Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία εις τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό

  Μικρή περίληψη ομιλίας 11 Εις τον Τίμιον Σταυρόν, την Κυριακήν της Σταυροπροσκυνήσεως Την ημέραν αυτήν εορτάζεται ο Σταυρός προ του Σταυρού· αυτή είναι προτύπωσις της πραγματικής εορ­τής του Σταύρου, κατά την 14 Σεπτεμβρίου, και το εορταζόμενον γεγονός είναι προτύπωσις του Σταύρου του Χριστου. Ο Σταυρός είναι αιώνιον φαινόμενον και κανείς ποτέ δεν συνεφιλιώθη με τον Θεόν χωρίς την δύναμιν του Σταύρου. Διότι ο Σταυρός του υπήρχε πάντοτε ως προτύπωσις και προαγγελία του Σταύρου του Κυρίου. Προϋπήρχεν αναμέσον των προπατόρων, ενεργών εις αυτούς το μυστήριον του Σταυρού... Το μυστήριον του Σ...

 • Κήρυγμα Γ' εβδομαδος νηστειών

    Αγαπητοί μου αδελφοί, Η Εκκλησία μας υψώνει σήμερα στο μέσο των Ναών το Τίμιο και Ζωοποιό Ξύλο, τον  Σταυρό, και ψάλλει: «τον Σταυρόν Σου Προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν». Άπαξ δια παντός επάνω στο ξύλο του Σταυρού έπαθε ο απαθής την Θεότητα υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ο επί του ξύλου της ατίμωσης θάνατος του Θεανθρώπου Ιησού είναι η ζωή των πιστών, διότι  δια του θανάτου του Ιησού Χριστού καταργήθηκε το κράτος του Διαβόλου, το κράτος της κακίας, του φθόνου και της απάτης. Έκτοτε,...

 • Κήρυγμα Κυριακής Β' Νηστειών

    «Τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου» Αγαπητοί μου  αδελφοί, Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, της Δευτέρας Κυριακής των νηστειών, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας καταγράφει το θαύμα της θεραπείας του Παραλυτικού της Καπερναούμ. Ο άνθρωπος αυτός, δυστυχής και ταλαίπωρος, βρίσκεται καθηλωμένος στο κρεβάτι του πόνου και στην στρωμνή των κακώσεων. Ο δυστυχής αυτός άνθρωπος, η εικόνα του Θεού Πατρός δεν ήταν παράλυτος μόνο στο σώμα, αλλά ήταν και παράλυτος και στην ψυχή. Η εικόνα του Θεού Πατρός διπλά τετραυματισμένη στο σώμα και στη ψυχή και ζητά την σωτηρία του. Το βλέμμα του Μεγάλου Ιατρού της...

 • Κυριακής Ε' Λουκά (Επιστροφή του ασώτου)

    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΛΟΥΚ. Ε΄, 11-32) Κυριακή 12η Φεβρουαρίου 2012   Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀπεικονίζει τὸ δρᾶμα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Γιὰ τὴν περικοπὴ αὐτὴ εἶπαν ὅτι, ἂν ὑποτεθῆ πὼς χάνονταν ὅλα τὰ Εὐαγγέλια καὶ σωζόταν αὐτή, θὰ ἦταν ἀρκετὴ αὐτὴ καὶ μόνο ἡ παραβολὴ νὰ ἀποδείξη ὅτι αὐτὸς ποὺ τὴν εἶπε δὲν εἶναι ἄνθρωπος ἁπλὸς ἀλλὰ εἶναι ὁ Θεός. Μόνο ἕνας Θεὸς μποροῦσε μὲ τόσο λίγες λέξεις νὰ παραστήση ὅλη τὴν ἱστορία μας.   Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ εἶναι παρμένη ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ ζωή. Ἕνας πατέρας εἶχε δύο γυιούς. Ὁ νεώτερος ζήτησε ἀπὸ τὸν πατέρα τὸ μερίδιο ποὺ τοῦ ἀναλογ...

