Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Προπαγάνδα

 • Η κατάντια του …. «νέο- αθεϊσμού»


  Η κατάντια του …. «νέο- αθεϊσμού»
  H KATANTIA TOY… «ΝΕΟ–ΑΘΕΪΣΜΟΥ»
  ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ἀποχριστιανοποίησης τῆς κοινωnίας δὲν εἶναι πρόσφατες, ἀλλὰ κρατοῦν αἰῶνες τώρα. Μπορεῖ οἱ ἀποκαλούμενοι «ἄθεοι» νὰ ἔχουν στὴν ἀρχὴ κάποιες ἐπιτυχίες, στὴν προσπάθειά τους νὰ καταργήσουν τὴν Πίστη μας, ὅμως στὸ τέλος καταλήγουν ὅλα τους σὲ παταγώδη ἀποτυχία. Πρόσφατο καὶ πολὺ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ὅλα ὅσα συνέβησαν τὶς προηγούμενες δεκαετίες ἀπὸ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα.

  Κάθε φορά ἔχουν καὶ μία ἄλλη μορφὴ καὶ δράση πίσω τους ὅμως βρίσκεται τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἀπαίσιο πρόσωπο! Ποίου; Ἐκείνου ποὺ ἀπὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου ἤθελε νὰ λατρεύεται ὡς θεός!
  Στὴν ἐποχή μας ἡ ἀθεΐα παίρνει τὴ μορφὴ ἀντιθρησκευτικῶν κινημάτων, μὲ λίγους ἢ πολλοὺς ὀπαδούς, δὲν ἔχει σημασία, γνωστὰ ὅμως ἀπὸ τὸν μεγάλο θόρυβο, ποὺ δημιουργοῦν. Πολλὰ ἀπʼ αὐτὰ τὰ «κινήματα» εἶναι γνωστὰ ἀπʼ τὶς προσπάθειές τους νὰ καταργηθεῖ ὁ Σταυρὸς ὁπουδήποτε αὐτὸς ὑπάρχει, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς σημαῖες, νὰ καταργηθοῦν οἱ εἰκόνες ἀπὸ τοὺς δημοσίους χώρους (ὅπως τὰ δικαστήρια γιὰ παράδειγμα), νὰ καταργηθεῖ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν κ.λπ. Ὡς καὶ αὐτὸς ὁ ἦχος τῆς καμπάνας τοὺς ἐνοχλεῖ!

