Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Ιωάννης Τάτσης, Το όπλο των Χριστιανών

  πηγή:  Ορθόδοξος Τύπος, 8/7/2011 Το όπλο των Χριστιανών του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου Τις ημέρες αυτές επισκέφθηκα το Άγιον Όρος παρέα με έναν φίλο μου ιερέα. Οι πατέρες των κελλιών που συναντήσαμε όχι μόνο γνωρίζουν καλά τα θέματα που απασχολούν τους πιστούς στον κόσμο αλλά και ανησυχούν έντονα. Συζητήσαμε για την Κάρτα του Πολίτη, τη δωρεά οργάνων και την «εικαζόμενη συναίνεση», τις θέσεις κληρικών και μοναχών για τα ζητήματα αυτά, την διαρκή υποβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών και τις αρνητικές δράσεις και ενέργειες στο θέμα όχι μόνο των κυβερνώντων αλλά και κάποιων νεωτεριστών θεο...

 • Αναστάσιος Μαρίνος, Με την κατάργησιν του μαθήματος των Θρησκευτικών ολοκληρώνεται ο αφελληνισμός του λαού μας...

  Μέ τήν κατάργησιν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὑπό τῆς Πολιτείας ὁλοκληρώνεται ἡ προσπάθεια ἀφελληνισμοῦ τοῦ λαοῦ μας, ἡ ὁποία ἤρχισε ἐπί «ἐθνάρχου» Κων. Καραμανλῆ, ὑπογραμμίζει εἰς ἄρθρον του εἰς τήν ἐφημερίδα «Ἑστία» (22αν Ἰουνίου) ὁ κ. Ἀναστάσιος Ν. Μαρῖνος, Δρ. Ν., Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐπί τιμῇ. Ὁ κ. Μαρῖνος προειδοποιεῖ ὅτι θά προσφύγη εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας καί εἰς τό Δικαστήριον Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ἐπιχειρῶν νά ὑπάρξη ἀπόφασις διά τῆς ὁποίας θά κηρύσσεται ἀντισυνταγματική ἡ ἀπόφασις τῆς ΠολιτείαςἈκολούθως ἐπικρίνει τήν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν, ἡ ...

 • Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ελεύθεροι από την αμαρτίαν

  πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 1/7/2011 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης Οἱ ἄνθρωποι συνήθως εἶναι δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας. Ἀφήνουν ἐλεύθερο τὸν ἑαυτό τους καὶ ἱκανοποιοῦν τὰ πάθη τους χωρὶς ἠθικοὺς φραγμούς. Ὅλα ἐπιτρέπονται. Χαίρονται τὴν «ἐλευθερία» τῆς ἁμαρτωλῆς αἰχμαλωσίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ δυστυχία εἶναι ἔκδηλη σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς τους. Εἶναι πάντα ἀνικανοποίητοι, γιατὶ τὰ πάθη τους εἶναι ἀκόρεστα. Αὐτὴ ἡ αἰχμαλωσία στὴ δυστυχία εἶναι ἐπιλογὴ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν καὶ νὰ ζήσουν τὴν ἐλευθερία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ...

 • Τά πάθη καί οἱ δυσλειτουργίες πού δημιουργοῦν. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης...

  Διάκριση τῶν παθῶν.  Ψυχικά καί σωματικά πάθη Τά πάθη διακρίνονται σέ ψυχικά καί σέ σωματικά. Τά μέν συνδέονται κυρίως μέ τήν ψυχή· τά δέ κυρίως μέ τό σῶμα. Γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός : «Ψυχικὰ πάθη εἶναι ἡ λήθη, ἡ ραθυμία καὶ ἡ ἄγνοια. Ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ σκοτίζεται τὸ μάτι τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ ὁ νοῦς, καὶ κυριεύεται ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη, τὰ ὁποία εἶναι: Ἀσέβεια, κακοδοξία, δηλαδὴ ἡ κάθε αἵρεση, βλασφημία, θυμός, ὀργή, πικρία, ὀξυθυμία, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλιά, κατάκριση, λύπη χωρὶς λόγο, φόβος, δειλία, φιλονικία, ζήλια, φθόνος, κενοδοξία, ὑπερηφάνεια, ὑποκρ...