 • Αρχή Τριωδίου: Κήρυγμα Κυριακής ΙΗ΄ Λουκά - Τελώνου και Φαρισαίου

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ΛΟΥΚ. ΙΗ΄, 10-14) Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀνοίγει τὸ Τριώδιο. Τί σημαίνει Τριώδιο; Τριώδιο, θὰ πῆ κάποιος ποὺ δὲν συχνάζει στὴν ἐκκλησία, εἶναι μιὰ περίοδος ποὺ ὁ ἄνθρωπος ξεσκάει. Χοροὶ, τραγούδια, ξεφαντώματα, καρναβάλια· αὐτὸ σημαίνει Τριώδιο. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι τὸ Τριώδιο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας του· αὐτὸ εἶναι τὸ τριώδιο τοῦ διαβόλου, τὸ ἀντι-Τριώδιο. Τί εἶναι λοιπὸν Τριώδιο; Τριώδιο εἶναι μία ἁγία περίοδος 70 ἡμερῶν. Μία περίοδος ποὺ ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, τὸ μεγάλο αὐτὸ σχολεῖο τοῦ Θεοῦ, προσπαθεῖ νὰ προετοιμάση τοὺς μαθητάς της γιὰ νὰ ἑορτάσο...

 • Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Διόρθωση καί σωτηρία τοῦ ἀρχιετελώνη Ζακχαῖου (ΙΕ΄ Λουκᾶ)...

  2. Ἂς ἰδοῦμε λοιπὸν τὰ σχετικὰ μὲ αὐτὸν κατὰ τὴ διήγησι. «Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἰησοῦς ἀφοῦ εἰσῆλθε διερχόταν τὴν Ἱεριχώ. Ποιὸν ἐκεῖνο καιρό; Ὅταν ἐκαθάρισε τοὺς λεπρούς, ὅταν ἐφώτισε τοὺς τυφλούς, ὅταν διὰ τῆς σχετικὰ πρὸς αὐτοὺς φήμης μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους προσείλκυσε καὶ τὸν Ζακχαῖο πρὸς τὸν πόθο τῆς θέας του. «Ἀφοῦ λοιπὸν εἰσῆλθε ὁ Ἰησοῦς διερχόταν τὴν Ἱεριχῶ»• ὄχι δὲ μόνο τὴν Ἱεριχώ, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἰουδαία διερχόταν ὁ Κύριος, καὶ τὴ Γαλιλαία καὶ γενικῶς τὴ γῆ. Διότι δὲν ἦλθε ἐδῶ γιὰ νὰ παραμείνη σωματικῶς, ἂν καὶ ἔλαβε τὸ σῶμα σὰν τὸ δικό μας ὑπὲρ ἠμῶν, ὅπως εὐδόκησε, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ διέλθη...

 • Κήρυγμα Κυριακής ΙΑ' Ματθαίου 28 Αυγούστου 2011: Ο Ελεήμων Θεός και οι ανελεήμονες άνθρωποι ...

  Αναγνώσματα: Απόστολος: Α΄ Κορ. θ΄,2 – 12. Ευαγγέλιο: Ματθ. ιη΄, 23 – 35(Εωθινόν 11ο,Ήχος β΄)Ο Ελεήμων Θεός και οι ανελεήμονες άνθρωποιΣτο τελευταίο Κυριακάτικο Ευαγγελικό ανάγνωσμα του εκπνέοντος Εκκλησιαστικού έτους, αγαπητοί μου, ο Χριστός, απαντώντας σε ερώτηση του Πέτρου σχετικά με τα όρια της συγχωρητικότητας προς τους ανθρώπους που μάς αδικούν, προσφέρει μία μοναδική διδαχή ζωής και σωτηρίας. Η Βασιλεία των ουρανώνμοιάζει με έναν βασιλιά, ο οποίος θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Εμφανίστηκε, λοιπόν, μπροστά του κάποιος που τού χρωστούσε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο βασ...

 • Η έννοια της πίστης (Κήρυγμα Κυριακής Ι΄ Ματθαίου 21-08-11)

  Αναγνώσματα: Απόστολος: Α΄ Κορ. δ΄,9 – 16. Ευαγγέλιο: Ματθ. ιζ΄, 14 – 23 (Εωθινόν 10ο,Ήχος α΄)Μπροστά σε ένα ανθρώπινο δράμα βρίσκεται ο Κύριός μας, αδελφοί μου Χριστιανοί, όπως διηγείται το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ένας τραγικός πατέρας πλησιάζει και Τον παρακαλεί να θεραπεύσει το παιδί του, το οποίο υποφέρει, ευρισκόμενο υπό την επήρεια δαιμονικών δυνάμεων. Ο άνθρωπος αυτός εκφράζει το παράπονό του για το γεγονός ότι οδήγησε το παιδί του και ενώπιον των Μαθητών, οι οποίοι, όμως, δε μπόρεσαν να το λυτρώσουν από την δύναμη του σατανά. Ο Κύριος ήλεγξε την ελλειμματική πίστη τόσο του πατέρ...

 • Τα γνωρίσματα της προσευχής (Κήρυγμα Κυριακής Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 14-08-11)

  Αναγνώσματα: Απόστολος: Α΄ Κορ. γ΄,9 – 17. Ευαγγέλιο: Ματθ. ιδ΄, 22 – 34(Εωθινόν 9ο,Ήχος πλ.δ΄) Τα γνωρίσματα της προσευχήςΜετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων, αδελφοί μου, όπως διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο σημερινό Αγιογραφικό ανάγνωσμα, ο Ιησούς προέτρεψε τους Μαθητές Του να περάσουν, με το πλοιάριό τους, στην απέναντι όχθη, έως ότου Εκείνος διαλύσει τα πλήθη. Ακολούθως, ανέβηκε στο όρος για να επιδοθεί στην προσευχή. Όταν, όμως, βράδιασε διαπίστωσε ότι οι μαθητές κινδύνευαν από τα κύματα της θάλασσας και έσπευσε, περπατώντας πάνω στα νερά, να τους βοηθήσει και να τους ε...

 • Κήρυγμα Κυριακής Η' Ματθαίου (07/08/2011)

  Αναγνώσματα: Απόστολος: Α΄ Κορ. α΄,10 – 17. Ευαγγέλιο: Ματθ. ιδ΄, 14 – 22 (Εωθινόν 8 ο ,Ήχος βαρύς) Η Ευλογία Πληροφορηθείς τον αποκεφαλισμό του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου ο Κύριός μας, αγαπητοί μου Χριστιανοί, αναχώρησε σε τόπο έρημο, όπως διηγείται το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής. Μόνο που και εκεί Τον ακολούθησε ο λαός, προκειμένου να γίνει μέτοχος της διδασκαλίας Του, αλλά και των θαυματουργικών Του επεμβάσεων. Και πράγματι, ο Χριστός σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους και θεράπευσε όλους τους αρρώστους. Οι Μαθητές, βλέποντας ότι βράδιασε, Τον προέτρεψαν να απολύσει τους όχ...

 • Κήρυγμα Κυριακής Ζ' Ματθαίου (31/7/2011)

  Αναγνώσματα: Απόστολος: Ρωμ. ιε΄,1 – 7. Ευαγγέλιο: Ματθ. θ΄, 27 – 35 (Εωθινόν 7 ο ,Ήχος πλ. β΄) Ο φαρισαϊσμός Έχουμε μιλήσει και άλλοτε, αγαπητοί μου Χριστιανοί, για την αλαζονική και υποκριτική στάση των Φαρισαίων, του θρησκευτικού δηλ. κατεστημένου της εποχής του Χριστού, έναντι του Θεανθρώπου. Θα επανέλθουμε στα θλιβερά πρόσωπά τους, γιατί, στο σημερινό Ευαγγελικό απόσπασμα, ξεπερνούν κάθε προηγούμενο κακότητας και συκοφαντίας έναντι του Κυρίου. Ο Χριστός συναντά δύο άνδρες τυφλούς, οι οποίοι ικετεύουν να τους θεραπεύσει. Εκείνος αναζητά τα ίχνη της πίστης τους στην δύναμή Του και, όταν...

 • Κήρυγμα Κυριακής Στ' Ματθαίου (24/7/2011)

    ΚΥΡΙΑΚΗ Στ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (24/7/2011) Αναγνώσματα: Απόστολος: Ρωμ. ιβ΄,6 – 14. Ευαγγέλιο: Ματθ. θ΄, 1 – 8 (Εωθινόν 6ο,Ήχος πλ. α΄) Αμαρτία: η πνευματική παραλυσία Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί μου, γίνεται μία σαφής σύνδεση της έννοιας της σωματικής παράλυσης με την αμαρτία. Οδηγούν ενώπιον του Χριστού έναν παραλυτικό και Εκείνος, διαβλέποντας την εσωτερική του πίστη, αντί να τον θεραπεύσει ευθύς εξαρχής, τού συγχωρεί τις αμαρτίες. Και αναρωτιέται κανείς, ποιά σχέση μπορεί να έχει το γεγονός της σωματικής παράλυσης με το γεγονός της αμαρτίας; Ας δούμε, όμως, τί είναι παράλυση; Ε...

