Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Κήρυγμα επί του Ευαγγελίου της Κυριακής Ι' Λουκά

  «και πάς ο όχλος έχαιρεν επί πάσι τοις ενδόξοις τοις γενομένοις υπ΄ αυτού» . Αγαπητοί μου αδελφοί, Ο πλήρης αγάπης οι&ka...

 • Κήρυγμα επί του Ευαγγελίου της Κυριακής ΙΓ' Λουκά

  «Διάδος πτωχοίς και  έξεις θησαυρόν εν ουρανώ και δεύρον ακολούθει μοι» Αγαπητοί  μου αδελφοί, Στην σημερινή  ε&upsi...

 • Κήρυγμα επί των Εισοδίων της Θεοτόκου

  ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 21.11.2010 «Μεγάλυνον, ψυχήν μου την προσενεχθείσαν εν τω Ναώ Κυρίου και ευλογηθείσαν χερσίν τω&n...

 • Κήρυγμα Κυριακής Η' Λουκά

  «πορεύου και εσύ ποίει ομοίως»Αγαπητοί μου  αδελφοί, «Το πορεύου  και εσύ ποίει ομοίως» που είπε ο Μέγας Διδάσκαλος σε εκείνο τον νομικό  περικλείει και διδάσκει ανά  τους αιώνες  την μεγάλη αρετή της αγάπης, της  αγάπης  προς  πάντα άνθρωπο.Η διδασκαλία της  σημερινής  ευαγγελικής  περικοπής του καλού Σαμαρείτη, πάντοτε   επίκαιρος, επαναφέρει  στην μνήμη του κάθε πιστού την φοβερή εκείνη και σκληρή εικόνα του  πεσόντος στους ληστές ανθρώπου, ο οποίος μέσα στο πόνο του, την μοναξιά του, την απελπισία του, αγωνιωδώς ζητούσε βοήθεια. ...

 • Το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Κυριακης ΄Ζ Λουκά

  «Η πίστις  σου σέσωκέ σε, πορεύου εις  ειρήνην» Αγαπητοί μου αδελφοί, Στην ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμ&e...

 • Το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Κυριακης Έ Λουκά

  «και επί πάσι τούτοις μεταξύ ημών και υμών  χάσμα μέγα εστήρικται» Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Ο πλούσιος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, πορφυροστόλιστος και σαρκικός άνθρωπος, «ηυφραίνετο καθ΄ημέραν λαμπρώς», ενώ ο πτωχός Λάζαρος δεν είχε πού την κεφαλήν κλίνη, ασθενής, πεινασμένος, πονεμένος, εθεωρείτο από τους ανθρώπους ως ζώο  ακάθαρτο  και περιφρονημένο. Οποία κοινωνική αντίθεση μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων· όμως πέθαναν και οι δύο. Πέθανε ο πτωχός Λάζαρος και υπό των αγίων αγγέλων οδηγήθηκε στους κόλπους του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και πέθανε και ο πλούσιος και ετάφη, πού; ...

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Επόμενη
 • >>