Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Ὁ Ἅγιος Ἔρασμος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες (2 Ιουνίου)...

  Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἔρασμος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καὶ Μαξιμιανοῦ (285 – 305 μ.Χ.) καὶ καταγόταν ἀ&...

 • Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ὁ Ὁμολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (2 Ιουνίου)

  Εορταζόμενο όνομα: Νικηφόρος Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ Ὁμολογητής, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 758 μ.Χ., ἀπὸ περιφανεῖς καὶ εὐσε&...

 • Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος ὁ Μάρτυρας ὁ Φιλόσοφος (01 Ιουνίου)

  Ὁ «θαυμασιώτατος» Ἰουστίνος, κατὰ τὸν μαθητή του Τατιανό, ἐγεννήθηκε στὴ Φλαβία Νεάπολη τῆς Παλαιστίνης, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰῶνο&sigmaf...

 • Ὁ Ἅγιος Ἑρμείας ὁ Μάρτυρας & ο Άγιος Μάγος - 31 Μαΐου

  Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἑρμείας καταγόταν ἀπὸ τὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου &ta...

 • Κυριακή των Αγίων Πάντων

    Μέ τήν Κυριακή τῶν ἁγίων Πάντων, αγαπητοί αδελφοί κατακλείεται ὁ κινητός κύκλος τῶν ἑορτῶν, πού ἄρχισε ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου κα...

 • Ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἡ Παρθενομάρτυς - 29 Μαΐου

  Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Θεοδοσία καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Φοινίκης καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητια&nu...

 • Αγίου Ανδρέου του δια Χριστόν Σαλού, Η αρπαγή του στον τρίτο Ουρανό και οι προφητείες του - 28 Μαΐου...

  Ο δια Χριστόν Σαλός «Παύλου το ρήμα και μεταστάς Ανδρέας, ημείς γε μωροί δια Χριστόν κεκράγει». Σήμερα, ευσεβείς χριστιανοί, η αγία μας Εκκλησία τιμά και γεραίρει τη μνήμη ενός αγίου με πολύ παράξενο βίο. Δεν ανήκει στη χορεία των Αποστόλων, ούτε των Ιεραρχών, ούτε των Μαρτύρων, ούτε των οσίων, αν και όλων τούτων των παρατάξεων χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει. Ανήκει στην ταξί των δικαίων εκείνων πού πήραν μια πρωτότυπη ονομασία, «δια Χριστόν σαλοί». Ανόητοι, δηλαδή όχι στην πραγματικότητα αλλά κατά το φαινόμενο, για χάρι του Χριστού. Μα και οι Απόστολοι, ενώ ήταν οι σοφοί αλιείς των ψυχών...

 • Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

  Ήταν ένας φτωχός σκλάβος κατά τους ανθρώπους, όμως ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ από τα πάθη και την αμαρτία κατά Θεόν. Γι' αυτό ο Θεός τον ενέδ&...

 • Οἱ Ἅγιοι Ἀλφαῖος καὶ Κάρπος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα

  Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Κάρπος ἔζησε τὸν 1ο αἰώνα μ.Χ. καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Τρωάδα τοῦ Ἑλλησπόντου. Φιλοξένησε στὴν οἰκία του τὸν Ἀπόστολο Πα...

 • Ὁ Ἅγιος Ἑλλάδιος ὁ Ἱερομάρτυρας

  Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν καὶ πότε ἄθλησε ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἑλλάδιος. Ἀφοῦ διέπερεψε στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια, μὲ τὴν χάρη τοῦ &T...

 • Ο άγιος Νεομάρτυς Αρσένιος, επίσκοπος Βεροίας - 28 Μαΐου

  Βίος 14ος - 15ος αιώνας Ο άγιος ήταν επίσκοπος στη Βέροια της Μακεδονίας την εποχή που οι Τούρκοι υποδούλωναν το ένα μ&epsilon...

 • Γ' Εύρεσις Τιμίας Κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου

  "Ως θείον θησαύρισμα έγκεκρυμμένον τη γη". Πράγματι, ή τιμία κεφαλή του Βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν πολλά χρόνια κρυμμένη, τώρα φάνηκε μέ&sig...

 • Για ποιό λόγο εμφανίστηκε ο Παράκλητος σε σχήμα γλωσσών την Πεντηκοστή;

  - Γιά ποιό λόγο ἐμφανίσθηκε ὁ Παράκλητος μέ τό σχῆμα τῶν γλωσσῶν; - Γιά νά φανερώσει τήν ὑποστατική του ἕνωση μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ· δέν ὑπάρχ&ep...

 • Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει (24 Μαΐου)

  Ὁ Ὅσιος Συμεὼν γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια, ἀπὸ τὴν ὁποία καταγόταν καὶ ἡ μητέρα του Μάρθα, ἐνῶ ὁ πατέρας του Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα κ&alp...

 • Άγιοι Κωνσταντίνος & Ελένη

  Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι Ὡς κοινὸν εἶχον γῆς Βασιλεῖς τὸ στέφος, Ἔχουσι κοινὸν καὶ τὸ τοῦ πόλου στέφος. Ξύνθανε μητέρι εἰκάδι πρώτῃ Κωνσταντῖνος.   Ως γενέτειρα πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται τόσο η Ταρσός της Κιλικίας όσο και το Δρέπανο της Βιθυνίας. Ωστόσο η άποψη που επικρατεί φέρει τον Μέγα Κωνσταντίνο να έχει γεννηθεί στη Ναϊσό της Άνω Μοισίας (σημερινή Νις της Σερβίας).Το ακριβές έτος της γεννήσεώς του δεν είναι γνωστό, θεωρείται όμως ότι γεννήθηκε μεταξύ των ετών 272-288 μ.Χ. Πατέρας του ήταν ο Κωνστάντιος, που λόγω της χλωμότητος του προσώπου του ονομά...

 • Άγιος Θαλλελαίος ο Ανάργυρος

  Ο Άγιος Μάρτυς Θαλλέλαιος καταγόταν από τον Λίβανο και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού (283-284 μ.Χ.). Ο πατέρ&...

 • Ο Άγιος Πατρίκιος

  Ὁ Ἃγιος Πατρίκιος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἀκάκιος, Μένανδρος καὶ Πολύαινος οἱ Μάρτυρες Εἶναι ἂγνωστος ὁ τόπος καταγω&gamma...

 • Οἱ Ἅγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ἀνδρέας, Παῦλος, Χριστίνα, Ἡράκλειος, Παυλίνος καὶ Βενέδιμος οἱ Μάρτυρες...

  Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Πέτρος, Διονυσία, Ἀνδρέας, Παῦλος, Χριστίνα, Ἡράκλειος, Παυλίνος καὶ Βενέδιμος, μαρτύρησαν κατὰ τοὺς χρόνο&upsilon...

 • Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία

  Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι Τα σαρκικά πάθη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δύσκολα αφήνουν να αναπτυχθεί αγνή φιλία, και ειδικότερα αγνή συνεργασία, μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Όμως, δεν είναι ακατόρθωτο. Κατορθώνεται, όταν μέσα στις ψυχές και των δύο φίλων ριζώσει το Άγιο Πνεύμα. Τότε νεκρώνεται το σαρκικό φρόνημα και ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον της ψυχής. Μ' αυτόν τον τρόπο συνεργάσθηκαν και οι απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία. Με την αγνή τους συνεργασία, πέτυχαν να αποσπάσουν πολλούς ειδωλολάτρες από την πλάνη των ειδώλων και να κτίσουν πολλές εκκλησίες. Συνεργάσθηκαν με τον Α...

 • Ο Άγιος Αχίλλειος

  Ο Άγιος Αχίλλειος γεννήθηκε στην Καππαδοκία της Μ. Ασίας κατά το 270 μ.Χ. περίπου. Ο Αχίλλειος κληρονόμησε μεγάλη περιο...

 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • Επόμενη
 • >>

Δημοφιλη αρθρα

Λογοι

Βιντεοθηκη

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ρόδου Κύριλλος
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Πάνος Καμμένος: «Να πάψει η ομερτά της σιωπής»
ALITHIA FM ΑΓ.ΟΡΟΣ π.ΓΑΒΡΙΗΛ 11-9-2011. Β΄
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ; Δημήτρης Καψάλας (δημοσιογράφος-οικονομολόγος)
ALITHIA FM π.ΓΑΒΡΙΗΛ 11-9- 2011 ΑΓ.ΟΡΟΣ. Α΄