 • Κήρυγμα Κυριακής Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

  Αναγνώσματα: Απόστολος: Τίτ. γ΄,8 – 15. (Εωθινόν 5ο,Ήχος δ΄) Ευαγγέλιο: Ματθ. ε΄, 14 – 19. Το διαχρονικό Πατερικό φως «Φως του κόσμου» χαρακτήρισε ο Κύριος τους Μαθητές Του, αλλά και τα μέλη της Εκκλησίας Του, τους Χριστιανούς, κατά την περίφημη Επί του Όρους ομιλία Του, απόσπασμα της οποίας, αδελφοί μου, ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική διήγηση. Είναι το φως που εκχέεται από τον Λόγο του Θεού, από την ειρήνη και την δικαιοσύνη που επαγγέλλεται ο Ιησούς Χριστός, από την προοπτική της σωτηρίας που μας χάρισε με το Πάθος και την Ανάστασή Του. Αυτό το φως πρέπει να λάμπει διαρκώς στον κόσμο,...

 • Κήρυγμα Κυριακής Γ' Ματθαίου (Περι Θείας πρόνοιας)

  Αγαπητοί μου αδελφοί,Ο Μέγας Διδάσκαλος,ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να φροντίζει διά το φθαρτό σώμα του καθώς και δια τα υλικά αγαθά του ματαίου τούτου κόσμου, αλλά δια τηνσωτηρία της ψυχής του και τα αιώνια αγαθά «ά ητοίμασε ο Κύριος τοις αγαπώσιν Αυτόν». Η ψυχή είναι πολύ ανώτερη από το σώμα, «τί γάρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;». Ο Πλάστης και Δημιουργός του παντός, λέγει ο των όλων Κύριος πλουσιοπάροχα ...

 • Κήρυγμα Κυριακής Β΄ Ματθαίου

  ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».Ο Κύριος της Δόξης Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, έγινε ανθρωπος «μορφήν δούλου αβών», δια να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο, πού είναι ο χωρισμός και η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό Πατέρα, τον Πλάστη και Δημιουργό του παντός. Έγινε άνθρωπος ο των όλων ποιητής και ως πνευματικός αλιεύς έρριψε τα δίκτυα του θείου λόγου Του στη μαινόμενη υπό της απιστίας και κακίας ανθρωποθάλασσα διά να ανασύρει από τον βυθό της το ανθρώπινο γένος. ...

 • Χαρακτηριστικά τοῦ πνευματικά ὑγιοῦς ἀνθρώπου (Γ΄)(mp3)

  Π. Σάββας 2011-06-04_ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ_3ο ΜΕΡΟΣ_(ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ) Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 4-06-11 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία). ...

 • Κυριακή των Αγίων Πατέρων

  «Εγὼ τους δοξάσαντάς με αντιδοξάσω»Αγαπητοί μου αδελφοί,Κυριακή των Αγίων Πατέρων και η επι γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία από περάτων έως περάτων της Οικουμένης συναθροισμένη ψάλλει με ύμνους και ωδές πνευματικές ´ « τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, τα πάγχρυσα στόματα του Θεού Λόγου. Νικαίας το καύχημα και οικουμένης το αγλάϊσμα Οι Αγιοι Πατέρες, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος μη φειδόμενοι κόπους, πόνους, κακουχίας, πανταχού παντού και πάντοτε με την κατά Χριστό ζωή τους, το παράδειγμά τους και την διδασκαλία τους διατράνωναν το Αναστάντα Ιησού, «Υιόν του Θεού, Ομοούσιον...

 • Ἡ φαντασία καί ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν(mp3)

  Π. Σάββας 2010-06-06_ΦΑΝΤΑΣΙΑ-ΓΟΝΕΙΣ-ΠΑΙΔΙΑ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 6-06-10 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ(δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).   Περισσότερα......

 • Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν στό σχολεῖο(mp3)

  Π. Σάββας 2011-05-22_Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ) Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 22-05-11 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία). Περισσότερα......

 • Οἱ αἰσχροί λογισμοί καί ἡ ἀντιμετώπισή τους(mp3)

  Π. Σάββας 2009-03-21_ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ_ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΧΡΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-03-09 (Συνάξεις ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία). Περισσότερα......

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Επόμενη
 • >>

Δημοφιλη αρθρα

Λογοι

Βιντεοθηκη

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ρόδου Κύριλλος
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS ΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Ψαλμός Ν 50
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!
ALITHIA FM ΑΓ.ΟΡΟΣ π.ΓΑΒΡΙΗΛ 11-9-2011. Β΄
Το πολυτεχνείο ΖΕΙ; Τι λέει ο κόσμος...