  Προβαίνουν σὲ μηνύσεις, ὅπως αὐτὴ κατὰ τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Κυβερνήτη τῆς Ν. Ὑόρκης γιὰ τὴν μὴ κατάργηση τοῦ Σταυροῦ ἀπʼ τὸ μουσεῖο καὶ μνημεῖο τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, σὲ κοινοβουλευτικὲς παρεμβάσεις, (ὅπως αὐτὴ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ Σταυροῦ ἀπʼ τὶς σχολικὲς αἴθουσες), σὲ ἀγορὰ διαφημιστικοῦ χώρου στὰ μέσα μεταφορᾶς (λεωφορεῖα, μετρό), στὸν ὁποῖο ἀναρτοῦν τὰ συνθήματά τους (συμβαίνει στὸ ἐξωτερικό), σὲ διοργάνωση διεθνῶν συνεδρίων, ἀκόμη καὶ σὲ πολιτικὲς κινήσεις.
  Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ τελευταίου ἀποτελεῖ τὸ κόμμα τοῦ Γιάνους Πάλικοτ στὴν Πολωνία, ποὺ στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς (Ὀκτώβριος 2011) ἀναδείχθηκε τρίτο στὴ χώρα! Ἕνα κόμμα ποὺ φέρνει μάλιστα καὶ τὸ ὄνομά του (τί ἐγωκεντρισμός!) καὶ πρεσβεύει πολλὰ ἀνατρεπτικὰ πράγματα, ὅπως τὴν «νομικὴ κατοχύρωση τῶν ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν», τὴ «νομιμοποίηση τῆς ἄμβλωσης», τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα κ.λπ. «Αὐτὸ εἶναι τὸ κόμμα ποὺ ἀντιμετώπισε σοβαρὰ τὰ προβλήματα τῆς γκέϊ κοινότητας», εἶπαν οἱ ὀπαδοί του στοὺς «Νιού Γιόρκ Τάϊμς»! Βλέπεται ἡ ἀθεΐα δὲν πάει ποτὲ μόνη της. Κουβαλάει πάντα μαζί της ὅλο τὸν συμφερτό τῆς κατάπτωσης καὶ τῆς διαφθορᾶς, κάτι ποὺ θυμίζει τοῦτο τὸν σοφότατο λόγο τοῦ Ντοστογιέφσκι: «Δίχως Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται»!
  Ὑποστηρίζεται ὅτι σήμερα ὑπάρχουν περισσότερες ἀθεϊστικὲς ὀργανώσεις στὸν κόσμο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε, μὲ στόχο νὰ δημιουργήσουν «κῦμα κατὰ τῆς θρησκείας»!Ὅλη δὲ αὐτὴ ἡ καλὰ ὀργανωμένη κατάντια, ὀνομάζεται καὶ «νεο - αθεϊσμός», ὁ ὁποῖος κάνει θραύση στὸ διαδίκτυο, τὸ ὁποῖο καὶ χρησιμοποιοῦν ἀπολύτως.
  Καὶ τί παρατηρεῖ κανεὶς στὸν «νεο-αθεϊσμό»; Πώς ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς θρησκείας, ὅσο κι ἂν αὐτὸ φαίνεται παράξενο! Μίας θρησκείας ποὺ ἀπολυτοποιεῖ τὴν μὴ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καὶ τρέφει μεταφυσικὴ πίστη στὴν… ἀνυπαρξία Του! Μίας θρησκείας μὲ δόγματα, ἱεραποστολικὸ ζῆλο, πνευματικοὺς ἡγέτες, μεσσιανικὲς, ἀλλὰ καὶ φονταμενταλιστικὲς ἀντιλήψεις κ.λπ. Ὡς καὶ ναοὺς τῆς ἀθεΐας, λέει, σκοπεύουν νὰ ἱδρύσουν!
  Μὴ ξεχνοῦμε πὼς τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ φαινομένου τῆς ἀθεΐας ἔγινε ἀπὸ τὸν διάβολο, ἐκεῖ στὴν προσπάθειά του νὰ παρασύρει τοὺς πρωτοπλάστους. Τί ἔκανε ἀκριβῶς; Τοὺς ἔσπειρε μέσα τους τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὴν ἀπολυτότητα τοῦ Θεοῦ! Τοὺς ἔπεισε γιὰ τὴν σχετικότητά Του!
  Στὴν πορεία τῶν αἰώνων, αὐτὴ ἡ ἀμφισβήτηση ἐξελίχθηκε σὲ πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὴν εἴδαμε νὰ ἀποτυπώνεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴ δυτικὴ Εὐρώπη, στὴν λεγόμενη περίοδο τοῦ «διαφωτισμοῦ». Τότε ἡ διανόηση καὶ τί δὲν εἶπε γιὰ τὸν λεγόμενο «θάνατο τοῦ Θεοῦ»! Τώρα ὑπὸ τύπο θρησκείας λατρεύουν τὴν… μὴ ὕπαρξή Του!
  Ἂν καὶ πέρασαν ἀπὸ τότε τρεῖς αἰῶνες, αὐτὸ τὸ ὁποῖο τελικὰ κατόρθωσαν ἦταν ἡ… ἀναβίωση τῆς θρησκευτικῆς πίστεως! Ὁπότε τώρα χρησιμοποιοῦν ἄλλες μεθόδους, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀναφέραμε.
  Καὶ τί… παράξενο! Ὅ,τι καὶ νὰ κάνουν, σʼ ἕνα τελικὰ θὰ ἀποβλέπει: Στὴν ἴδια τὴ λατρεία τοῦ ἰδίου τοῦ Σατανᾶ ὡς θεοῦ, ποὺ ἦταν καὶ ὁ διακαὴς καὶ παντοτινός του πόθος. Καὶ γιʼ αὐτὸ εἶναι καταδικασμένοι νὰ ἀποτύχουν παταγωδῶς, ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκεῖνον γιὰ τὸν ὁποῖο ἐλέχθη τὸ «νενίκηκάς με Ναζωραῖε»… Λοιπόν, ὡς πότε θὰ τὸ λένε;
  Ορθόδοξος Τύπος, 10/02/2012

  ...

  aktines


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι