείπτως να διδάσκουν, εν λόγοις και έργοις, να επαγρυπνούν, να ενεργούν και να προσέχουν έχοντες αναπεπταμένες τις κεραίες του πνεύματός και εν γρηγόρσει πάντοτε και τοὐτο γιατί λύκοι βαρείς επιδιώκουν, παντί τρόπω, να εισέλθουν στην αγία μάνδρα και να θύσουν και να απολέσουν.
  Το σκεύος της εκλογής ,ο των Εθνών Απόστολος Παύλος παραγγέλλει και λέγει «προσέχετε ουν ευατοίς και παντί τω ποιμνίω, εν ω το πνεύμα το ΄Αγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Θεού ην περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος».
  Έργο και καθήκον λοιπόν του Επισκόπου, του Ιερέως, του Θεολόγου καθηγητή, του δασκάλου, του παιδαγωγού - κατά αυτή την εποχή που πολλές ανθρώπινες θεωρίες λέγονται και ακούγονται περί πίστεως, περί Ορθοδοξίας, περί Εκκλησίας - είναι να καλλιεργήσουν στις ψυχές των πιστών την ακραιφνή διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας μας.
  Αλλά και ο χριστιανικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι και αυτός έχει καθήκον ιερό να συμβάλει στο έργο της σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Ότι και αυτός πρέπει εν παντί και πάντοτε να διαπράττει το αυτό έργο του ανθρώπου και τούτο διότι κλήρος και Λαός αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, Κλήρος και Λαός συγκροτούν τον θεσμό της Εκκλησία .Κλήρος και Λαός είναι ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό.
  Κλήρος και Λαός συνιστούν και συγκροτούν μία πνευματική οικογένεια, που αυτής της πνευματικής οικογένειας Γενάρχης και Πατέρας και Κηδεμόνας είναι εν ουρανοίς Θεός, παρά του οποίου πάσα δόσης αγαθή και πάν δώρημα τέλειο.
  Εφ όσο λοιπόν Κλήρος και Λαός συνιστούν μία και την αυτή οικογένεια, την χριστιανική οικογένεια πρέπει και ο λαός να υπακούει μετά προθυμίας στην θεία διδασκαλία και να φυλάσσει ως κόριν οφθαλμού τις εντολές του Θεού, να έχει πίστη τελεία, πίστη ορθή και ενεργουμένη δια καλών έργων.
  Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτής της εποχής είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από τις του βίου ηδονές και ζητά να μάθει την αλήθεια, ζητά να γνωρίσει τον Χριστό.
  Η χριστιανική αλήθεια βρίσκεται στην διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας πού είναι πηγή ανεξάντλητος, είναι ανόθευτος και πάντοτε η αυτή. Αυτή την αλήθεια διδάσκει σήμερα η σημερινή εορτή και αυτή οφείλουμε κλήρος και λαός να πράξουμε μετά προθυμίας και αγάπης ενωμένοι εν τω συνδέσμω της αγάπης.
  ΄Ετσι ο κατ΄ εικόνα Θεού άνθρωπος αφού γνωρίσει δια της αληθινής διδασκαλίας το φώς, την αλήθεια, την ζωή, θα γνωρίσει και Αυτόν τον αληθινό Θεό, και τότε θα γίνει μέτοχος της ουρανίου Αυτού βασιλείας.
  «Εγώ τους δοξάσαντάς με αντιδοξάσω».

  ΑΜΗΝ
  Ο.Λ.Κ.Α.Π.


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι