Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Η Παναγία Σκιαδενή Ρόδου - Video (Ιστορία, Θάυματα, Εσπερινός)

  Στους πρόποδες του βουνού Σκιάδι βρίσκεται η Μονή της Παναγιάς Σκιαδενής. Οφείλει το όνομά της στο Σκιάδιο(σκιερό μέ&r...

 • Σημαντικά ευρήματα κατά τη συντήρηση του Ι. Ν. της Ιαλυσού (video)

  Σε συντήρηση των κτιριακών υποδομών και των ιερών εικόνων προέβη ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ιαλυσού με την ε&...

 • Ο τόπος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Γεσθημανή (video)

  Κατα τη θρησκευτική παράδοση, η Παναγία πέθανε δέκα χρόνια μετά τη Σταύρωση του Ιησού και τάφηκε στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει, όμως, και η άποψη πως ακολούθησε τον Ιωάννη στην Έφεσο και ότι έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της εκεί. Σε ένα κοπτικό κείμενο του 4ου αιώνα, στην 20ή Ομιλία του Κύριλλου της Ιερουσαλήμ, αναφέρεται ότι ο θάνατός της συνέβη στη Σιών (Ιερουσαλήμ), στις 15 Αυγούστου του έτους 43 μ.Χ., και ότι τάφηκε και μετέστη από τη Γεθσημανή. Η επίσημη εκκλησιαστική ιστορία αποδέχθηκε το γεγονός αυτό από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Ο τάφος της Παναγίας, επομένως, ανήκει στου...

 • Ο τόπος της μεταμόρφωσης του Χριστού (video)

  Η Μεταμόρφωση Ο Χριστός θέλοντας να στηρίξει έτι περισσότερο την πίστη τους, εν όψει του πάθους Του και του σταυρικ&omicron...

 • Tο Ιερό σπήλαιο της Αποκαλύψεως (video)

  Θρησκευτική ξενάγηση από τον Πατέρα Ισίδωρο στο Ιερό σπήλαιο όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στον τελευταίο απόστολο εν &ze...

 • Η Τίμια Κάρα Του Αγίου Νικήτα στη Ρόδο (video)

  Στη Ρόδο μεταφέρθηκε για προσκύνημα η τίμια Κάρα του Αγίου Νικήτα του Νισύριου του Νεομάρτυρα. Το Ιερό προσκύνημα υποδ...

 • Μικρό αφιέρωμα στην Αγία Σοφία

  Ιστορικό της Αγια-Σοφιάς Ο Μέγας Κωνσταντίνος αρχικά, στην τοποθεσία αυτή, έχτισε έναν σχετικά μικρό ναό. Αργότερα αυτόν τ&omicro...

 • Ο τόπος της Αναλήψεως - Ιερουσαλήμ (Video)

  Απόσπασμα από θρησκευτικό ρεπορτάζ με τίτλο ''Προσκύνημα στους Αγίους τόπους'' της Τηλεόρασης ΚΟΣΜΟΣ Δωδεκανήσου. Στο τελευταίο σημείο που πάτησε ο Θεάνθρωπος έμεινε και σημάδι του ποδιού Του.

 • Πανορμίτης Σύμης (video)

  Λήψεις από την Ιερά μονή του Πανορμίτη της Σύμης αλλά και του νησιού. Ψαλμωδία: Ευλόγει η Ψυχή μου Τον Κύριο (Από τους μον&alp...

 • Το Τροπάριο της Κασσιανής

  Η Κασσιανή είναι γνωστή από τους Βυζαντινούς χρονογράφους. Συγκεκριμένα είναι η ιστορία κατά την οποία το 830 μ. Χ. η μητριά του Θεόφιλου, Ευφροσύνη, θέλοντας να βρει άξια σύζυγο στο θετό γιο της διοργάνωσε ένα είδος καλλιστείων, στέλνοντας εντολή σε όλα τα θέματα, τις διοικητικές περιφέρειες της αυτοκρατορίας, να συγκεντρωθούν οι ωραιότερες κοπέλες και να παρουσιαστούν στο παλάτι.Ανάμεσα στις δώδεκα κόρες που ορίστηκαν ως υποψήφιες και που κατάγονταν από τις ευγενέστερες οικογένειες, ξεχώρισαν δύο: η Κασσία, κόρη εξαίσιας ομορφιάς, η οποία καταγόταν από οικογένεια ευπατριδών και η αρχόντισσα ...

 • 50 ος Ψαλμός :Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου

  ΨΑΛΜΟΣ  Ν' (50)Ἐλέησον μέ, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. ἐπὶ πλεῖον πλῦνον μὲ ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισον μέ. ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός. σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοὶς λόγοις σου, καὶ νικήσης ἐν τῷ κρίνεσθε σέ. ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίες ἐκίσσησε μὲ ἡ μήτηρ μου. ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια της σοφίας σου ἐδήλωσας μοί. ραντιεῖς μὲ ὑσσώπω, καὶ καθαρισθήσομαι. πλ...

 • Ύμνοι Θεοφανείων

  Ψάλλουν μοναχοί της Ιεράς Μονής Κύκκου. Εν Ιορδάνη : «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε , η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις , του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι , αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα , και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς , εβεβαίου του λόγου το ασφαλές , Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός , Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι». Φως εκ φωτός : Φώς εκ φωτός, έλαμψε τώ κόσμω, Χριστός ό Θεός ημών, ο επιφανείς Θεός, τούτον λαοί προσκυνήσωμεν. Νάματα Ιορδάνεια : Νάματα Ἰορδάνια περιεβάλου Σωτήρ, ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον· καὶ ἔκλινας κορυφὴν τῷ Προδρόμῳ ὁ τὸν οὐρανὸν μετρήσας σπιθαμῇ, ...

 • Χριστουγεννιάτικοι Βυζαντινοί Ύμνοι

  Η Γέννησις σου Χριστέ ο Θεός Η Γέννησις σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό α¬στέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους Ανατολήν. Κύριε δόξα σοι. Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου...ἐτέχθη ὁ Κύριος. ...

 • Αινείτε τον Κύριον Ψαλμός ΡΜΗ΄. 148

  Αποσπάσματα από Ψαλμό ΡΜΗ΄. 148 Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών αλληλουια Αινείτε αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών. αλληλουια. Αινεσάτωσαν το όνομα Κυρίου· ότι αυτός είπε και εγενήθησαν· αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν. αλληλουια. Αινείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσαι άβυσσοι. αλληλουια. Αινεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. ...

 • Εξομολογείσθε τω Κυρίω - Ψαλμός 135

  Ψαλμός ΡΛΕ΄. 135 Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Εξομολογείσθε τω Θεώ των θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογείσθε τω Κυρίω των κυρίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τω ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνω, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τω ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέσει, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τω στερεώσαντι την γην επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. ...

 • Τί είναι η Επιλύχνιος Ευχαριστία (Φως Ιλαρόν);

  Φως ιλαρόν άγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, άγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ήλίου δύσιν, ίδόντες φως εσπε...

 • Αγνή Παρθένε - Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας (Ποίημα Αγίου Νεκταρίου)

  Αγνή Παρθένε ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας. Ένα ποίημα του Αγίου Νεκταρίου του Αιγίνης. Η παράδοση λέει ότι τον 19ο αιώνα μ.Χ παρουσιάστηκε η Υπεραγία Θεοτόκος στον Άγιο Νεκτάριο και του ζήτησε να γράψει έναν ιδιαίτερο ύμνο που θα του τον έψαλλαν Αγγελικές χορωδίες για να τον καταγράψει... Ακολουθήστε τον ύμνο της Υπεραγίας μας Θεοτόκου διαβάζοντας και ψάλλοντας τα Θεία λόγια. ...

 • Χερουβικός ύμνος (Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας)

  Tα Χερουβείμ είναι οι Φύλακες της Γνώσης του Θεού και συχνά αναφέρονται και ως οι αρματηλάτες του Θεού. Αποτελούν τη δεύτερη τάξη στην αγγελική ιεραρχία μετά τα Σεραφείμ. Τα Χερουβείμ επίσης είναι εκείνα που κατεβαίνουν συχνά στον κόσμο για να εκτελέσουν τις διαταγές του Θεού.  Περιστοιχίζουν τον Θρόνο του Θεού, δηλαδή βρίσκονται ενώπιον της παρουσίας του Θεού, έτοιμα να εκπληρώσουν οποιαδήποτε εντολή Του.Μερικά Χερουβείμ:Ρικβιήλ - Ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ.Κερουβιήλ ή Χερουβιήλ - Ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ.Ζοφιήλ - Πρίγκιπας του Τάγματος των Χερουβείμ μα αναφέρεται και Ηγέτ...

 • Τρισάγιον Δύναμις (Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας)

  Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς Ο τρισάγιος αυτός ύμνος μας υπενθυμίζει τον ύμνο των αγγέλων «άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαββαώθ» και έχει μια μεγάλη δογματική σημασία, γιατί αναφέρεται στον Τριαδικό Θεό που έχει μία ουσία και τρεις υποστάσεις. Με την λέξη Θεός χαρακτηρίζεται ο Πατήρ, με την λέξη ισχυρός χαρακτηρίζεται ο Υιός και με την λέξη αθάνατος χαρακτηρίζεται το Άγιον Πνεύμα. Αυτό το συναντούμε σε δοξαστικό της Πεντηκοστής. Και τα τρία πρόσωπα έχουν διαφορετική υπόσταση-πρόσωπο, αλλά έχουν κοινή ουσία και ενέργεια, γι’ αυτό και τα τρία Πρόσωπα είναι άγια, και...

 • Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον

  (Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας) {saudioplayer}eulogei.mp3{/saudioplayer}

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Επόμενη
 • >>

Δημοφιλη αρθρα

Λογοι

Βιντεοθηκη

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!
Ψαλμός Ν 50
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS ΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Τα σημεία των καιρών και ο ερχομός του Αντιχρίστου
ΘΑΥΜΑ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ 071108
ALITHIA FM π.ΓΑΒΡΙΗΛ 11-9- 2011 ΑΓ.ΟΡΟΣ. Α΄