 • Μεγάλη ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὰ Σαρανταλείτουργα.

  Τὸ ἀξιοπρόσεκτο γεγονὸς ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ ἐλαφρὰ διασκευὴ τῆς γλώσσης τὸ ἀναφέρει ὁ διακριτικότατος ἀσκητὴς Δανιὴλ Κατουνακιώτης σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην. Ἔχει δὲ ὡς ἑξῆς:Ἕνας γνωστός του καὶ ἐνάρετος οἰκογενιάρχης ἀπὸ τὴν Σμύρνη, ποὺ τὸν ἔλεγαν Δημήτριο, ἀφοῦ κατάλαβε τὸ τέλος του κάλεσε τὸν υἱόν του Γεώργιο, ὁ μόνος εὐσεβῆς, διότι τὰ ἄλλα τρία του παιδιὰ καὶ ἡ γυναίκα του ζοῦσαν μὲ κοσμικότητα, καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε ὅσα ἀκολουθοῦν, καὶ τὰ ὁποῖα ὁ υἱός του ὁ πιστὸς φανέρωσε εἰς τὸν π. Δανιήλ.Ἀφοῦ ὁ πατέρας μου ἔφθασε εἰς τὸ τέλος αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ ἐγνώρισε τὴν ἡμέρα τοῦ ...

 • Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Δ΄ «Στὴν διαφορὰ τῶν χαρακτήρων κρύβεται ἡ ἁρμονία τοῦ Θεοῦ»...

  ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   Μέρος Πρώτο  - Κεφάλαιο 1ον Γιὰ μιὰ ἁρμονικὴ οἰκογένεια «Στὴν διαφορὰ τῶν χαρακτήρων κρύβεται ἡ ἁρμονία τοῦ Θεοῦ»   Μιὰ μέρα ἦρθε στὸ Καλύβι κάποιος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶναι πολὺ στενοχωρημένος, γιατὶ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν γυναίκα του.  Εἶδα ὅμως ὅτι δὲν ὑπάρχει κάτι σοβαρὸ ἀνάμεσά τους. Ἔχει ἕνα ἐξόγκωμα αὐτός, κάποιο ἄλλο ἡ γυναίκα του, καὶ δὲν μποροῦν πλησιάσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.   Χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Πάρε δύο σανίδες ἀπλάνιστες. Ἡ μία ἔχει σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἕναν ρόζο, ἡ ἄλλη σ’ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο ...

 • 6 Ιουλίου Συναξαριστής

  Σισώη Μεγάλου, Λουκίας Παρθενομ. Και οι συν αυτής μαρτυρήσαντες, Των Αγίων 24 Μαρτύρων, Αστείου Οσίου, Των Αγίων Φιλήμωνα, Άρχιππου & Ονήσιμου, Απολλωνίου, Μετακομιδή Λειψάνων Οσίου Ευδοκίμου, Εγκαίνια Ναού Ιερομάρτυρα Στεφάνου, Αλεξανδρίωνα, Επιμάχου, Σισινίου, Κυρίλλου Οσιομάρτυρα, Εύρεσις Λειψάνων Αγίας Ιουλιανής, Βασιλείου μάρτυρα , Σισώη Οσίου. Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας Ἔλαμψε μὲ τὴν πνευματική του σύνεση, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴν φιλαδελφία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του στὸ νὰ ἐπιστρέψει καὶ ἕναν μόνο ἁμαρτωλό.Μεταξὺ τῶν ἀσκητῶν ἀναδείχτηκε ὀνομαστὸς καὶ μέγας, ἀθλητὴς τῆς πρώτης γραμμῆς, τύπο...

 • Ηχητικό Αγιολόγιο 6 Ιουλίου

  Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 6 Ιουλίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) ...

 • Η ομάδα χάκερ Aνώνυμοι έσπασε τα συστήματα ασφαλείας της Apple και υπέκλεψε κωδικούς και ονόματα χρηστών...

  Σχόλιο Αναβάσεων: Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της κατάρρευσης κάθε έννοιας ηλεκτρονικής ασφάλειας είτε των συναλλαγών, είτε με την μορφή επιθέσεων σε κυβερνητικές σελίδες. Πριν δύο ημέρες γίναμε μάρτυρες της επίθεσης - παραβίασης σε λογαριασμό του FoxNews στο Twitter και δημοσίευσης της δολοφονίας του Ομπάμα.(βλ. ΕΔΩ).Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες της ασταμάτητης επίθεσης της ομάδας Anonymous (η οποία στο παρελθόν «χτύπησε» την Sony  CIA), στην κατά τα άλλα "ασφαλέστατη" Apple και την νέα της υπηρεσία  iCloud με κλοπή κωδικών από την βάση δεδομένων των λογαριασμών χρηστών.Με πληροφορίες από ...

 • Ταυτίζεται μὲ τὸ τέλος ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος; Κων/νου Καρακατσάνη , ἀναπλ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς Α.Π.Θ...

  Tαυτίζεται με το τέλος ο εγκεφαλικός θάνατος; Γράφει ο Κωνσταντίνος Γ. Καρακατσάνης* O θάνατος είναι ένα βιολογικό φαινόμενο και πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς. Τα κριτήρια του θανάτου, όμως, εί­ναι δυνατόν να είναι διαφορετικά για τους διά­φορους οργανισμούς. Το κατάλληλο κριτήριο θανάτου για τα θερμόαιμα ζώα είναι η οριστική διακοπή της κυκλοφορίας οξυγονωμένου αίμα­τος, η οποία ακολουθείται από απώλεια της ακεραιότητας των κυτταρικών μηχανισμών από τους οποίους εξαρτάται η ζωή και από την έναρξη της αποσύνθεσης. Ο θάνατος των ανθρώπ...

 • Ἡ Ὀρθοδοξία μας. Κεφάλαιο 6ο Ἡ ἀνόρθωση . Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.

  Ἡ πτώση ἔχει τήν αἰτία της στήν προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου·  ὅμως ἡ ἀνόρθωση ὀφείλεται στήν πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ, πού δέν ἐγκαταλείπει ποτέ τόν ἄνθρωπο.α) Τό πρωτευαγγέλιο (σελ.125-127)Πολλοί ἄνθρωποι βλέπουν τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου σάν αὐστηρές τιμωρίες τοῦ Θεοῦ, σάν ὁ Θεός νά ἔπαυσε νά εἶναι στοργικός Πατέρας. Ὁ Θεός ὅμως εἶναι πάντοτε ὁ στοργικός πατέρας γιά τόν ἄνθρωπο.Αὐτήν ἀκριβως τή στοργή βλέπουμε νά ἐκδηλώνεται ταυτόχρονα μέ τήν ἐπιβολή τῆς τιμωρίας.  Τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά ἡ ζωή.  Μιά μέρα ὁ ἀπόγονος τῆς γυναικός, ὁ Χριστός, θά ...

 • Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

  Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας. Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει τή Θεία Χάρη. Ἡ κορύφωση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση σέ Πνευματικό Ὁδηγό ὅλης μας τῆς ζωῆς. Ἡ προσοχή μετά τήν ἐξομολόγηση ὥστε νά μήν ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ἡ προσπάθεια νά πράξουμε τά ἀντίθετα καλά καί σωστά ὁλοκληρώνει τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Ἡ ἐξομολόγηση ὅλης μας τῆς ζωῆς, καλό εἶναι νά ἐπαναλαμβάνεται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Ἡ γενική αὐτή ἐξομολόγηση, δίδασκε ὁ πολυχαρισματοῦχος καί σοφός Γέροντας Πορφ...

 • 7 Ιουλίου Συναξαριστής

    Θωμά του εν Μαλεώ, Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Ευσταθίου Ιερομάρτυρα, Πολυκάρπου του Νέου, Ευαγγέλου, Των Αγίων Περεγρίνου, Πομπηίου, Ησυχίου, Παππία, Σατορνίνου & Γερμανού, Απολλωνίου.Ἡ Ἁγία Κυριακὴ ἡ Μεγαλομάρτυς Ἦταν κόρη τοῦ Δωροθέου καὶ τῆς Εὐσεβίας. Αὐτοὶ ἦταν ἄτεκνοι καὶ παρακαλοῦσαν τὸν Θεὸ νὰ τοὺς δώσει παιδί. Πράγματι, ὁ Θεὸς εὐδόκησε, καὶ τὸ χριστιανικὸ αὐτὸ ζευγάρι, ἀπέκτησε παιδί. Γεννήθηκε ἡμέρα Κυριακή, γι’ αὐτὸ καὶ τῆς ἔδωσαν τὸ ὄνομα Κυριακή.Κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Διοκλητιανοῦ, οἱ γονεῖς της συνελήφθησαν καὶ μετὰ ἀπὸ ἀνάκριση βασανίστηκαν καὶ ἀποκεφαλίστηκαν ἀπὸ τὸ δοῦκα Ἰο...

 • Ηχητικό Αγιολόγιο 7 Ιουλίου

  Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 7 Ιουλίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) ...

 • Σιγά... η πατρίδα κοιμάται... και πληγώνει τα παιδιά της

  Μέ θλίψη, ἐπανερχόμαστε στό θέμα τοῦ σχολείου  ΟΜΗΡΟΣ τῆς Κορυτσᾶς. Περιμέναμε μετά την δημοσιοποίηση τοῦ προβλήματος πρίν ἕνα μῆνα καί τίς  σχετικές ἐπερωτήσεις (πρός τιμήν τους) πολλῶν μελῶν τοῦ κοινοβουλίου, τό ζήτημα νά εἶχε λυθεῖ, ἔτσι ὥστε οἱ ἐκπαιδευτικοί νά ξεκινοῦσαν τό σχεδιασμό τῆς νέας χρονιᾶς.  Δυστυχῶς, ὅπως μαθαίνουμε, τό θέμα παρά τίς διαβεβαιώσεις τῶν “ἀρμοδίων”(;), παραμένει σέ ἐκκρεμότητα μέ ἄμεσο πλέον τόν κίνδυνο ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος λειτουργίας του. Εἶναι ὄντως θλιβερό νά παρατηρεῖ κανείς τήν βραδύτητα μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζουν τό θέμα οἱ καθ' ὕλην ἀρμό...

 • Ψυχοπνευματικό Παιδομάζωμα: Eκπαιδεύοντας εθελόδουλους υποτελείς. Δάφνης Βαρβιτσιώτη, Ιστορικού...

  Δάφνης Βαρβιτσιώτη, ΙστορικούΤο βιβλίο της Ιστορίας της  ΣΤ΄ Δημοτικού, το οποίο προκάλεσε πρωτοφανή σάλο σε διαπαραταξιακό επίπεδο, δεν είναι παρά ή κορυφή του παγόβουνου της ψυχοπνευματικής γενοκτονίας, η οποία συντελείται εις βάρος των νεωτέρων γενεών Ελλήνων.Τα πρώτα στάδια της ιδιότυπης αυτής γενοκτονίας εντοπίσθηκαν από το 1993, στα Μ.Μ.Ε, τα παραθρησκευτικά μηνύματα των οποίων –ακόμα και μέσω παιδικών προγραμμάτων –οδηγούσαν τους ανυποψίαστους ενήλικους και ανήλικους τηλεθεατές σε μια ινδουϊστικού τύπου μοιρολατρεία και απονεύρωση1 .Την δράση αυτή έμελλε να συμπληρώσει –και να αποτε...

 • Η Εκκλησία της Ρωσίας προειδοποιεί για τον κίνδυνο της «εναλλακτικής ιατρικής»...

  Αναγνωρίζει η Εκκλησία της Ρωσίας τις λεγόμενες «εναλλακτικές θεραπείες»; Η Ρώσικη Εκκλησία όχι μόνο δεν έχει αναγνωρίσει τις λεγόμενες «εναλλακτικές θεραπείες» αλλά εναρμονιζόμενη με τα πορίσματα της Θ' & ΚΒ' Πανορθόδοξης Συνδιασκέψεως στην οποία συμμετείχε σαν εκπρόσωπος του Ρωσικού Πατριαρχείου ο  Ιερομόναχος Θεοφάνης Λουκιάνωφ, «…προειδοποιεί και για τον κίνδυνο της εισαγωγής, με το πρόσχημα της «εναλλακτικής ιατρικής», των αποκρυφιστικών και «μαγικών» πρακτικών, οι οποίες  υποβάλλουν τη βούληση και τη συνείδηση των ανθρώπων στην επιρροή των δαιμονικών δυνάμεων».«Ο κάθε άνθρωπος π...

 • Πνευματικά συνεργεία οι ακολουθίες. Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης

  Η νοερά προσευχή πρέπει να γίνεται ανά πάσαν στιγμή. Δεν έχει σημασία αν είναι εντατική ή αδύνατη. Στο δρόμο , στο αυτοκίνητο που ξέρει ο καθένας τι κάνεις, αν είσαι προσηλωμένος στο Θεό; Νούς ,στόμα , καρδιά κύκλο η νοερά προσευχή. Χάνεται ο λογισιμός. Απομονώνεται , εξαφανίζεται.Η προσευχή να γίνεται . Έστω και τυπική, που σου ψιθυρίζει ο διάβολοςότι είναι ξερή και τυπική.‘’Είσελθε εις το ταμείον σου, όταν προσεύχη, και… αποδώσει σοι εν τω φανερώ’’. (Ματθ. 6,6). Να κλείσουμε όχι μόνο την πόρτα του δωματίου σας, όταν θέλουμε να προσευχηθούμε, αλλά να κλείσουμε και τα αυτιά μας και τη σκέψ...

 • Μποροῦν νά σωθοῦν οἱ «κοσμικοί»; Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

  Τίθεται συχνά τό ἐρώτημα: -«Ἅγιοι μποροῦν νά γίνουν μόνο αὐτοί πού ἔχουν ἀποχωρίσθει ἀπό τόν κόσμο; Μόνο αὐτοί ἔχουν τήν δυνατότητα νά σωθοῦν; Κάποιος πού ζεῖ μέσα στόν κόσμο δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά τελειοποιηθεῖ κατά τό μέτρο τῆς δωρεᾶς καί τῆς χάριτος;». Αὐτό ἐρωτᾶ καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος:« Τί λοιπόν λέγει; Ὅποιος κατοικεῖ στήν πόλη καί ἔχει σπίτι καί γυναίκα δέν μπορεῖ νά σωθεῖ; ». Καί ἀπαντᾶ; «Καί βέβαια(μπορεῖ νά σωθεῖ), ἀφοῦ μάλιστα δέν ὑπάρχει ἕνας τρόπος μόνο σωτηρίας (δηλ. ὁ δρόμος τοῦ μοναχισμοῦ) ἀλλά πολλοί καί διάφοροι. Αὐτό ἀκριβῶς λέγει ἀόριστα ὁ Χριστός μας ὅτα...

 • 8 Ιουλίου Συναξαριστής

  Προκοπίου Μεγαλομάρτυρα, Θεοδοσίας, Των Αγίων 12 Γυναικών Συγκλητικών, Αντιόχου και Νικοστράτου, Αυδά και Σάββα, Θεοφίλου Αγιορείτου, Αναστασίου του Νέου Ιερομάρτυρα, Προκοπίου δια Χριστόν Σαλού, Προκοπίου Εφορκιστή, Προκοπίου του Ούσια. Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλομάρτυρας Ὁ Ἅγιος Προκόπιος, ἔζησε καὶ μεγάλωσε τὰ χρόνια ποὺ αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ Διοκλητιανός. Ὁ πατέρας του, ὁ Χριστοφόρος, ἦταν εὐσεβὴς ἄνθρωπος, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν μητέρα του ποὺ πίστευε στὰ εἴδωλα. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα του, ἡ μητέρα του τὸν πῆγε στὸν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος τὸν ἔκανε ἡγεμόνα τῆς πόλης τῶν Ἀλεξαν...

 • 1315
 • 1316
 • 1317
 • 1318
 • 1319
 • Επόμενη
 • >>

Δημοφιλη αρθρα

Λογοι

Βιντεοθηκη

Πάνος Καμμένος: «Να πάψει η ομερτά της σιωπής»
ALITHIA FM ΑΓ.ΟΡΟΣ π.ΓΑΒΡΙΗΛ 11-9-2011. Β΄
Λάυρα Αγίου Σάββα Παλαιστίνη
ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ NEWSKOSMOS
Ο π.Ιουστίνος σώζεται από τον Άγιο Φιλούμενο
OΛΕΣ ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ-ΠΑΤΗΡ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