Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Η αξία της ταπεινώσεως στην θεραπεία της ψυχής

  «Πτωχή τω πνεύματι»(Ματθ. 5, 2) είναι εκείνη η ψυχή, η οποία γνωρίζει καλά τα τραύματά της, όπως επίσης και το σκοτάδι των παθών, που την περικυκλώνει, και ζητά συνεχώς τη λύτρωση από τον Κύριο. Η ψυχή αυτή υπομένει τους κόπους και δεν χαίρεται με κανένα γήινο αγαθό, αλλά αναζητά μόνο τον καλό Γιατρό και έχει πεποίθηση στη θεραπεία Του. Με ποιο τρόπο λοιπόν η τραυματισμένη αυτή ψυχή θα γίνει ωραία και ευπαρουσίαστη και κατάλληλη να ζήσει μαζί με το Χριστό; Πώς αλλιώς, παρά όπως ήταν έτσι που πλάσθηκε εξαρχής και με την σαφή επίγνωση των τραυμάτων της και της φτώχειας της; Γιατί αν δεν ευ...

 • Να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο…

  Φροντίστε, όσο μπορεί ο καθένας, να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με το Θεό. Και, για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους Πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρο...

 • Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου! – Don’t be introvert

  Όσο κλεινόμαστε, τόσο κλείνουμε τα μάτια της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Ανοίξου φίλε μου. Μίλα στο Θεό μέσα απ’ την προσευχή.  Βρες έναν πνευματικό άνθρωπο και συζήτησε μαζί του. Στην εκκλησία είμαστε όλοι μαζί ένα σώμα. Δεν χωράνε μοναξιές εκεί. Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη και έμεινε συνεχώς μόνος του, απομονωμένος να προσεύχεται. Κάποτε, ήρθε και εντάχτηκε στην κοινωνία της εποχής του. Μίλησε με τους ανθρώπους. Τους άκουσε. Τους συμπόνεσε. Έτσι πρέπει κι εμείς. Να μην κλεινόμαστε. Να ανοιγόμαστε. Μια ψυχή που ανοίγεται με διάκριση, είναι ψυχή που έχει αγάπη. Μια τέτοια ψυχή έχει...

 • Μέγας Αθανάσιος: Γιατί οι άνθρωποι πίστευσαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού...

  Γιατί οι άνθρωποι πίστευσαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενώ τον έβλεπαν σαν άνθρωπο; Μια σύντομη απάντηση δίνει ο Μέγας Αθανάσιος στο έργο του Περί Ενανθρωπήσεως, παραγ. 15: «Επειδή οι άνθρωποι απεμακρύνθησαν από την ορθήν αντίληψιν περί Θεού και είχον εστραμμένα προς τα κάτω τα μάτια, σαν να είχον βυθισθεί εις βυθόν, ανεζήτουν τον Θεόν εις την δημιουργίαν και τα αισθητά, κατεσκεύασαν ως θεούς των ανθρώπους θνητούς και δαίμονας˙ διά τούτο ο φιλάνθρωπος και κοινός Σωτήρ όλων, ο Λόγος του Θεού, λαμβάνει διά τον εαυτόν του σώμα, και με τους ανθρώπους ως...

 • Τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας. Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

  Χρειάζεται μεγάλος ἀγώνας, γιατί τά πάθη ἔχουν μεγάλη δύναμη. Μέ τή χάρη ὅμως  τοῦ Θεοῦ θά νικήσει ὁ γενναῖος ἀθλητής πού ἀγωνίζεται μ’ ὅλες τίς δυνάμεις του.Ὁ σωματικός κόπος καί ἡ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν φυλᾶνε τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ. Ἀκόμη χρειάζεται καί πολλή προσευχή, ὥστε νά ἐπισκιάσῃ τόν ἀγωνιστή ἡ Θεία Χάρη. Γιά ν’ ἀποκτήσῃ κανείς τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρειάζεται μεγάλος πνευματικός ἀγώνας, γιατί εὔκολα παρασύρεται ὁ ἄνθρωπος στό κακό καί χάνει σέ μιά στιγμή αὐτό πού ἀπέκτησε ὕστερα ἀπό μεγάλους ἀγῶνες.. Στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει τό καλό καί τό κακό. Ἀπό τόν ἀγῶνα τό δι...

 • Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Πεύσεις και αποκρίσεις (Ερώτηση 5)

  ΕΡΩΤΗΣΗ Ὁ Γρηγόριος ὁ θεολόγος ἀναφέρει στὸ λόγο του γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ ὅτι οἱ ἀπόστολοι ἔχουν λάβει τὴν τελειότητα μὲ τρία πρὸς αὐτοὺς χαρίσματα· πρῶτον, μὲ τὴ θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν καὶ τὴν φυγάδευση τῶν δαιμόνων· δεύτερον, μὲ τὸ ἐμφύσημα σ' αὐτοὺς μετὰ τὴν ἀνάσταση, καὶ τρίτον, μὲ τὸ ἴδιο τὸ Πνεῦμα πού ἦρθε οὐσιωδῶς μὲ τὴ μορφὴ πύρινων γλωσσῶν. Γι' αὐτὸ ἐρωτῶ, πῶς, ἂν γίνει κανένας ἰσόβαθμος στὴν ἀρετὴ μὲ τοὺς ἀποστόλους, μπορεῖ νὰ λάβει τὰ χαρίσματα πού προαναφέρθηκαν καὶ πῶς πρέπει νὰ ἐννοήσομε τὸ "οὐσιωδῶς". Παρακαλῶ νὰ ἑρμηνευθοῦν ὑπὸ μορφὴ παραδειγμάτων. ΑΠΟΚΡΙΣΗ Εἶναι δυνατὸ κι...

 • Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

  Ἡ ἁπλότητα εἶναι ἕνας δρόμος πού ὁδηγεῖ στή φιλοσοφημένη ζωή. Κανένας δέν εἶναι τόσο καλός καί ὡραῖος στήν ψυχή ὅσο ὁ ἁπλός. Τί ζητᾶ, ἀδελφέ, ἀπό σένα ὁ Θεός, ἐκτός ἀπό τήν σωτηρία σου; Ἐάν ὅμως ἐσύ ἀμελεῖς καί δέν θέλεις νά σωθῆς καί νά βαδίσης τάς εὐθείας ὁδούς τοῦ Θεοῦ καί τίς ἐντολές Του δέν θέλεις νά τηρῇς, φονεύεις τόν ἑαυτό σου καί τόν βγάζεις ἔξω ἀπό τόν οὐράνιο νυμφῶνα. Ἐάν κάποιος ἄνθρωπος ἀδικεῖται, δέν εἶναι ὠφέλιμο γιά τήν ψυχή σου, νά μήν ὑπερασπίζεσαι τό δίκαιό του. Ὅταν τώρα προσβάλωνται οἱ θεῖοι νόμοι, ἄν σιωπήσεις καί ἀδιαφορήσεις, ποιᾶς τιμωρίας δέν θά γίνης ἄξιος; ...

 • Ὁ Μέγας Ἀντώνιος καί ὁ κυνηγός.

  Διάκρισις εἶναι ἡ ἱκανότης νά διακρίνῃ κανείς τήν ἀλήθεια, νά κρίνῃ μέ δικαιοσύνη, ν’ ἀποφασίζῃ καί νά ἐνεργῇ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον.Κατά τόν Μέγα Ἀντώνιο εἶναι ἡ μεγίστη τῶν ἀρετῶν, διότι ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Κατά τόν ὅσιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος εἶναι “ἡ τοῦ Θείου Θελήματος ἀσφαλής κατάληψις ἐν παντί καιρῷ καί τόπῳ καί πράγματι..., σκοτίας λύχνος, πεπλανημένων ἐπάνοδος, μυωπαζόντων φωτισμός”. Στοιχειώδη διάκρισι ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θολώνει ὅμως καί σκοτίζεται μέ τά διάφορα πάθη. Ἐνῶ λεπτύνεται καί φωτίζει μέ τήν πνευμ...

 • Μέγας Αντώνιος, «Σε όποιον ο νους υγιαίνει, σε αυτόν δεν είναι αναγκαία τα γράμματα»...

  Απόσπασμα από τον Βίο του αγίου Αντωνίου του Μεγάλου που συνέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος «Κάποτε λοιπόν δύο φιλόσοφοι ήλθαν προς αυτόν, ειδωλολάτρες, που νόμιζαν ότι μπορούν να ελέγξουν τον Αντώνιο. Ήταν στο όρος το έξω. Ο Αντώνιος κατάλαβε ποιοί άνθρωποι είναι όταν τους είδε και εξήλθε προς αυτούς και είπε με διερμηνέα: “Γιατί τόσο πολύ κοπιάσατε να έλθετε, ω φιλόσοφοι, προς ανόητο άνθρωπο;” Όταν είπαν αυτοί ότι δεν είναι ανόητος, αλλά και πολύ φρόνιμος, είπε προς αυτούς: “Αν μεν προς ανόητο ήλθατε, περιττός ο κόπος σας. Αν όμως θεωρείτε ότι είμαι φρόνιμος, να γίνετε όπως είμαι εγώ. Επειδή ...

 • Δεσπότην και Κύριον….

  Δέσποτα, πάτερ Άγιεάχρονε και επουράνιε,ήκουσε τη φωνή μου,Φύλαττε τη ψυχή μου…Το ους  σου , κλείνε ευήκοονσπλαχνίσου τον υπήκοον,τον έκπτωτον του ελέους,ανάξιον του χρέους….Συ μόνος αναμάρτητοςθνητός, ουδείς αλάθητος.Συ , η οδός η ευθείαπου άγει κατευθείανεις τα ουράνια Θεία… Εκ του σταυρού κατήλθα,εις τη μορφήν , συνήλθακαι εκ πειρασμού, εξήλθα …      Απ, αιώνας , μυστήριον,Δεσπότην και Κύριονάλλον, ου και εστί, εισητήριονδια βίον , σωτήριον…… Μνάσων  ο Παλαιός Μαθητής Like this: Be the first to like this post. ... ...

 • Ν’ ἀκοῦς πάντοτε προσεκτικά τή φωνή τῆς συνειδήσεως. Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα...

  «Ὑποταγή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ»Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν) Βαθιά συγκινημένος ἀπό τίς θλίψεις σου, δέν βρίσκω κατάλληλα λόγια νά σοῦ ἀπευθύνω. Τοῦτο μόνο σέ συμβουλεύω: Ἄνοιξε τήν καρδία σου καί ἄφησέ την ν’ ἀντιληφθεῖ καί νά διακρίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ζήτησε ἀπό Κεῖνον βοήθεια. Ζήτησε σέ Κεῖνον παρηγοριά.Νά πιστεύεις ἀκράδαντα ὅτι τό δράμα πού ζεῖς δέν εἶναι ἡ συνέπεια μιᾶς τυχαίας ἀλληλουχίας γεγονότων. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός – ὁ Θεός, πού οἱ βουλές Του εἶναι ἀνεξιχνίαστες – ἔχει ἐπικυρώσει αὐτά τά δραματικά γεγονότα μέ τή σφ...

 • Βαρτίμαιος

  Η απώλεια της ελπίδας είναι πάλι άλλος ένας τρόπος για να συναντήσουμε τον Θεό. Έχουμε κάμποσα παραδείγματα στα Ευαγγέλια και στους βίους των αγίων. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δέκα, συναντούμε την ιστορία του Βαρτιμαίου, του τυφλού ζητιάνου που καθόταν στις πύλες της Ιεριχώ. Η ευαγγελική διήγηση της θεραπείας του μας δίνει μερικά καίρια στοιχεία για να κατανοήσουμε την προσευχή. Εκπλησσόμαστε συχνά που δεν εισακούεται η προσευχή μας. Νομίζουμε πως αρκεί να προσφέρουμε την προσευχή μας στον Θεό για να Τον αναγκάσουμε να μας απαντήσει. Στην πραγματικότητα, άμα εξετάσουμε αυστηρά τ...

 • Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - γ΄) Περί υπομονής και διακρίσεως...

  34. Κατά θεία οικονομία, δεν παραπέμφθηκε ευθύς ο πονηρός στη γέεννα την οποία ο ίδιος διάλεξε, αλλά αφέθηκε για δοκιμασία και έλεγχο του ανθρώπου και του αυτεξουσίου του. Και αυτό για να κάνει χωρίς να θέλει πιο άξιους και δίκαιους τους Αγίους με την υπομονή και να γίνει αίτιος μεγαλύτερης δόξας γι' αυτούς. Στον εαυτό του πάλι με την εθελοκακία του και τις κατά των Αγίων πανουργίες του, να κάνει δικαιότερη την κόλαση. Και για να εκδηλωθεί, όπως λέει ο Απόστολος, η αμαρτία σε όλη της την αμαρτωλότητα(Ρωμ. 7, 13). 35. Αφού εξαπάτησε ο εχθρός τον Αδάμ(Γεν. 3, 1-6) και κυριάρχησε πάνω του, του...

 • Η σημασία των ονείρων... Ὄνειρα-Ὀράματα

  ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ .Αρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου . Πρέπει να δίνωμε σημασία στα όνειρα;Ένα ερώτημα που μας απασχολεί συχνά. Μας απασχολεί εντονότερα, μετά από μια νύκτα που είδαμε κάποιο τρομακτικό όνειρο. Και όχι σπάνια μας συγκλονίζει το γεγονός ότι κάποιο όνειρο που είδαμε, βγήκε αληθινό! Τότε είναι που θεριεύει η πίστη μας στα όνειρα. Και σιγά-σιγά καταντάμε να τα θεωρούμε ΣΙΓΟΥΡΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για το τι θα μας συμβεί στο μέλλον. Πρέπει, λοιπόν, να πιστεύουμε στα όνειρα; Ας μη βιαστούμε να δώσουμε απάντηση. Ποτέ δεν πρέπει να δίνουμε βιαστικές απαντήσεις σε ερωτήματα της πνευματικής ζω...

 • Ἀλληλεπιδράση ψυχῆς καί σώματος

  Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση ψυχῆς καί σώματος. Ἡ προσευχή ἔλεγε ὁ Γέροντας Πορφύριος ἐξουδετερώνει τόν σωματικό κόπο. Ὁ σωματικός κόπος γιά τόν Χριστό (ἀγρυπνία, μετάνοιες, νηστεία κ.λ.π.) φέρνει τή χάρη στήν ψυχή, διότι ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο. Πρέπει κανείς, δίδασκε μιλώντας ἀπό τήν ἀσκητική ἐμπειρία του ὁ Γέροντας, νά προλαβαίνει καί νά ἐξουδετερώνει τήν «γκρίνια» τοῦ κουρασμένου σώματος, ἀνεβάζοντας τήν ἔνταση τῆς προσευχῆς. Ἔλεγε: «Αὐτός πού ἀγρυπνεῖ τή νύκτα στήν προσευχή, τήν ἄλλη μέρα μπορεῖ νά ἐργασθεῖ πιό καλά, διότι τόν χαριτώνει ὁ Θεός...

 • Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Λόγος στην Κοίμηση της Θεοτόκου

  Λόγος στην Κοίμηση της Θεοτόκου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά «…Αν ο θάνατος των οσίων είναι τίμιος και η μνήμη δικαίου συνοδεύεται από εγκώμια, πόσο μάλλον τη μνήμη της αγίας των αγίων, δια της οποίας επέρχεται όλη η αγιότης στους αγίους, δηλαδή τη μνήμη της αειπάρθενης και Θεομήτορος, πρέπει να την επιτελούμε με τις μεγαλύτερες ευφημίες. Αυτό πράττουμε εορτάζοντας την επέτειο της αγίας κοιμήσεως ή μεταστάσεώς της, που αν και με αυτή είναι λίγο κατώτερη από τους αγγέλους, όμως ξεπέρασε σε ασύγκριτο βαθμό και τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις δια της εγγύτητός τ...

 • Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, Λόγος στην Κοίμηση της Θεοτόκου

  Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου ΚριμαίαςΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τον καθένα από μας τον βασανίζει το ερώτημα: τι θα γίνει με μας και τι μας περιμένει μετά το θάνατο; Μία σαφή απάντηση σ' αυτό το ερώτημα μόνοι μας δεν μπορούμε να την βρούμε. Αλλά η Αγία Γραφή και πρώτα απ' όλα ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας αποκαλύπτουν αυτό το μυστικό. Μας το αποκαλύπτουν επίσης το απολυτίκιο και το κοντάκιο της μεγάλης αυτής γιορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι εκκλησιαστικοί ύμνοι που ψάλλονται σ' αυτή τη γιορτή. Θέλω όλοι σας να καταλάβετε, γιατί ο θάνατος της Υπεραγίας Θεο...

 • Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Δ΄. Νοικοκυριὸ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῆς μητέρας...

  Λόγοι Δ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ὁ ρόλος τῆς μητέρας στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν Νοικοκυριὸ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τῆς μητέρας -Γέροντα, πῶς μπορεῖ μιὰ νοικοκυρὰ νὰ ρυθμίση τὶς δουλειές της, ὥστε νὰ ἔχη χρόνο καὶ γιὰ προσευχὴ; Τί ἀναλογία δηλαδὴ πρέπει νὰ ὑπάρχη ἀνάμεσα στὴν ἐργασία καὶ στὴν προσευχὴ; -Οἱ γυναῖκες συνήθως δὲν ἔχουν μέτρο στὶς δουλειές τους.  Θέλουν συνέχεια νὰ ἀνοίγουν δουλειὲς. Ἐνῶ ἔχουν πολλὴ καρδιά καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν πολὺ καλὸ νοικοκυριὸ στὴν ψυχή τους, ξοδεύουν τὴν καρδιὰ τους σὲ ἀσήμαντα πράγματα. Ἄς ὑπο...

 • Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Ο λόγος του Θεού δεν είναι πολυλογία (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, γ΄τόμος)...

  Μονή Αγίας Κυριακής, Βαρύπετρο Χανίων, Κρήτη Ο λόγος του Θεού, λέει ο άγιος Μάξιμος, δεν είναι πολυλογία· αλλά και αν πούμε όλοι οι άνθρωποι πολλά, τότε ένα λόγο του Θεού δεν ολοκληρώσαμε. Για παράδειγμα· είπε ο Θεός: «Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη κλπ.»(Δευτ. 6,5· Ματθ. 22,37). Πόσα άραγε δεν είπαν και δεν έγραψαν οι Πατέρες, και ακόμη λένε και γράφουν, και δεν ολοκλήρωσαν το ένα αυτό ρητό; Γιατί το "με όλη την ψυχή", όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το να μην αγαπά κανείς τίποτε άλλο μαζί με το Θεό. Επειδή αν αγαπά κανείς την ψυχή του, δεν αγαπά με όλη τ...

 • Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο Πρώτο - Ο Θεός τα έκανε όλα προς το συμφέρον μας(Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, γ΄τόμος...

  O Θεός έκανε όλα τα όντα προς ωφέλειά μας. Οι Άγγελοι μάς φυλάγουν και μας διδάσκουν, οι δαίμονες μας πειράζουν για να ταπεινωνόμαστε και να καταφεύγομε στο Θεό. Και με αυτά σωζόμαστε, και λυτρωνόμαστε από την έπαρση και την αμέλεια από το φόβο των πειρασμών. Και πάλι· από τα ευχάριστα του κόσμου, την υγεία δηλαδή, την ευημερία, τη δύναμη, την ανάπαυση, τη χαρά, το φως, τη γνώση, τον πλούτο, την προκοπή σε όλα, την ειρηνική κατάσταση, την απόλαυση της τιμής, την εξουσία, την αφθονία και όλα όσα θεωρούνται καλά σ' αυτή τη ζωή, οδηγούμαστε σε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Ευεργέτη, και ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Επόμενη
 • >>

Δημοφιλη αρθρα

Λογοι

Βιντεοθηκη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS ΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
OΛΕΣ ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ-ΠΑΤΗΡ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Τα σημεία των καιρών και ο ερχομός του Αντιχρίστου
Ο π.Ιουστίνος σώζεται από τον Άγιο Φιλούμενο
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ; Δημήτρης Καψάλας (δημοσιογράφος-οικονομολόγος)